» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Afdelinger

Opgaver i afdelingerne 

Afdelinger afholder lokale medlemsmøder, iværksætter projekter og andre aktiviteter samt koordinerer kontakten mellem afdelingens medlemmer, de øvrige afdelinger, bestyrelsen og de faste udvalg. Afdelingerne arbejder med udgangspunkt i de af generalforsamlingen og de af bestyrelsen opstillede mål, strategier og handleplaner. 

Opgaverne er f.eks.: 

 • Tager initiativer til fremme udviklingsaktiviteter lokalt på baggrund af SuGs mission, vision, strategier, handleplaner og interesser. 
 • Hvervning og introduktion af nye medlemmer 
 • Iværksætter aktiviteter for afdelingens medlemmer 
 • Afholder afdelingsmøder 
 • Tager initiativer til fremme netværksdannelser med andre lokalafdelinger 
 • Godkender forslag til projektidéer på skema 1 nye projekter på skema 2, samt sikrer at sager fra medlemmer forelægges og behandles i foreningens bestyrelse, forretningsudvalg eller udvalg. 
 • Yder bistand til og koordinerer opgaver i forhold til de i afdelingen igangværende projekter og aktiviteter. 
 • Indstiller medlemmer med relevante kvalifikationer til deltagelse i de af foreningen og bestyrelsen nedsatte udvalg og arbejdsgrupper.

SuG har p. t. følgende afdelinger:

Klik på en afdeling for at læse mere om afdelingen.