Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Midt: Afdelingsledelsesmøde
28. januar 2021, 10:00

                                                     

Referat fra afdelingsmøde torsdag den 28. januar 2021 kl. 10.00

Mødested: Mødet blev afholdt som videomøde.

Deltagere: Erna (EM), Mette (MRE), Gunnar (GS)

Referent: MRE

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden Oversigt over deltagelse i bestyrelse og udvalg. Kan den godkendes?

OBS på opgaver ifm medlemslister

 

EM Udsættes
1.3 Økonomi Økonomi

 

HJN

 

Udsættes
1.4 Interne oplæg og kommunikation Annoncere i lokale aviser – opdatering på kontakt til lokalaviser etc.

Nyt fra GS og TJ

 

 

GS/TJ

 

 

GS har fået navne på kontaktpersoner i Visit Aarhus og Aarhus Onsdag. Hvis vi ønsker en omtale af et arrangement, skal vi selv forfatte artiklen. Det betragter vi som en fordel. Gælder formentlig også for oplandsaviser og for medier i Vestjylland.
1.5 Eksterne henvendelser Ingen EM

 

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser Ingen  

 

1.10

Medlemmer

 Registrering af nye medlemmer

 

 

 

GS/KMH Vi har registreret 3 nye medlemmer siden sidst.
2.0: Projekter:

 

Oversigt over SuG projekter fra Midt

Brev til projekttovholderes vedr. ajourføring af hjemmeside og anvendelse af FB medlemssiden

 

Small scale projekt bevilget til Child Friendly Organisation Uganda (CFOU)

 

 

MRE

 

 

 

EM

Er næsten ajourført. MRE omarbejder tekster til brug for årsberetning fra projekterne-

 

 

Projektet har fået bevilget kr. 61.126 fra CISU.

2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

Ny/ændret ansøgning til Development Intervention under udarbejdelse – information

 

EM Til orientering: Projektgruppen og CFOU søger CISU om en Development Intervention Projekt, som blev godkendt i 2020 af SuG. Derfor ikke en ny ansøgning om SuGs godkendelse.
2.3 Særlig projektstøtte Ingen

 

Alle

 

 –
3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen, referat fra bestyrelsesmøde december

 

 

Oversigt over forventede ansøgninger (bilag)

EM/MRE ·         Der holdes ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag, den 1. februar om stillingtagen til kursusforløb i fundraising. GS er interesseret i at deltage fra Midt.

 

·         De nye procedurer for projektansøgninger er godkendt.  Ligger på hjemmesiden under ’Mit SuG’ under fanen ’Dokumenter’

·         Oversigt over forventede ansøgninger sendt til orientering

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

 

 

 

 

 

 

KU

 

 

 

PU

 

 

 

 

HJN

 

 

 

 

 

 

MRE

 

 

 

EM

 

ØKU har gennemgået foreløbigt regnskabsudkast, som bærer præg af lave monitoreringsbesøg pga corona.  ØKU  har besluttet at kigge på en anden/alternativ måde at rapportere på end Proark – specielt til mindre projekter.

 

Der forberedes kursusforløb om brug af Sociale medier. For at ramme ind i medlemmernes behov og ønsker laves først et survey til at afdække disse.

 

Vi spørger Midt’s medlemmer af PU, om de vil sende en kort orientering forud for afdelingsledelsesmøderne.

6.3   Temamøde

 

 

Temamøde med Charlotte Valløe og Anne-Lena La Cour udsat på ubestemt tid

Planlægning af kommende temamøder:

 

Kim Petersen, Great Green Wall

 

 

 

Poul Kroijer accepteret oplæg ”Doughnut” på Årsmødet.

Forberedelse Årsmøde:

–          Beretning afdelingen

–          Beretning projekter

–          regnskab

Alle Vi vender tilbage til oplægsholderne, når vi ved., hvornår vi kan holde fysiske temamøder igen.

 

 

Der er lavet en film og Great Green Wall. Det undersøges, om den kan vises i Øst for Paradis og vises ved et medlemsarrangement.

 

Årsmødet indkaldes til afholdelse den 17. marts men med varsling om det kan blive udsat pga corona-restriktioner.

 

EM laver udkast til årsmøde og skriftlig beretning. Deadline fredag, den 6. februar.

 

MRE laver opstilling af projektteksterne til projekternes beretning.

 

HJ laver regnskab.

 

Evt. Datoer for møde i afdelingsledelsen opdateres

 

Planlægning af SuG generalforsamling den 15. april 2021

 

 

 

 

EM/KMH

 

 

 

Mødet den 11. marts afholdes kl. 11.30 – 14.00

 

Hvis der ikke kan holdes årsmøder i afdelingerne inden, mener vi, at datoen for generalforsamlingen må flyttes. KMH  er ved at afsøge lokalemulighed,  men EM og MRE vil fremføre, at vi mener ikke, at det er Midt’s tur til at afholde generalforsamlingen

Afdelingsmøder i 2021/referent. Lokale 1.7, Folkestedet.

2021
25. februar 10.00-13.00/HJN
11. marts 11.30-14.00 /MRE
15. april 10.00-13.00/TJ
3. juni 10.00-13.00/GS
12. august 10.00-13.00/KMH
14. oktober 10.00-13.00/HJN
2. december 10.00-13.00/MRE

 

Temamøder 2020:

 • Onsdag d. 9. december, Folkestedet Lok. 1.1: Dialyse apparater til Nicaragua

 

Temamøder 2021: Lokalereservation kommer!

 • Onsdag d. 3. februar, Folkestedet: The Great Green Wall (Kim Petersen) – aflyst
 • Onsdag d. 17. marts, Folkestedet Årsmøde – samt Temamøde om Doughnut Studiekreds (Poul Kroijer)
 • Mandag d. 7. juni, Folkestedet
 • Tirsdag d. 21. september, Folkestedet
 • Onsdag d. 8. december, Folkestedet

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner

 

Kurser /seminarer:

Detaljer

Dato:
28. januar 2021
Tidspunkt:
10:00