Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Midt: Afdelingsledelsesmøde
14. oktober 2021, 10:00

                                                    

Referat af møde i Afdelingsledelsen torsdag, den 14. oktober 2021, kl. 9.45-12.45 – Folkestedet

 

Indkaldt: Erna Møller (EM), Mette Rostgaard (MRE), Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS), Jørgen Due (JD)

Afbud: Kirsten Møller Hansen, Hans Jørgen Nielsen

 

 

Referent: GS

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden  

 

EM ü
1.3 Økonomi Økonomi

 

 

HJN

 

Bilag modtaget fra HJN

ü

1.4 Interne oplæg og kommunikation   Alle

 

 

 

ü

 

1.5 Eksterne henvendelser CISU strategi

CISU invitation til højskole, bilag

PFA Seniorforum, bilag

Marked, Møllestien

 

EM/MRE

EM

 

MRE

ü

Poul Krøjer og Torsten Malmdorf deltager.

PFA Seniorforum ser ud til at være et spændende forum, hvor det vil være godt at deltage.

Julemarked 27/11. Vi deltager, hvis det bliver til noget. Evt. lave crowdfunding via Facebook.

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser Møde i Zimbabwe netværk – befordringsgodtgørelse godkendes

 

EM/MRE ü
1.10

Medlemmer

Status på registrering af nye medlemmer

 

 

 

GS/KMH GS prøver at kontakte Anne Marie Nykjær og Dorte Etzerodt igen. Lotte Wohlertz inviteres til møde forud for temamødet 8/12. (har sagt ja tak). Lotte har spurgt om vi vil deltage i et Rotary arrangement. Vi har sagt ja til den 25/4-2022 (bekræftet af Rotary Aarhus).

GS får en opdateret medlemsliste fra Holger.

2.0: Projekter:

 

 

 

EM/MRE

 

 

 

 

ü
2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

Ingen EM ü

 

2.3 Særlig projektstøtte CFOU, Max Schrøder, økonomisk overgangsstøtte

 

Alle

 

Bevilget
3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen

Referat fra sidste bestyrelsesmøde findes på hjemmesiden. Der er bestyrelsesmøde den 13. oktober.

 

Seminar i november

 

EM/MRE

 

 

 

 

Der er planlagt et 3-timers ’PIXI’-kursus i at skrive ansøgninger ved Søren Asbo fra CISU.

 

 

 

Seminar for landsbetyrelse og udvalg på Fredericia Vandrerhjem 8-9/11

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

 

 

 

PU – forslag til bestyrelse, Bilag

Medlem i PU fra afdelingsledelsen?

 

 

FU (fundraising udvalg)

 

 

HJN

MRE

EM

 

Intet nyt.

Ny landsdækkende pjece om SuG er undervejs. Vi (Midt) vil lave en ny lokal pjece a la den fra Syd. GS kontakter Holger vedrørende kontaktperson på Hansenberg (Kolding Tekniske Skole).

Inden vi melder en kandidat til PU ønsker vi, at der sker en intern ’oprydning’ i udvalget, så det, der skygger for et godt samarbejdsklima bliver løst.

 

Afventer

6.3   Temamøde

 

 

Temamøde i december planlægges

 

 

 

 

Seminar i efteråret

 

 

Alle

 

Alle

Ud over æbleskiver og glögg vil vi forsøge at invitere en fra virksomheden Pesitho til at fortælle om deres arbejde (f.eks. solcellekomfurer). Lykkes det ikke vil vi prøve at få Holger til at komme og fortælle om Zimbabweprojektet.

 

Vores seminar om arbejdet med netværk på tværs (lande + projekter) udsættes til foråret. Ideer til seminaret drøftes på mødet i december – 2/12

Evt. Reservation af lokaler næste år

Status på reserveringer, idet datoer er godkendt

Bilag fra Kirsten

 

Foredrag i Ældresagen, status

 

Skal vi stadig bruge Dropbox?

 

 

Alle/KMH

 

 

 

EM/GS

 

MRE

 

ü

 

Filmen er lagt på USB og Keld har små højttalere (aftale mellem GS og Keld fredag 15/10). GS orienterer Nina.

 

Det blev vedtaget at droppe Dropbox og gå over til Google-drev. Mette har lagt alle mapper derover efter mødet.

 

 

 

Afdelingsmøder i 2021/referent. Lokale 1.7, Folkestedet.

2021 2022
25. februar 10.00-13.00/HJN – aflyst 20. januar 9.45-12.45/GS
11. marts 11.30-14.00 /MRE 3. marts 9.45-12.45/KMH
15. april 10.00-13.00/TJ 21. april 9.45-12.45/JD
3. juni 9.45.12.45/GS 9. juni 9.45-12-45/HJN
12. august 9.45-12.45/KMH 11. august 9.45-12.45/MRE
14. oktober 9.45-12.45/HJN 6. oktober 9.45-12.45/GS
2. december 9.45-12.45/MRE 1. december 9-45-12.45/KMH

 

 

 

 

 

 

Temamøder 2021:

 • Onsdag d. 3. februar, Folkestedet: The Great Green Wall (Kim Petersen) – aflyst
 • Onsdag d. 17. marts, Folkestedet Årsmøde – samt Temamøde om Doughnut Studiekreds (Poul Kroijer) – udsat til 20. maj 2021
 • Mandag d. 7. juni, Folkestedet – udsat til 21. juni 2021
 • Tirsdag d. 21. september, Folkestedet – Per Søvsø om intern kommunikation og ’brilleprojektet’.
 • Onsdag d. 8. december, Folkestedet – Pesitho eller Zimbabwe

 

Temamøder 2022:

 • Torsdag den 27. januar, Folkestedet
 • Onsdag den 9. marts – Årsmøde, Folkestedet
 • Torsdag, den 16. juni, Folkestedet
 • Mandag, den 5. september, Folkestedet
 • Torsdag, den 8. december, Folkestedet

Detaljer

Dato:
14. oktober 2021
Tidspunkt:
10:00