Indlæser Begivenheder
Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Midt: Temamøde

15. juni, 17:0019:00

SuG Midt: Møde i Afdelingsledelsen tirsdag den 15. juni 2023, kl. 19.00-20.30

Indkaldt: Erna Møller (EM), Mette Rostgaard (MRE), Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS), Jørgen Due (JD)

 

Referent: MRE

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden Dagsorden godkendes

Referat fra sidste møde godkendes

  OK

Også referatet fra sidste mødde lægges i DB

1.3 Økonomi Gennemgang af regnskab 2022 og budget 2023

 

 

HJN

 

Udskydes
1.4 Interne oplæg og kommunikation SuG Update

Indlæg og nyt fra afdelingen

 

 

 

Pjece/introskrivelse – opfølgning

 

Alle

 

 

 

 

GS/MRE

 

Deadine er den 20. juni

KM laver artikel fra temamøde d.d.

Vi skal huske at logge oplysninger fra aktiviteter m.m. mhp at kunne ansøge om midler fra udlodningsmidlerne. EM laver skabelon hertil.

Udskydes

1.5 Eksterne henvendelser  

 

 

Alle

 

 

Ingen

 

 

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser     Ingen

 

 

 

1.10

Medlemmer

Antal nye medlemmer og udmeldte

Mail fra Gunnar

 

GS/KMH Efter grundig gennemgang af kartotek er der 85 medlemmer i Midt
2.0: Projekter:

 

 

 

EM

 

 

Intet

 

 

 

2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

  EM Ingen
2.3 Særlig projektstøtte  

 

Alle

 

Velux har støttet BRIF med kr 22.000. Der søges afdelingen  om diæter til 2 personer 9 dage a kr 300,- = i alt kr  5.400
3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen

 

Netværksseminar den 21. juni i Bolbro

 

 

EM/MRE

 

 

 

 

SuG’s næstformand Torsten Malmdorf er valgt som formand fra CISU

Der er kommet 29 tilmeldinger til seminaret

 

 

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

PU

 

 

FRU

 

 

 

HJN

MRE

 

 

 

EM

 

 

Alle afdelinger har fået en roll up + plakater. MRE laver notots til SUGUpdate, at midt’s er hos MRE og kan afhentes efter aftale, hvis.man skal deltage i aktiviteter, hvor de kan gøre nytte.

Der er kommet støtteværktøjer nu  til funraising på ’Mit SuG’ på hejmmesiden

6.3   Temamøde

 

 

Referat fra temamødet i maj?

 

 

Generelt om referater fra temamøder, se mail fra Holger

 

Planlægning af temamøder 2023

 

 

EM/MRE

 

 

Alle

 

 

 

Vi spørger Poul Krøijer, om der laves en samlet artikel om besøget fra Uganda

 

Behandlet under pkt 1.4.

 

Temamøde 4. september: Vi spørger den nyvalgte formand for CISU, Torsten Malmdorf, om han vil komme med oplæg om besyrrelsesarbejdet i CISU og med særligt fokus på klimaprojekter.et i CISU.

5. juin Drøftelse af visioner for 2023 Alle

 

Udskydes

 

 

 

 

 

Afdelingsmøder i 2022/2023: referent. Lokale 0.6 Folkestedet.

2022 2023
20. januar 9.45-12.45/GS 17. januar 10.00 – 13.00/JD
3. marts 9.45-12.45/KMH 7. marts 10.00 – 13.00/KMH
21. april 9.45-12.45/JD 18. april kl. 09.00 – 12.00/GS
15. juni 9.45-12-45/HJN 13. juni kl. 10.00 – 13.00/MRE
22 august 9.45-12.45/MRE 22. august 10.00 – 13.00/JD (afholdes privat) +

30. august kl. ca. 16.00 hos Erna

6. oktober 9.45-12.45/GS 3. oktober 10.00 – 13.00/KMH
1. december 9-45-12.45/KMH 5. december 10.00 – 13.00/GS

 

 

Temamøder i 2023:

 

 • Onsdag, den januar 2023, kl. 16.00 – 18.00 (lokale 0.3 – har lokalet fra 15.30-18.00)
 • Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 18.00 – 19.30: Årsmøde (lokale 0.3 – har lokalet 18.00-21.30)
 • Torsdag, den 15. juni 2023 kl. 17.00 – 19.00 (lokale 1.1 – har lokalet 16.30 – 19.15)
 • Mandag, den 4. september kl. 17.00 – 19.00 (lokale 0.3 – har lokalet 16.30 – 19.15)
 • Onsdag, den 13. december kl. 17.00 – 19.00 ( lokale 0.3 – har lokalet 16.30 – 19.00)

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner
 • Informationsmøde i Silkeborg – Der er mange der er interesserede i arbejdet i 3. Verden, men meget få kender til Seniorer Uden grænser
 • Foredrag ”Barn af et tvangsægteskab”, bilag fremsendt

 

 

Eksterne foredrag SuG:

Ældre Sagen d. 29/09-22 BIDIBIDI Uganda, med Lone, Else, Erna, Mette

Ældre Sagen d. 17/11-22 Doughnut, Poul, Kirsten, Mette, Erna.

Evt. SuG møde i Silkeborg: Vi afventer, om der er mulighed for at afholde et lokalt temamøde

 

Detaljer

Dato:
15. juni
Tidspunkt:
17:00 – 19:00

Sted

Folkestedet
Carl Blochgade 28
Aarhus C, Aarhus 8000 Danmark
+ Google Maps