» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Projekter i SuG

Filter:

254 Efteruddannelse af lærere i Ecole Primaire

Uddannelse, Burkina Faso

 Projektets mål er at bidrage til at løfte befolkningen i Burkina Faso ud af fattigdom, til at forbedre deres levevilkår, til at minimere analfabetismen ved at fremme mulighederne for at flest mulige børn gennemfører den 10 årige skolegang. Projektet skal styrke lærerne i Ecole Primaires (1.-6.kl.) kompetencer til at gennemføre en læseundervisning, som gør eleverne i stand til at bestå prøven efter 6. skoleår, så de kan fortsætte deres skolegang i Ecole Secondaire (4 skoleår).

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

241 Brilleforsyningen (BRIF)

Sundhed, Danmark

Mange i fattige lande har dårligt syn, men ikke adgang til synstest og briller. BRIF vil afhjælpe synsproblemer ved at søge donorer, organisere synstest og udlevere indsamlede og klargjorte briller til fattige i den tredje verden. I 2016-19 er synstestet og leveret flere tusinde gratis briller til fattige, hovedsageligt knyttet til SuG-projekter i Uganda. BRIF kan øge aktiviteten væsentligt, og vi samarbejder gerne med flere SuG-projekter, som har ønsker om brilleforsyning.
Donationer også private er meget velkomne på BRIFs konto i Merkur Bank 8401 – 1028374.

 

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

305 Choya - Landsbyudvikling

Landsbyudvikling, Gambia

 

Choya er en landsby i Gambia med omkring 300 indbyggerne.  Befolkningen fik tidligere sit vand fra en enkelt gravet brønd med forurenet vand beliggende i nogen afstand fra landsbyen.  I januar 2015 fik vi foretaget en boring til rent grundvand i 80 meter dybde med pumpe drevet af solenergi der leverer vandet til vandhaner tæt ved alle boliger.  Siden har vi også kunnet hjælpe på anden måde.  Vi støtter nu befolkningens egne bestræbelser på at udvikle og forbedre deres levevilkår.  

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

419 Post Harvest Losses

Landbrug, Tanzania

Formålet med projektet er at mindske tabet efter høst og forbedre salgsprisen hos risbønder i Tanzania.Tab fra ”jord til bord” er ofte 30-50 (nogen gange angivet op til 80%) i Afrika og heraf udgør opbevaringstab ofte en større del. Dette tab sker især fordi afgrøder ikke er beskyttet mod forrådnelse, insektangreb samt skadedyr (især rotter og mus). Samtidig betyder manglende opbevaringsmuligheder, og kapitalbehov, at landmanden er tvunget til at sælge afgrøderne direkte fra marken og dette påvirker prisen. Ofte opnås der kun ca. 60% af den højeste sæsonpris.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

415 Sama

Børn & unge, Nepal

Landsbyen SamaGaun ligger i 3.500 – 5.000 m højde i Himalaya ved bjergmassivet Manaslu nær grænsen til Tibet. De 2.100 indbyggere i landsbyen er fattige og dårligt uddannede. De lever og ernærer sig på traditionel Nepalesisk/Tibetansk vis. Projektets målgruppe er landsbyens unge der har gået på den lokale skole op til 5 klasse, som er den sidste klasse på skolen. Samarbejdspartner: Projektet samarbejder med landsbyens ’ildsjæl’ Dawa Norbu.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

417 Cyclone Gaja

Nødhjælp

Dette projekt er en 3 måneders intervention efter Cyclone Gaja, der ramte Tamil Nadu den 15. nov. 2018. I samme område arbejder vi med kvinde coops i projekt 416. I alt blev 80.000 familier ramt hårdt på deres indtægtsgrundlag. Alle er småfiskere eller småbønder.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

221 AAC (Augmentative and Alternative Communication) in Kenya

Børn & unge, Kenya

Formålet med projektet er at medvirke til at udsatte og udviklingshæmmede børn uden sprog eller med begrænset sprog kan opnå større grad af integration i normalsamfundet ved hjælp af øgede kommunikative færdigheder. Projektet består af AAC ! (2015-16) og AAC II (2017-19).

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

212 Hjem for gamle i Nepal

Sundhed, Nepal

Himalayan Bridhashram er et alderdomshjem i Kathmandu. Det er privat og eksisterer udelukkende på baggrund af donationer. Det primære mål for projektet er at give de 30 gamle så god en tilværelse som muligt. En væsentlig opgave er at uddanne personalet og de frivillige nepalesiske studerende, der kommer her som et led i deres uddannelse.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

245 Reduction and empowerment of young female dropouts in Soroti District, Uganda

Kvinders rettigheder, Uganda

Reduction and empowerment of young female dropouts in Soroti District, Uganda

 

It is a huge problem that so many girls drop out of school in Uganda. Many get pregnant because of rape, early and forced marriages, lack of sexual education, while others drop out simply because of poverty. There is no money for sanitary towels, which means that the girls are absent several days a month, or the parents prioritize to keep the boys at school. The young female dropouts are stigmatized and forced to survive on the outskirts of society. - This project is a two-year pilot project which aims at helping 100 girls, either to go back to school or by giving them vocational training which enables them to support themselves and their children.

However, this is not possible without the support of parents, schools, cultural, religious and political leaders in the area. So the project wants to create an environment that promotes girl-child rights awareness and joint advocacy among parents, schools and community leadership for girl-child school retention and support to female school dropouts.

 

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

233 Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan Fase 2

Landsbyudvikling, Guinea

Landsbyudvikling, Guinea

 

I projektets første fase er der etableret et partnerskab mellem SuG og kooperativet CAMD.

Vi er nu ved at formulere anden fase. Det bliver en mere konkret fase og vil dreje sig om at styrke landbrugs-kooperativet CAMD som fællesskab for sine knap 1000 medlemmer, og samtidig vil vi, i samarbejde med lokale landbrugsskoler og forskningscentre, opbygge en kortvarig uddannelse for de lokale landbrugere, som kan hjælpe dem i gang med praktisk anvendelse af økologiske landbrugsmetoder. Også etablering af små lokale opsparings-grupper indgår som en væsentlig del af projektet.

 

Vi vil meget gerne have flere med i projektgruppen; kendskab til fransk er ingen betingelse, men en fordel.

 

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

224 Shamba, Farming and Ecotourism (SFE)

Landsbyudvikling, Kenya

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening - en registreret CBO – med det formål at øge medlemmernes indtægter gennem forbedring af dyrkningsmetoder og ”agrotourism” / bondegårdsferie.

 

:

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

235 Women at Risk

Kvinders rettigheder, Uganda

 Women at Risk holder til i omegnen af Ugandas næststørste by Mbale, som ligger i den østlige del af landet. Kvinderne har planer om at etablere et krisecenter på et stykke jord, som Seniorer uden Grænser forsøger at skaffe midler til. De vil dyrke jorden, så de kan skaffe midler til at klare sig selv og til at støtte andre i samme situation. Desuden vil de gerne lave kurser i syning og andre færdigheder, samt arbejde for kvindernes rettigheder.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

208 Family Empowerment Project

Kvinders rettigheder, Indien

Karunalaya Social Service Society er en almennyttig organisation, der specielt arbejder for kvinder og børn i slumområderne i den nordlige del af Chennai delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Karunalaya arbejder med hjælp til gadebørn og har oprettet et hjem for bortløbne og hjemløse drenge samt arbejder med udvikling og styrkelse af kvinderne i området.

Projektet er afsluttet og regnskab er under udarbejdelse.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

246 AAC for Children and Adult in North and South

Uddannelse, Kenya

Problem og målgruppe

Problemet er partners niveau vedr. forståelse af AAC og dens implementering i det kenyanske samfund, især forældre og de kenyanske skoler.  Yderligere kvalificering af medlemmer af partnerorganisation og personale på samarbejdsskoler.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

243 Sustainable Environmental Agro Solutions - SEAS

Landbrug, Uganda

 Problem og målgruppe:

The goal of this project is “To consolidate efforts in environmental conservation and stewardship  through advocacy and creating awareness on sustainable environment practices in rural communities in Uganda”.  Crucial  are the terms environmental conservation, stewardship, advocacy and awareness.  Focus will be on Sustainable Environmental Agro Solution

 

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

226 Send Afghan Children to School

Uddannelse, Afghanistan

SACS støtter skolegang for børn fra fattige og splittede familier i Herat, Afghanistan. I skoleåret 2015 startede vi med 5 piger og drenge, og siden er det langsomt vokset til 25 børn i 2018. Initiativet er taget af en afghansk familie, som kom til Danmark efter flugt fra Taleban i 2013. Familien har erfaringer med at yde denne form for støtte og har et godt netværk af frivillige i Herat. Sponsorgruppen ønskes udvidet! Hensigten er fortsat at udvide antallet af børn bl.a. ved at søge sponsorer og økonomisk støtte fra fonde m.v.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

416 Kvinde Coops, Tamil Nadu, Indien

Kvinders rettigheder, Indien

Projektets primære målgruppe er kvinder, der er gift med fiskere. De fleste bor i fiskerlandsbyer i distrikterne Karaikal og Nagapattinam ca. 350 km. Syd for Chennai.
Familierne er i en sårbar situation, idet mændene er små fiskere, der er ved at komme i klemme på grund af flere og større trawlere. Familiernes spinkle

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

210 St. Anne Academy

Skole, Kenya

St Anne Academy er en børneskole under opbygning og udvikling med perspektiv på at give kvalitetsundervisning til børn fra fattige og udsatte familier. Det overordnede projektmål er i samarbejde med skolens ledelse at sikre skolens eksistens og derved bidrage til at at børnene får en kvalitets skoleuddannelse, der på langt sigt giver dem en mulighed for at skabe sig et livsgrundlag, der er bedre end forældrenes og dermed være mønsterbrydere.

St Anne Academy's indtægter er ikke tilstrækkelige til at dække skolens omkostninger. St Anne Academy, Basiliska Waruguru og SuG projektgruppen arbejder på at finde løsninger.

 

 

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

Tailoring School i Budaka

Virksomhedsudvikling, Uganda

Målgruppen er sårbare, fattige piger/unge kvinder, som typisk er droppet ud af skolen pga af tidlig graviditet.

 

Formålet er at give træning i syning, skrædderopgaver og drift af en lille virksomhed. 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

207 CARC - We are the future

Børn & unge, Zimbabwe

Siden 2009 har Seniorer uden Grænser samarbejdet med Child and Adolescent Ressource Center (CARC) Murambinda, Zimbabwe, om CISU finansierede projekter for børn og unge der lever med HIV/AIDS.

 

Den første januar 2019 begyndte sidste fase af projektsamarbejdet. Målet er at de fem lokalsamfund, hvor aktiviteterne finder sted, skal overtage ansvaret og udførelsen af disse.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

244. Environmental Restoration and Food Security in the Bidi Bidi Refugee Settlement, Uganda (ERFBB)

Miljø, Uganda

Bidi Bidi is a refugee settlement with 285.000 inhabitants. Before the influx in 2016 the area was covered by forest. Due to the use of 292 tons of fire wood every day the area is totally deforestation. The inhabitants who have 250 m2 meters of land are nevertheless totally dependent of support from UN World Food Program.

 

The intention is to change this by introducing more sustainable energy sources – solar and biogas – and increase the production of food and generate income possibilities for the refugees. Special support to Farmer Field Learning Groups where refugees and members of the surrounding community work together

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

217 CFOU - Child Friendly Organisation Uganda

Børn & unge, Uganda

Child Friendly Organisation Uganda (CFOU). Et lille projekt med stor effekt udvides til en Medborger Indsats.

Målet med Medborgerindsatsen er, at lokalsamfundene skal overtage ansvaret for og gennemførelsen af aktiviteterne

CISU har bevilget 490 000 kr. til den to-årige medborgerindsats, der skal foregå i tyve landsbyer. 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

229 Environmental Awareness Project – EAP

Miljø, Uganda

Enhver der har været i Uganda har set eksempler på presset på miljøet: træfældninger, erosion, højt forbrug af trækul, urent drikkevand etc. Sammen med en anden dansk NGO, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og vore to partnere i Uganda, JEEP og Uganda, har vi udviklet et projekt, der sætter fokus på en række miljøproblemer, deres årsager, og hvad man kan gøre for at forebygge, tilpasse sig til og løse problemerne.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

240 Environmental Clubs, Soroti

Miljø, Uganda

Projektet vil skabe bevidsthed om og løsninger på miljøproblemer gennem organisering af elever på 6 secondary schools. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med JEEP og unge universitetsuddannede.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

302 Kubuneh - landsbyudviklingsprojekt i Gambia

Landsbyudvikling, Gambia

Fortsættelse af SuG projektet :Nurseryschool i Gambia, hvor én på lokalt initiativ påbegyndt skolebygning i Kubuneh blev færdiggjort. På baggrund af de indhøstede erfaringer og møder med landsbyens beboere og høvdingen er man enige om et fortsat samarbejdsprojekt under overskriften: Hjælp til selvhjælp. I forbindelse med dette vil der være behov for dannelse af en række netværksgrupper.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

250 Hope in Life, Kenya, Citizen Participation intervention- 2019-2021

Børn & unge, Kenya

Hope In Life (HIL) er en mindre organisation drevet af frivillige i Nakuru, Kenya, som SuG netop har indgået et samarbejde med; tre medlemmer af SuG-Midtjylland har aflagt besøg hos HIL i september 2018, og man besluttede at samarbejde om en ansøgning til CISU medborgerpulje.

HIL ’s projekt har som mål at støtte socialt og personligt sårbare børn, unge og enlige mødre i to fattige områder af byen, således at de kan opnå bedre levevilkår. Nogle af børnene og de unge har HIV/AIDS, de unge mødre er ramt af arbejdsløshed, stigmatisering og vold, og hele målgruppen generelt af udpræget fattigdom.

Projekt aktiviteterne omfatter psyko sociale aktiviteter, selvhjælps grupper til gensidig støtte, rådgivning og vejledning og etablering af indkomstskabende aktiviteter 


 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

249. Hope – Frame, Voice, Report

Børn & unge, Danmark

Projektet er et EU-finansieret oplysningsprojekt administreret af CISU. Altså ikke et udviklingsprojekt i egentlig forstand. Den primære målgruppe skal være i Danmark. Sekundært i vore samarbejdslande.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

248. Palliativt arbejde i landdistrikter i Jinja Distrikt

Sundhed, Uganda

Problem og målgruppe:

Gruppen vil samarbejde med Rays of Hope Hospice Jinja, en godkendt Civilsamfundsorganisation, der arbejde med medicinsk behandling og social støtte til mennesker, der lider af dødelige sygdomme som kræft og AIDS, i lokalsamfundene.

Rays of Hope får ingen offentlig støtte, og indtægterne kommer udelukkende gennem donationer og indsamlinger. Der er ansat medicinsk personale i organisationen, men den ledende læge, der er dansker, arbejder som frivillig. I landdistrikterne arbejder man også med frivillige. Man arbejder også med fortalervirksomhed.

Projekt-gruppens målgruppe vil blive organisationen. 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

247. Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities (ESWID)

Børn & unge, Kenya

Problem og målgruppe:

Når personer med særlige behov forlader skolevæsenet som ca. 20-årig findes der ikke noget, der kan tilvejebringe aktiviteter og beskæftigelse for voksne med særlige behov


 

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

309 Bwereanyange

Uddannelse, Tanzania

Overordnet mål er, at være med til at skabe en god og velfungerende skole, hvor pigerne lærer noget, trives og har en god hverdag. En skole hvor eleverne får selvtillid og tør sige fra overfor volden.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

503 Skoleprojekt I Sierra Leone

Børn & unge, Sierra Leone

I samarbejde med Ingeniører Uden Grænser arbejder vi på at skabe bedre skoleforhold for børn på Erik Thunes Primary School.
Vi har fire fokusområder de næste tre år, nemlig udbygning af undervisningsmaterialer, opdyrkning af arealer rundt om skolen,  opførelse af lege- og sportsplads ved skolen, samt opførelse af bygning til undervisning af voksne.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

414 Advocacy to increase food security in the Sundarbans

Landbrug, Indien

Dette er et nyt projekt i et område hvor traditionelt landbrug møder negative tendenser i produktionen forårsaget af manglende rådgivning og ringe fortalervirksomhed for deltagelse i regerings landbrugs programmer. De konkrete projektmål er organiseringen og kapacitetsopbygningen af landhusholdnings grupper således at de forbedre deres fødevare sikkerhed og bliver stærke nok til at udfører fortalervirksomhed.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

412 Hospitalsudstyr JHCRC

Sundhed, Nepal

Hospitalsudstyr til Janaki Health Care and Research Centre (JHCRC), Janakpur, Nepal. JHCRC er et velfungerende privat hospital med alment medicinske afdelinger og speciale i prænatale fødsler. Projektet har dels til formål at styrke hospitalet gennem donation af brugt, funktionsdygtigt udstyr indsamlet i Danmark, gratis behandling eller behandling mod et mindre vederlag af landsbybefolkningen i et nærliggende landsbyområde.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

407 Uddannelse af Masaipiger

Uddannelse, Tanzania

Projekt til støtte til faglig uddannelse til Maasaipiger i samarbejde med Maasai Girls Lutheran Secundary School, der ligger i Monduli district i det nordlige Tanzania.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

406 Landsbyudvikling i Kunkujang Mariama, Gambia

Landsbyudvikling, Gambia

Vi støtter på flere fronter i landsbyen: I 2009 blev der indviet et kollegium til skolepigerne. Senere har vi støttet gymnasiet med Internet, solstrøm og computere, og landsbyens kvinder med deres havebrug. Senest er startet et sundhedsprojekt og et vandprojekt.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

204 Uddannelse til Sabritis unge

Børn & unge, Nepal

Projektet støtter unges skole og uddannelse i Sabritis, Kathmandu, Nepal. Dette projekt er en opfølgning på det afsluttede projekt Sabriti`s Børnhjem, og formålet er at hjælpe de unge på vej frem mod selvforsørgelse.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

239 Agroforesty på Mt. Elgon

Landbrug, Uganda


Projektet vil søge at forbedre Mt. Elgon kaffebønders økonomi med fler-afgrøde metoder og etablering af lokal videnudveksling (selvhjælpsgrupper).
Mt. Elgon området er ret frugtbart, og kaffebønderne dyrker ofte flere afgrøder på samme areal – dog langt overvejende bananer øverst og kaffe underst, hvor kaffen er den økonomisk vigtigste. Dermed er bøndernes økonomi meget afhængig af den internationale prissætning, som de ingen indflydelse har på.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

238 Senegal Voksenskole

Skole, Senegal

Senegal Voksenskole er et projekt, der driver en skole for voksne i Abene, som ligger i den fattige ende af Senegal. Her kan voksne lære fransk og engelsk, nogle lærer helt fra bunden at læse og skrive. Skolen inddrager ydermere regning, samfundsfag mm i undervisningen. Se mere på www.senegalvoksenskole.dk eller mød os på facebook.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

228 Rent vand i Budaka

Landsbyudvikling, Uganda

I Budaka får de nu rent vand. Dette ved hjælp af ny avanceret men alligevel simpel teknologi udviklet af Grundfos og gennemtestet i Nairobis slumområder.

Projektet er bæredygtigt, da beboerne betaler for vandet, og det vil give indkomst til to skoler og til de personer, der bliver ansvarlige for salg af vandet.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

212 Udvikling af landsbyen Keureni Reepa

Landsbyudvikling, Nepal

Keureeni er en lille landsby 150 km vest for Kathmandu. Projektet startede i 2010 med bygning af toiletter, gedeavl og uddannelse. Jordskælvet i april 2015 ramte byen hårdt, blandt andet byens forsamlingshus bygget af projektet. Når genopbygningen er færdig, slutter det 5-årige projekt. Der er opnået gode resultater med sanitet, gedeavl, sundhedsfond og vandforsyning.
 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

306 Landbrug i Badala

Landsbyudvikling, Burkina Faso

I det vestlige Burkina Faso støtter vi en gruppe engagerede landbrugere – Groupement des Maraîchers Familiaux (GMFA) – som er en sammenslutning af 15 bønder, heraf 5 kvinder, som dyrker deres jord ved Mouhoun-flodens breder. Tilsammen har de 50 ha, hvoraf de kan kunstvande cirka 14 ha i den tørre tid.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

307 Makula Foundation

Børn & unge, Uganda

Formålet med dette projekt: At oprette og udvikle en produktion af grøntsager og husdyr, der kan gøre Makula selvforsynende og dermed på sigt give indtægter til brug ved udvikling af både børnehjem og skole.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

304 Projekt Dorcas Care Foundation

Sundhed, Ghana

Formål med projektet: i samarbejde med den lokale partner i Ghana at udvikle en lokal organisation/ NGO. Denne skal organisere arbejdet i den private hjemmepleje og uddanne de frivillige, så de opkvalificeres i deres arbejde med at yde social og sundhedspleje til de svage ældre og handicappede.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark