» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

202 Lunyo Orphans Support Project, Uganda

 

 

  

Projektet har hjemsted i byen Entebbe, Uganda. I 1999 tog 6 personer initiativet til at samle en gruppe børn i sognet til socialt samvær efter kirketid. Det udviklede sig efterhånden til flere aktiviteter for flere og flere børn, og på nuværende tidspunkt deltager omkring 100 i projektet.


I 2006 udarbejdede de frivillige i projektet et projektforslag, og i 2007 indgik SuG Midtjylland i et samarbejde med LOSP.

En ansøgning til Projektpuljen blev udarbejdet i tæt samarbejde mellem partnerne; i oktober 2008 blev ansøgningen godkendt for en 2-årig periode med et beløb på 399.000 kr.

Et af projektets mål er at udvikle LOSP organisatoriske kapacitet og uddanne de frivillige i blandt andet projektadministration, børns rettigheder og rådgivnings- og vejledningsmetoder, samt etablere samarbejde med andre organisationer i Uganda, således at projektet kan fortsætte i fremtiden.

Et andet mål er at styrke børnene og de unge så de bliver bedre i stand til at klare sig fremover. De aktiviteter der skal til for at nå dette mål er besluttet på møder, hvor børnene og de unge har deltaget på lige fod med voksne; det er deres idéer og forslag der ligger til grund for de projektaktiviteter som man har besluttet i forening.
Socialt samvær hvor børnene og de frivillige mødes og leger, dyrker sport, taler og spiser sammen er en af kerneaktiviteterne.

LOSP har lejet lokaler, hvor der er undervisning for nogle af de børn, der ikke kommer i skole på grund af manglende økonomiske midler, der er et lille bibliotek og vi arbejder på, at skaffe nogle computere som børnene kan arbejde med. De får også undervisning i livsfærdigheder, som f.eks. personlig hygiejne, beskyttelse mod uønsket graviditet og HIV, hvordan man dyrker en have m.v.
De frivillige tager på hjemmebesøg og yder rådgivning og vejledning til børn, unge og deres omsorgsgivere.  
Projektet har et mindre svejseværksted, hvor et par unge mænd laver rammer til døre og vinduer samt udfører mindre reparationer.
  Rejsebreve / Billeder

 

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 202

Opdateret:
1. juni 2016 kl. 12:00

Projektansvarlig

Max Schrøeder er projektansvarlig. Send en mail til Max Schrøeder

Medlemmer

Der er ikke registreret andre medlemmer

Status

Projektet er åbent for nye deltagere