» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

210 St. Anne Academy

St. Anne Academy er en børneskole for fattige og udsatte børn i Nanyuki, Kenya, som Basiliska Waruguru Martin tog intiativ til at oprette i 2008. Mange børn i den fattige del af Nanyuki kommer ikke i den offentlige skole, fordi det trods en lovgivning om fri skolegang i Kenya i praksis er forbundet med en del udgifter at holde et barn i skole, og fordi undervisningen ofte er mangelfuld. Basiliska Waruguru Martin var selv ansat i en kommunal skole, da hun besluttede at sige op og starte sin egen skole. Hun gik rundt til fattige forældre i byens slumområde med sin idé, og startede efter nogle måneder op med 12 elever i børnehaveklassealderen. Hun har år efter år bygget en klasse på skolen, så der nu er 7 klasser på skolen med i alt omkring 110 børn.

Forældrene betaler skolepenge i det omfang, de er i stand til det. Kniber det i en periode at betale, får eleven lov til at forblive i skolen, men i længden lader det sig ikke gøre.

De skolepenge forældrene betaler og den støtte skolen får fra SuG  anvendes til skolens drift, leje af en skolebygning, uhyre små lærerlønninger, skolemad til børnene, skoleuniformer og undervisningsmaterialer. På skolen undervises der efter kenyansk skolelovgivning i de foreskrevne fag og med afholdelse af de obligatoriske prøver. Der er selvfølgelig forskel på elevernes evner, men skolen har et generelt højt karakterniveau. St. Anne Academy har til huse i en lejet bygning, som er udstyret meget enkelt, og der er behov for skoleinventar af enhver art.

Mål for projektet:
Det overordnede projektmål er sammen med  skolens ledelse at sikre skolens eksistens og udbygning for derved at bidrage til, at børnene får en kvalitets skoleuddannelse, der på langt sigt giver dem en mulighed for at skabe sig et livsgrundlag, der er bedre end forældrenes og dermed være mønsterbrydere.

Projektet konkrete delmål består i, 1) at sikre skolegang på St. Anne Academy gennem sponsorater for børn, hvis forældre ikke er i stand til at betale skolepengene, 2) at støtte skolens materielle udbygning økonomisk, 3) at være behjælpelig med videreuddannelse af skolen lærere og 4) at stille frivillig arbejdskraft til rådighed i det omfang, skolen ønsker det.

Projektaktiviteter
Projektet har siden 2011 haft 10 sponsorater, hvor man har betalt 180 kr. pr. måned for at støtte børnenes skolegang. Sponsorerne får jævnligt oplysninger om børnenes trivsel og fremgang. SuG projektgruppen har gennem de sidste 6 år tilvejebragt midler fra private fonde og donorer, der har sat St Anne Academy i stand til at købe lærerbøger i alle fag til skolens elever, til at få syet skoleuniformer til eleverne, til at forsyne skolen med møbler og til at sikre en skoleudflugt.

Basiliska Waruguru Martin  har i 2016-17 arbejdet på at ændre skolens struktur fra at være hendes privatejede skole til nu at være en CBO (på dansk NGO) – en skole med en valgt bestyrelse og et sæt vedtægter. Hun har i den process vederlagsfrit overgivet inventar, lærebøger, skoleuniformer  m.v til CBO’en, og har opnået at få en gruppe mennesker til at stå bag skolen og til at støtte hende i dens udvikling.

 

 

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 210

Opdateret:
20. juni 2017 kl. 21:26

Projektansvarlig

Kjeld Holmboe er projektansvarlig. Send en mail til Kjeld Holmboe

Medlemmer

 • Ellen Gravsholt
 • Lone Jacobsen
 • Ulla M. Mogensen
 • Merete Ebbesen
 • Hanne Nicolaisen

Status

Projektet er åbent for nye deltagere