» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Vandforsyning i Ngasire på Mt. Elgon

Formålet med projektet er at etablere grundlag for forsyning af rent vand ved hjælp af vandopsamling, vanddepoter og udlægning af rør til tappesteder.

Målgrupperne er de ca. 450 familier, fortrinsvis kaffebønder i Ngasire, der ligger i 1800 meters højde på nordsiden af vulkanen Mt. Elgon i det østlige Uganda. Grænsen til Kenya går gennem krateret. En nationalpark ligger højere oppe af bjergsiden.Når man står i landsbyen og ser mod nord, ser man ud over en slette, der fortsætter op i Sydsudan, og som umærkeligt transformerer sig fra en typisk savanne til halvørken. Ngasire er mere privilegeret, for her falder næsten 200 cm nedbør om året. Den kommer i løbet af to regntider, der bliver mere og mere upålidelige. Desværre løber det meste af nedbøren væk gennem små strømme, og en grundvandsdannelse er derfor begrænset. På den anden side er klimaet perfekt til dyrkning af kaffe og bananer. Det er herfra bønderne får deres indkomst. Familierne har selv bygget en skole, der også har en kostafdeling.
 
Baggrunden er altså, at der er brug for meget vand, ikke blot i husholdningerne, men også på skolen, og ikke mindst under kaffehøsten, hvor kaffen skal vaskes. Før dette projekt måtte beboerne hente vandet ved nogle få kilder. Det samme var tilfældet for skolebørnene. Det var typisk en vandring på 30 minutter efter maksimalt 20 liter for en voksen, mindre for børnene. Vandet var ikke rent, da det ikke var renset ved nedsivning til grundvandet, hvorfor mavesygdomme var udbredte. Især blandt børnene. Vandet skulle koges, og uden elektricitet er det eneste alternativ brugen af brænde, som måtte købes, da det er forbudt at fælde træer i nationalparken. At hente brænde, at hente og koge vand er traditionelt kvindebeskæftigelser. Tid der gik fra andre gøremål.

Projektaktiviteterne i første fase er etableringen af vandforsyningen, som blev gennemført i 2015. Det var intentionen at skaffe vandet fra boringer, men på grund af den ringe grundvandsdannelse måtte der findes en anden løsning. Vandet opsamles nu fra et par kilder, og ved hjælp af soldrevne pumper, føres det op i en tank højere oppe ad vulkanen. Inden da bliver det renset med UV-lys og tilsættes en mindre mængde klor. Fra den øvre tank strømmer vandet ved tyngdekraften ned gennem landsbyen, hvor der er fem aftapningssteder, alle forsynet med tanke. Ved aftapningsstederne er der etableret specielle pladser, hvor kaffen kan vaskes. Spildevandet bruges til vanding af mindre køkkenhaver.
 
I anden fase af projektet er der oprettet en lokal vandkomité, der skal bestyre projektet, og som er SuGs samarbejdspartner. For at kunne bruge vandet må hver familie betale 3000 Ugx eller ca 7 kr pr måned. Disse penge spares op på en speciel konto og må kun bruges til vedligehold. Dog er der lavet en vedligeholdelsesaftale for de første to år. I denne fase har der har været et par mindre problemer. I regntiden er indstrålingen til solpanelerne mindre, hvorfor pumpekapaciteten også er mindre. Dette sker desværre på et tidspunkt, hvor bønderne skal vaske den høstede kaffe. Der arbejdes med teknisk at løse dette problem. 
 
Det går lidt langsomt med at få alle familierne til at betale, og det går ud over opsparingen. Forklaringen er ikke dårlig økonomi, men utryghed ved, hvad der sker med deres betalinger. Men fordelene overskygger langt disse problemer. Der er kommet vand på skolen. De 80 kostelever har fået et mere behageligt liv. Kvinderne bruger mindre tid på at hente vand. Vandet skal ikke koges, hvorfor brændebehovet er faldet. Det hjælper ikke blot på miljøet, men også på husholdningsbudgettet. Livet er blevet meget lettere under kaffehøsten, og vi kan allerede nu konstatere, at sygeligheden er faldet betydeligt.
 
Samarbejdspartnere er Watertech Ltd., som implementerede vandforsyningen og vedligeholder systemet i to år. I anden fase er også vandkomiteen i Ngasire samarbejdspartner i indkøringsfasen.
 
Finansieringen er sket med støtte på 1,4 mill kr. fra Poul Due Jensens Fond (Grundfos). 
 
Dette projekt indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.
 

Projektinformation

Projektnummer

Projektnr. ikke angivet.

Opdateret:
10. april 2016 kl. 18:22

Projektansvarlig

Poul Krøijer er projektansvarlig. Send en mail til Poul Krøijer

Medlemmer

 • Bjarne Høyer Jensen
 • Niels Boldsen
 • Glob Riber
 • Leif Fritsdal
 • Nina Fritsdal og Lone Jacobsen

Status

Projektet er åbent for nye deltagere