» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

220 Village Savings and Loan Associations (VSLA) - enkle sparekasser på Mt. Elgon

VSLA er en helt enkel sparekasse drevet af en lille gruppe familier i et lokalområde. Hver familie indbetaler hver uge et beløb, og efter en periode på tre uger kan de få et lån efter nærmere retningslinjer. Pengene opbevares i en pengekasse med flere nøgler, som overlades til 3 ansvarlige, og kassen opbevares hos en fjerde person. En gang om ugen mødes alle medlemmer for at åbne sparekassen og tage beslutninger. Kassereren står for ind- og betalinger, og bogholderen stempler i sparekassebogen.   

Formålet med VSLA er at etablere grundlag for en forbedret levestandard i landsbyerne, hvor der ikke har været tradition for pengeøkonomi, opsparing, investering og økonomisk vækst. VSLA systemet kan gennem opsparing og långivning give familierne mulighed for at købe f. eks. kvæg, symaskiner og starte egen virksomhed, samtidig med at samarbejdet om VSLA styrker sammenholdet og sociale relationer i landsbyen.
 
Projektaktiviteterne startede i 2013 med to VSLA i hvert af landsbyerne Bufumbo, Bududa og Ngasire. Det blev en fantastisk succes. Allerede ved det første års uddeling havde de formeret to grupper mere i Bufumbo. Året efter – 2013 - fik vi mulighed for at etablere yderligere to grupper i hvert distrikt og monitorere de allerede etablerede. Desuden udvidede vi til også at komme i gang i Bugynanya samtidig med, at der blev startet en sygruppe dér. 

VSLAerne blev undervist af MAPLE (Microdevelopment for Alleviation of Poverty through Learning and Entrepreneurship), en amerikansk støttet NGO, som er eksperter i VSLA  etablering. Udover den egentlige praktiske undervisning og træning blev der også undervist i regnskabsføring, hvordan man laver en forretningsplan, markedsundersøgelser m.v., så familierne kunne starte små virksomheder.
 
I 2014 blev det muligt, at fire mentorer (en i hvert distrikt) kunne støtte og overvåge grupperne i et år og etablere yderligere mindst en gruppe i hvert distrikt.
 
Februar 2016 er der omkring 60 velfungerende VSLA grupper på Mt. Elgon. Grupperne klarer sig selv nu, og når der startes nye, er det ved egen indsats og finansiering af kassen med de tre låse, sparebøger, protokol m.v., 
 
VSLA er således absolut et bæredygtigt projekt og er et eksempel til efterfølgelse i hele området. Her beder folk de erfarne mentorer og andre kyndige om hjælp til selv at starte og undervise VSLA’erne, og underviserne får en lille indtægt ved arbejdet.
 
Finansiering: Bjørn Ragles Fond har støttet den første etablering af VSLA’er på Mt. Elgon i 2012. I 2013 støttede CISU udvidelsen med yderligere grupper, mv. I 2014 gav Farm Mountain Coffee støtte til etablering af mentorer.
 
Dette projekt i Mt. Elgon-området indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 220

Opdateret:
1. juni 2016 kl. 11:53

Projektansvarlig

Lone Jacobsen er projektansvarlig. Send en mail til Lone Jacobsen

Medlemmer

 • Poul Krøijer

Status

Projektet er åbent for nye deltagere