» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

216 Witch Hunt Victims Empowerment

Ghana deler med andre afrikanske lande en lokalforankret tro på heksekraft og magi. Kvinder og især ældre kvinder bliver beskyldt for at være hekse og tillagt magiske kræfter, der forårsager ulykke og død. I mange tilfælde fører beskyldningerne til vold og tidligere ligefrem til drab.

Heksebebyggelser (witch camps) er unikke i Nordghana. Det er bebyggelser, oprettet til de hekse-beskyldte kvinder, hvor de kan leve adskilt og udstødt fra det almindelige samfund. De lever under beskyttelse af en fetichpræst eller den lokale høvding. Nogle af kvinderne har et barn eller et barnebarn (af pigekøn) med i ”heksebebyggelsen”. I Nordghana findes der 7 heksebebyggelser p.t. med flere tusind kvinder. 

Empowerment and repatriation of witch-accused women – phase ll er en fortsættelse af et tidligere 2-årigt projekt, finansieret af Civilsamfundspuljen. Formålet med det første projekt var at starte en proces i 2 af de 3 hjem (med 127 kvinder), hvor kvinderne blev styrkede, en del kvinder blev genforenet med deres familier og fortalervirksomhed medførte en  reduktion af heksebeskyldningerne mod kvinderne.

SuG´s samarbejdspartner er Whitch-Hunt Victims Empowerment Project, der er en almennyttig organisation, der siden 2009 har arbejdet med kvinder, der er beskyldt for at være hekse. Projektet ligger i et afsides område i den nordøstlige del af Ghana. Projektet består af 3 heksebebyggelser i 3 forskellige landsbyer. 

Projektet er finansieret af en CISU bevilling på 481.121 kr.

Målgruppen i det 3-årige fortsættelsesprojekt er i alt 195 kvinder og 29 børn i de 3 bebyggelser. Derudover er følgende en del af målgruppen: beboerne og høvdinge i de landsbyer, kvinderne kommer fra, lokale såvel som centrale beslutningstagere, lokale opinionsledere, og alliancepartnere fra hele Ghana, som kæmper for kvindernes rettigheder.

De sekundære målgrupper er det lokale politi, kirken, folk fra sundhedssystemet og menneskeret-tighedsorganisationer. Også borgerne i lokalsamfund, hvor der på markedspladsen opføres drama af en gruppe udstødte kvinder.

Hovedformålet i det 3-årige fortsættelsesprojekt er at skabe opmærksomhed og bevidsthed om problemet med heksebeskyldninger og vold i landsbyerne og hos lokale og centrale ressourcepersoner og beslutningstagere og at fremme respekten for kvinderne, deres børn og børnebørn.

De konkrete projektmål er at styrke kvinderne, at repatriere så mange kvinder som muligt med deres familier, at sikre børnenes skolegang, at kapacitetsopbygge partneren og at skabe bevidsthed hos beslutningstagere om de heksebeskyldte kvinders situation og at reducere fordomme og overtro.

Projektaktiviteter: For at styrke kvinderne etableres talk-sessions-grupper/selvhjælpsgrupper, hvor kvinderne får mulighed for at støtte hinanden og udveksle erfaringer og drøfte problemer. Der undervises i menneskerettigheder, kommunikation, kost, sundhed, sygdom og hygiejne. For at bringe lidt glæde ind i kvindernes liv indlægges kreative aktiviteter som sang og dans, der er en del af den ghanesiske kultur og tradition.Der etableres børnegrupper, hvor børnene lærer om deres krop og sundhed og der gennemføres forskellige fritidsaktiviteter.

En nyansat socialrådgiver og deltidssygeplejersker vejleder og underviser selvhjælpsgrupperne, børnegrupperne og yder individuel vejledning. De tager sig også af nytilkomne kvinder. 

Børn i den skolepligtige alder fortsætter i skole og nytilkomne børn starter i skole.

Fortalervirksomhed og repatriering af kvinderne varetages fortrinsvis af lederen og af hans assistent, som er udpeget til at overtage ledelsen ved et kommende generationsskifte.

Partnerorganisationen styrkes også ved at der lejes bedre kontorfaciliteter, og at der installeres et bogføringssystem.

For at forebygge hekseforfølgelser i fremtiden gennemføres regelmæssige besøg i landsbyerne i området for at påvirke landsbybeboerne til ikke at fremsætte nye heksebeskyldninger. Det sker gennem dialog og opførelse af 12 dramagrupper med relevant tema. Nogle af de heksebeskyldte kvinder trænes til disse drama-gruppe-opførelser.

Med henblik på at motivere lokale ressourcepersoner til mere aktivt at arbejde for og støtte aktiviteter, der forhindrer heksebeskyldninger gennemføres 6 workshops i forskellige delområder. Ressourcepersonerne er lokale høvdinge, repræsentanter fra offentlige myndigheder, fra politi, fra kirken m.fl.

Der bliver endvidere gennemført 4 møder med indflydelsesrige beslutningstagere i hovedstaden Accra.

Der oprettes kontakter med relevante samarbejdspartnere såsom kvindeorganisationer, menneske-rettighedsorganisationer og andre NGO-organisationer. 

Der købes en motorcykel til transport til landsbyerne og transport mellem de 3 hjem.

Strategien er at bygge videre på erfaringerne fra det tidligere projekt med de 127 kvinder og starte og understøtte en proces med de nye kvinder, så effekten kan brede sig. Kvinderne vil blive stærkere, mindst 60 kvinder vil blive forenet med deres familier, børnene vil blive styrkede gennem skolegang og i børnegrupperne og fortalervirksomheden vil reducere antallet af heksebeskyldninger. Alt i alt vil aktiviteterne påvirke kvindernes status i positiv retning.

Processen antages at fortsætte og blive styrket efter projektperiodens afslutning.

Vi har i december 2015 modtaget en bevilling fra Lauritzen Fonden på 35.000 kr. til et filmprojekt, der skal formidle og dokumentere kvindernes situation. Filmprojektet gennemføres i et samarbejde med filmproducer og dokumentarist Emil Nørgaard Munk, København. 

Projektet støttes af en privat supportgruppe fra Tyskland med fokus på indkomstskabende aktiviteter.

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 216

Opdateret:
11. april 2017 kl. 22:29

Projektansvarlig

Inger Marie Moeslund Qvist er projektansvarlig. Send en mail til Inger Marie Moeslund Qvist

Medlemmer

 • Karen Skau
 • Inge Bertelsen

Status

Projektet er åbent for nye deltagere