» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

415 Sama

Projektmål:
Projektets formål er at uddanne landsbyens unge så de bedre kan blive i stand til at få et job og en indtægt. Området er for nylig blevet åbnet for individuelle rejsende hvilket medfører en stigning i trekking turismen der giver en ny indtægtsmulighed. De forskellige jobs i trekking turistindustrien varetages i dag af mere eller mindre uddannede nepalesere fra de lavere liggende dale. Formålet med projektet er at uddanne de lokale tibetanere i SamaGaun så de kan udnytte turistindustriens indtægtsmuligheder i deres egen landsby. 

 
Projektaktiviteter:
 1. Solcelle projekt (2015-2016). Efter jordskælvet i april 2015 blev 25 solceller købt i Kathmandu. Landsbyen arrangerede selv transport til landsbyen samt montering af solcellerne på landsbyens tage.
 2. Dunjakke projekt (2016). Samagaun har en større del af ældre tibetanske flygtninge uden familie. De fik udleveret 72 varme dunjakker så de dermed bedre er i stand til at klare de praktiske gøremål under den hårde vinter. 
 3. 2018: Kokke og hygiejne uddannelse har til formål at uddanne lokalbefolkningen så de kan få et job i de lokale tehuse. Desuden vil de få en bedre almen hygiejne i landsbyen samt kunne tilbyde acceptabel mad i et ’homestay’.
 4. Dette kursus opfølges med hjælp til at få jobs på lokale lodges/tehuse i landsbyen. 
 5. 2018-2021: Engelskundervisning af landsbyens unge. Undervisningen vil blive arrangeret på tidspunkter så de unge samtidig kan udføre deres daglige arbejde i markerne. Der ansættes en engelsklærer fra en af de lavere liggende dale. Der arrangeres bopæl i landsbyen og det planlægges at han/hun ansættes på et års kontrakt med mulighed for forlængelse. I første omgang planlægges projektet at køre i tre år.
 6. 2018-2019: Der gives drivhusundervisning og oprettes et frø-depot hvor landsbyens beboere gratis kan få tildelt frø til drivhuse. Det planlægges at køre et år med evt. opfølgning i 2019. 
 7. Der er stort behov for uddannelse så det forventes at yderligere små uddannelsesprojekter vil efterfølge de ovenstående aftalte projekter.
 
Finansiering
De to første projekter er gennemført med finansiering fra crowdfunding. Det tredje projekt planlægges ligeledes finansieret via crowdfunding i løbet af 2018. De resterende projekter forsøges regi søges finansieret gennem private fonde der søges gennem SuG. 
 
Bæredygtighed
Vi planlægger små kortvarige projekter og kan ’rimelig’ hurtigt se om det fungerer efter hensigten. 
Kokke uddannelsen vurderes ud fra antal ansatte på de lokale the-huse. Desuden forventes bedre hygiejne i landsbyen hos dem der har deltaget på kurset, men dette kan vi ikke måle.
 
Forventet start og slutdato: 
De to første projekter er startet og afsluttet i hhv. 2015 og 2016. Kokke og hygiejne uddannelse forventes startet og afsluttet i 2018. Sproguddannelsen forventes startet i 2018 og køre i tre år. Andre uddannelsesprojekter forventes opstartet løbende.     
 
Navn på projektansvarlig: Henrik Heinze og Bjørn Rasmussen
 
Navn på regnskabsansvarlig: Henrik Heinze og Bjørn Rasmussen
 
Navne på medlemmer af projektgruppen: John Christensen, Henrik Heinze og Bjørn Rasmussen
 
Angivelse af om gruppen er åben for nye medlemmer og kvalifikationer og kompetencer der evt. ønskes: Gruppen er åben for nye medlemmer.

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 415

Opdateret:
18. marts 2018 kl. 12:10

Projektansvarlig

Henrik Heinze er projektansvarlig. Send en mail til Henrik Heinze

Medlemmer

 • Bjørn Rasmussen
 • John Christensen

Status

Projektet er åbent for nye deltagere