» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

412 Hospitalsudstyr JHCRC

Projektbeskrivelse

Hospitalsudstyr til Janaki Health Care and Research Centre (JHCRC), Janakpur, Nepal. JHCRC er et velfungerende privat hospital med alment medicinske afdelinger og speciale i prænatale fødsler.

Projektet har dels til formål at styrke hospitalet gennem donation af brugt, funktionsdygtigt udstyr indsamlet i Danmark, dels at sikre tilsagn om enten gratis behandling eller behandling mod et mindre vederlag af landsbybefolkningen i et nærliggende landsbyområde med Belhi som hovedlandsby.

Aktiviteterne består af indsamling, opmagasinering, registrering, test, afsendelse, modtagelse, installation og afprøvning af udstyret samt kontraktskrivning vedrørende indgåelse af en behandlingsgaranti med JHCRC. Indgåelsen af kontrakten sker mellem JHCRC og den lokale ngo i Belhi, Social Eco Innovative Trust (SEIT). Faktisk er projektet et led i mere omfattende aktiviteter, der sker i samarbejde med SEIT og som sigter på en styrkelse af det omhandlede landsbyområde på en række områder (uddannelse, sundhed, jobskabelse, produktion, byggeri, overrisling, drikkevand, opsparings- og lånemekanismer).   

Udover medvirken af SEIT, deltager den danske ngo Access Health Care (AHC), der har en afdeling i Nepal, i arbejdet med registrering, afprøvning og installation af udstyret. Genbrug til Syd søges om financiering af den største del af projektet. Det bæredygtige elemment sikres gennem et fortsat samarbejde med JHCRC, blandt andet omkring decentrale sundhedsklinikker og gennem fortsat medvirken af AHC til vedligeholdelse af det medico-tekniske udstyr.

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 412

Opdateret:
3. november 2016 kl. 12:43

Projektansvarlig

Flemming Topsøe er projektansvarlig. Send en mail til Flemming Topsøe

Medlemmer

Der er ikke registreret andre medlemmer

Status

Projektet er åbent for nye deltagere