» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

410 Mutasa District

Projektbeskrivelse

Community Development i Mutasa District, Zimbabwe

Projektet kort fortalt

Projektet bekæmper fattigdom og forbedrer livssituationen for 320 familier i 10 landsbyer i Mutasa District i Zimbabwe.

Organisering og kapacitetsopbygning af 320 familier i 10 landsbyer knyttet til 10 demonstrations grønsagshaver giver adgang til ny viden om afgrøder, sund ernæring, etablering af ”lånegrupper” der giver mulighed for etablering af små virksomheder med salg af lokalt producerede varer til gode priser på de lokale markeder.

Projektet inkluderer etablering og udvikling af organisationen ved et lokalt ”forsamlingshus” - Sekwe Community Ressource Center i området, hvor familierne bor. Centeret er under opbygning og vil blive centrum for undervisning, møder og fritidsaktiviteter for familier og børn. 40 lokale facilitatorer bliver uddannet i centeret og de 320 familier skal deltage i trænings- og aktivitetsprogrammer i og ved centeret. Projektet gennemføres i et partnerskab af 3 lokale NGO organisationer og de 2 danske organisationer Seniorer uden Grænser og Nhakas Venner.

Parallelt med at CISU – projektet gennemføres, iværksættes en række andre indsatser i det samme område, bl.a. med øget vandforsyning og etablering af solenergi via øvrige donationer. Projektets udviklingsmodel er tænkt som et eksempel til efterfølgelse i andre områder i Zimbabwe og Malawi initieret af partnerskabet af de 5 NGOér.

Fælles færdiggørelse

En ansøgning til CISU på 78.000 kr. til et Fælles Færdiggørelsesprojekt blev bevilliget, bl.a. til en 2 ugers rejse hvor projektets indhold blev debatteret og projektets mål, indikatorer og budgetter blev fastlagt i tæt samarbejde med 3 lokale NGO- samarbejdspartnere.


Programmet bestod af rundtur for 8-9 personer til ca. 10 landsbyer og afholdelse af en række møder og 2 workshops med de lokale beboere i landsbyerne, hvor vi afdækkede deres specifikke behov, udvekslede ideer og indgik aftaler om indholdet af den endelige ansøgning til CISU, som vi efterfølgende har gjort færdig og sendt den d. 15. december 2015.

Foruden NAWT, (Nhaka Afrikan World View Trust), hvor Bob Dzere er direktør, deltog to andre organisationer, som skal være med til at gennemføre projektet.

Den ene organisation, PUTZ (Pensioners Union Trust Zimbabwe), er en sammenslutning af zimbabwiske pensionister, som har erfaring med havebrug og landbrugsproduktion og at etablere ”savings club” som grundlag for etablering af små private virksomheder.

Den anden organisation, Africa Ahead, har mange års erfaring med etablering af Community Health Clubs – lokale sundhedsklubber som arbejder med sund ernæring, hygiejne og sanitet (bygning af latriner) i landsbyer.

Projektet Community Development i Mutasa District bygger på resultaterne af en 3-årig indsats ved Nhakas Venner i området.

Nhakas Venner en støtteforening til Nhaka African World View Trust (NAWT) som igennem ca. 3 år har indsamlet private donationer til NAWT´s udviklingsarbejde i Mutasa i det østlige Zimbabwe. Der er bl.a. doneret midler til etablering af en 3 km lang rørledning fra de bagvedliggende bjerge til nogle af de grønsagshaver, som har NAWT har etableret.

Der er tidligere forsøgt gravet en brønd, bygget en dæmning til opsamling af regnvand m.v., men uden den store succes.

Efterfølgende blev der lavet en undersøgel-se der viste, at den bedste løsning var an-læggelse af en rørledning fra de bagved-liggende bjerge, som sikrer en stabil og tilstrækkelig vandforsyning hele året.

Med økonomisk støtte fra Nhakas Venner, teknisk assistance fra et lokalt firma og en stor ulønnet arbejdsindsats fra mange lokale frivillige, er det lykkes at etablere en effektiv vandforsyning til området.

Vandet kan bruges både til kunstvanding og som drikkevand, og der er nu opstillet vandhaner forskellige steder i området

  

 Stor interesse for udvidelse af produktionen i grønsagshaver med adgang til vand og mulighed for salg af afgrøder.

I 10 ud af 15 grønsagshaver i Mutasa-området er der travlt. Den øgede tilgang til vand, giver motivation til at forbedre grønsagsdyrkningen og at udvide denne til produktion hele året.

Et varieret udbud af friske grøntsager er af stor betydning for lokalbefolkningen. Det giver mulighed for sund og nærende kost for alle, især børnene, og kan bidrage til at skabe et økonomisk grundlag for udvikling, da en del af produktionen kan sælges på markeder i byerne.

En stor del af grøntsagerne på billederne er dyrket af frø som er doneret af Nhakas Venner.

Der er både bønner, kål, løg, tomater og mange andre afgrøder som de ikke tidligere har dyrket. Det er vigtigt at haverne bliver indhegnede, så løsgående dyr ikke æder afgrøderne.

Et blandt flere udviklingsperspektiver med demonstrationshaverne er, dyrkning af søde kartofler til salg. Dette er en populær og velsmagende basisføde i mange syd- afrikanske lande og en eftertragtet handelsvare.

NAWT har i foråret 2015 indgået en partnerskabsaftale med PUTZ (Pensioners Union Trust Zimbabwe) om udvikling af dyrkningsmetoder så lokalbefolkningen kan bliver selvforsynende og PUTZ bidrager til at etablere afsætning af de søde kartofler til markedet.

Projektet arbejder støtter op om færdiggørelsen af Sekwe Rural Ressource Centre - et forsamlingshus, til gavn for alle i Nhaka området.

Når bygningerne til SRRC står færdigt vil de udgøre rammerne om uddannelse, faglig inspiration til indkomstskabende aktiviteter, aktiviteter for børn og unge samt til møder og konferencer for andre i området.

Centerets bygninger bliver betalt af donationer fra Nhakas Venner og via indsamlinger og ansøgninger til diverse fonde.

På Joint Finalisation besøget var arbejdet med taget færdiggjort og vi afholdt 2 heldagsmøder i det endnu ufærdige bygning.

Det indgår som en del af CISU-projektet, at arbejde videre med udvikling af planer for organisatoriske forhold, aktivitetsplaner, udstyr, ideer og metoder til at centret opnår en bæredygtig driftsøkonomi.


 

Statusrapport, 06.07.2016: CISU-projektet Community Development in Mutasa District, Zimbabwe er startet og godt i gang 

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 410

Opdateret:
16. november 2016 kl. 15:22

Projektansvarlig

Kurt Pedersen er projektansvarlig. Send en mail til Kurt Pedersen

Medlemmer

 • Hanne Lund Pedersen; SuG
 • Else Kragholm; SuG
 • Anna Hempel; Nhakas Venner
 • Bent Koluda; Nhakas Venner

Status

Projektet er åbent for nye deltagere