» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Afdeling Midtjylland - Ledelsesmøde

5. december 2018,

                                                        

Referat: Afdelingsmøde onsdag d. 5. december 2018 kl. 9.30 -12.30

Til stede: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Bent (BF), Hans(HC), Poul(PGR), Erna (EM), Mette (MRE).

Referat: BF

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Bemærkning/ Referat

Afdeling

 

Revision af forretningsorden for afdelingsledelsen

PGR overdrager opgaver

AMF

 

Funktioner og opgaver justeret og fordelt. AMF redigerer dokumentet til godkendelse på næste møde.

1.3 Økonomi

Evaluering af ProArk kursus d. 16.11.

 

Økonomi fra Midt –status

Budget 2019 – orientering

HC/KS

 

Der var god tilslutning og tilfredshed med kurset.

HC gennemgik regnskabet og budgetoplæg for 2019.

Orientering fra ØKU om projekter i Midt, der ikke har afleveret regnskab for 3. kvartal.

1.4 Interne oplæg og kommunikation

Strategi for SUG

 

 

 

Midt Handleplan rev. 15.09. – drøftelse af udvalgte aktiviteter

 

 

 

 

Nyt emne: Intro til nye afdeling-/udvalgsmedlemmer

SUG Update –nye bidrag til P Søvsø

Info om CISU´s nye retningslinjer

AMF

 

 

AMF gennemgik input fra andre afdelinger til strategi/handleplan og indhentede kommentarer hertil.

Status og kommende initiativer drøftet. AMF ajourfører dokumentet. Bent laver oplæg med punkter til kommunikation og PR til kommende møde.

 

Intet.

 

Intet.

Intet.

1.5

Eksterne henvendelser

Deltagelse i Frivillig Hovedstad 2018

Afslutning

 

KS

 

Gensidig orientering.

MRE vil være til stede ved afslutningen.

1.10

Medlemmer

Drøftelse af registrering af medlemmer, der ønsker at deltage i administration og aktiviteter

MRE

 

MRE vedligeholder oversigt. Alle bidrager med nye navne.

2.0: Projekter: 

 

Intro-møde 28.11.

 

Søgning af medlemmer til projekter/ medlemmer søger deltagelse

 

 

KS/BF

 

KS og BF orienterede. 5 deltog. Positivt modtaget. KS og BF følger op med mentor/formidling til projekter.

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

Intet nyt

 

AMF

 

 

Intet.

2.3

Særlig projektstøtte

Intet nyt

AMF

 

 

Intet.

3 Landsbestyrelsen

Bestyrelsesmøde d. 6.12

AMF

AMF kom med oplæg ang. udvalgte punkter. AMF bringer afdelingsledelsens standpunkter videre til bestyrelsen.

4.1 Udvalg

Nyt medlem i ØKU pr. marts 2019.

AMF

Der har ikke været respons på stillingsopslag. Ingen kandidater.

6.3   Temamøde

 

 

Temamøde 10.12.- Hvem gør hvad?

Temamøde 21.2. -  Emne?

 

Årsmøde 14.3. - Evt. indlæg?

AMF

 

 

Opgaver fordelt.

KS kontakter Kim Petersen ang. oplæg om Guinea.

EM spørger Dansk Flygtningehjælp  - oplæg om indsats i BidiBidi.

Evt.

Afdelingsmøde  d. 16. januar

 

Årsmøde i Midt torsdag d. 14. Marts:  Reminder om opdatering af projekter på hjemmesiden.

 

 

 

Poul Grosen Rasmussen

Alle

 

KS/MRE

 

 

 

 

AMF

Måske flere afbud. Giv AMF endelig besked.

KS udsender  mail til projektlederne. Opdateringer sendes til MRE som opdaterer.

 

På vegne af alle takkede AMF Poul for fin indsats i afdelingsledelsen.

 

Kommende bestyrelsesmøder: 6. 12.2018, 28.1.2019, 13.03,  - Årsgeneralforsamling 11.14

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

 

Afdelingsmøder i 2018 /referent. Lokale 1.7 på Folkestedet

7.februar 10.00-13.00/HC

7. marts 10.00-13.00/PGR

18. april 10.00-13.00/BF

13. juni 10.00-13.00/KS

15. august 10.00-13.00/HC

10. okt.  10.00-13.00/PGR

5. december 10.00-13.00/BF

 

Afdelingsmøder i 2019 /referent. Lokale 1.7 på Folkestedet

16. januar 10.00-13.00 /KS

20.februar 10.00-13.00/HC

6. marts 10.00-13.00/BF

24. april 10.00-13.00/EM

12. juni 10.00-13.00/MRE

14. august 10.00-13.00/KS

9. oktober  10.00-13.00/BF

4. december10.00-13.00/EM

 

Temamøder 2019: Udkast til beslutning d. 15.08

·       Torsdag d. 21. Februar, Folkestedet lok. 0.3

·       Torsdag d. 14. Marts, Folkestedet Lok. 0.3 Årsmøde

·       Torsdag d. 2. Maj, Folkestedet lok.1.1

·       Torsdag d. 13. Juni, Folkestedet lok. 1.1

·       Onsdag d. 2. Oktober, Folkestedet lok. 0.3

·       Onsdag d. 11. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

Punkter til fremtidige afdelingsmøder:

 

Kommende temamøder 2018

·       Mandag d. 10. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

Afholdte temamøder 2018

·       Torsdag d. 1. Februar, Folkestedet lok. 0.3

·       Torsdag d. 15. Marts, Folkestedet Lok. 0.3 Årsmøde

·       Onsdag d. 2. Maj, Folkestedet lok.1.1

·       Torsdag d. 14. Juni, Odense Bolbro- Temamøde om Landbrug og skovdrift

·       Onsdag d. 3. Oktober, Folkestedet lok. 0.3

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

·       Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018

·       Outcome kursus v. CISU -opfølgning

·       Evt.: Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper

·       Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?

·       Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra

CISU

Tilbage