» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Temamøde Afdeling Midtjylland

2. maj 2018, 19 - 21

Dagsorden og referat

Kære SuG medlem,

Kom til temamøde om to projekter med børn. Et eksisterende projekt i Zimbabwe og et kommende projekt i Kenya.

Det foregår den 2. maj kl. 19-21 i Folkestedet, Carl Blocks Gade 28, Aarhus i lokale 1.1 på 1. sal
Aftenens program
Kl. 19.00 Velkomst og nyt fra afdelingsledelsen
Kl. 19.10 Orientering om projektet "We are the Future" i samarbejde med CARC i Zimbabwe v. Max Schrøeder
 
CARC arbejder med at styrke børn og unge, der lever med HIV/AIDS i Buhera distriktet i Zimbabwe.
Projektets fokus er socialt, psykologisk og fysisk, således at de bliver i stand til at opnå en værdig
tilværelse.
Nuværende projekt er ophørt i maj 2017, men CARC har fået en midlertidig bevilling fra en
organisation i Holland. SuG-projekt gruppe har sammen med CARC udarbejdet en ny ansøgning om et
kortere projekt under CISU’s nye Medborger pulje.
I april 2017 blev CARC endelig godkendt som en TRUST. Det betyder at CARC fremover kan søge
økonomisk støtte fra internationale organisationer som f.eks. UNICEF og EU, men også fra nationale
fonde og myndigheder.
Max vil fortælle om den aktuelle situation for projektet. Der er store udfordringer.
Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål.
 
Kl. 19.45 Kort pause med kaffe/the og en småkage.
 
Kl. 20.00 Orientering om et vordende projekt Together we can end HIV i samarbejde med Hope in Life i Kenya v. Ali Mohamed.
 
Ali (Jay Junior) vil også opfordre medlemmerne til at deltage i projektet, foreløbig deltager Max
Schrøeder og Keld Skaaning.
Projektets foreløbige mål er
•At bygge et godt forhold og samarbejde mellem Hope in Life, Kenya og SUG Danmark.
• At reducere forekomsten af HIV blandt unge (10-24 år).
• At mindske skolefrafald (gravide piger, unge enlige mødre) gennem færdighedsopbygning og
økonomisk styrke.
Der forestår nu i nærmeste fremtid et samarbejde med Hope in Life om at fastlægge omfanget af
dette projekt og udarbejde en kvalificeret ansøgning om finansiering.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
 
Kl. 20.30 Gruppearbejde om etablering af en SuG projektgruppe, hvor medlemmerne kan
bidrage med erfaringer og forslag. Case: Together we can end HIV, der netop ønsker nye deltagere.
Kl. 21.00 Aftenens møde slutter
 
Vi opfordrer alle til at komme, så vi kan få en dialog på tværs af erfaringer og ideer.
Du er velkommen, også hvis du ikke er medlem, men har en interesse i at høre om SuG’s udviklingsarbejde og samarbejde med lokale partnere.
 
Mange hilsner
Afdelingsledelsen SuG Midt
 
Besøg vores Facebook side og få de seneste nyheder: https://www.facebook.com/seniorerudengraenser/ 
 
OBS!
 
Dørene til Folkestedet lukkes kl.19.00.
Hvis du bliver forhindret i at nå frem til kl. 19.00, kan du ringe til 40 59 87 19 og få lukket op.
 

Kort referat

Temamøde om to projekter med børn, et eksisterende i Zimbabwe og et kommende i Kenya.

2. maj kl. 19 kl. 19-21 i Folkestedet

 Anne Marie Flensted bød velkommen og kom med nyt fra afdelingsledelsen

Max Schrøeder gav en orientering om projektet We are the Future i samarbejde med CARC i Zambabwe, herunder orienterede han om projektets problemer med at skaffe midler og andre udfordringer for projektet.

Endelig orienterede Max om et nyt, muligt projekt i Uganda: Hospice Jinja, der vil få brug for deltagere i en projektgruppe.

Derefter gav Ali Mohammed en spændende orientering om et vordende projekt Together we can end HIV i samarbejde med Hope in Life i Kenya.

Ali (Jay Junior) opfordrede SuG medlemmer til at deltage i projektet; foreløbig deltager Max Schrøeder og Keld Skaaning.

 

De foreløbigt tre medlemmer af en evt. projektgruppe planlægger et besøg i Kenya for at søge at opbygge et godt forhold og samarbejde mellem Hope in Life, kenya og SUG Danmark - og undersøge mulighederne for at etablere et egentligt SuG projekt og evt. udarbejde en ansøgning om finansiering.

 

Aftenens sidste punkt på programmet var:

Gruppearbejde om etablering af en SuG projektgruppe, hvor medlemmerne kan bidrage med  erfaringer og forslag på baggrund af et udleveret spørgeskema. Case: Together we can end HIV, der netop ønsker nye deltagere.

 

Sammenskrivning af resultaterne af gruppernes arbejde med emnet er vedhæftet dette referat.

 

Aftenen sluttede med at de ca. 15 deltagere gav udtryk for tilfredshed med aftenens emner, især udtrykte mange tilfredshed med deltagelse i denne type gruppearbejde.

 

Keld Skaaning

12. august 2018

 

 


 

Tilbage