NY LANDSKASSERER SØGES
11. januar 2022

Seniorer uden Grænser skal have ny kasserer ved generalforsamlingen i april og søger derfor en regnskabskyndig person, der vil påtage sig dette for foreningen vitale hverv.

Posten som valgt kasserer omfatter både opgaver af administrativ karakter og organisatoriske opgaver idet kassereren er født medlem af foreningens landsbestyrelse.

Administrative opgaver:

Bogføring, betalinger, registrering af indbetalinger, udarbejdelse af økonomirapporter og budgetter, opstilling af regnskab og forelæggelse for landsbestyrelse og generalforsamling. Kommunikation med banker, Mobile Pay, E-boks. Listen er ikke udtømmende.

Projektregnskaber og rådgivning til projekter håndteres af en udpeget ansvarlig for projektøkonomi.

Kontingent og medlemsadministration håndteres af en udpeget medlemsansvarlig.

Landskassereren samarbejder med begge.

Organisatoriske opgaver:

Deltagelse i Landsbestyrelsesmøder, formand i Økonomiudvalget.

Hvis du er interesseret kan du henvende dig til Poul Krøijer, Formand, poulkroijer@gmail.com