Agroforesty på Mt. Elgon
Landbrug Uganda

Baggrund

Baggrund Mt. Elgon området er ret frugtbart, og kaffebønderne dyrker ofte flere afgrøder på samme areal – dog langt overvejende bananer øverst og kaffe underst, hvor kaffen er den økonomisk vigtigste. Dermed er bøndernes økonomi meget afhængig af den internationale prissætning, som de ingen indflydelse har på.

Der findes en betydelig og tilstrækkelig viden i Uganda om kaffedyrkning i blandingssystemer. Dels blandt de dygtigste bønder men også gennem forskellige forskningsrapporter og nationale projekter til udvikling af land- og skovbruget i landet. Det er vores opfattelse, at denne viden mangler at blive mere kendt og udbredt i Mt. Elgon området – og sikkert også i andre områder i Uganda. Ligeledes kunne viden om dyrkning og udnyttelse af flere afgrøder sammen med kaffe også trænge til at blive mere udbredt med en mere robust økonomi for bønderne til følge. Udvidet produktion af honning vil også gavne plantevæksten. Bier har jo en fundamental betydning for bestøvning af planter samt giver mulighed for en god, ekstra indtægt.

Formål

Projektet vil søge at forbedre Mt. Elgon kaffebønders økonomi med fler-afgrøde metoder og etablering af lokal videnudveksling (selvhjælpsgrupper).

Projektet vil oprette selvhjælpsgrupper i 4 distrikter i Mt. Elgon området.

Projektfaser

Projektfase 1: Første fase af projektet vil fokusere på partnerskabsdannelse. Survey og kontakt til de Extension Services, som vil være tilgængelige for selvhjælpsgrupperne. Der vil blive uddannet en facilitator, som skal koordinere arbejdet i alle 4 distrikter.
Projektfase 2: Projektet vil fremme videnudveksling og samarbejde gennem dannelse af lokale selvhjælpsforeninger (efter Farm Field School principperne). Grupper vil stimulere medlemmerne gennem deling af egne erfaringer og udnyttelse af det ugandiske konsulentsystem (eks. NFA (National Forestry Association) og forsøgsstationer, som kan tilbyde både kurser og foredrag.
Projektfase 3: Til fremtidig finansiering af selvhjælpsgruppernes aktiviteter (efter dette projekts afslutning) tænkes oprettet VSLA’er i hver gruppe.

Samarbejdspartnere

Den lokale, ugandiske facilitator tænkes at blive SuG’s ugandiske koordinator, som i samarbejde med en lokal NGO (ikke endelig udpeget endnu) vil køre projektet.

Status

Projektet starter januar 2018.

Finansiering

Frellsen Kaffe