Bwereanyange
Uddannelse Tanzania

Det er da en selvfølge at alle kan læse og skrive – også kvinder! Eller er det?

Piger (ca. 14-18 år gamle) i det område af Tanzania, hvor skolen ligger, har ingen værdi. I den offentlige skole går der tit op mod 200 elever i en klasse, og lærerne underviser kun drengene, pigerne bliver aldrig spurgt, eller undervist. Her er det kun drenge der tæller og har værdi. Derfor oprettede ELCT en skole kun for piger, så man kunne give pigerne en mulighed for at få en kvalificeret undervisning, og på længere sigt, en uddannelse. Desværre er der, i hele Tanzania, en ganske lav procentdel der består afsluttende eksamen.

Desværre har lærerne på pigeskolen samme holdning som i den offentlige skole, at pigerne ingen værdi har.
Da der stort set ingen bøger til læring, eksisterer på skolen, er det tavleundervisning. Fakta fra lærernes side er ofte fejlagtige på grund af mangel på bøger og på grund af lærernes manglende viden. – Man kontrollerer at eleverne har skrevet rigtigt af – derudover – bruger man masser af vold overfor pigerne. Pigerne mangler 1 deposit casino nz.com derfor selvværd og tro på egen værdi, og de tør ikke tage kampen op mod volden hverken på skolen eller i hjemmet.

Projektets formål

Overordnet mål er, at være med til at skabe en god og velfungerende skole, hvor pigerne lærer noget, trives og har en god hverdag. En skole hvor eleverne får selvtillid og tør sige fra overfor volden. Og med dygtige og kompetente lærere, der forstår vigtigheden af pigernes læring. Med vores projekt er målet at få skolelederen og lærerne til at vise forståelse og respekt overfor eleverne. Lærer – lærerne om pædagogik i undervisningen, så elevernes indlæring bliver forbedret.

Projektmål 1: At lokale/internationale gæstelærer udvikler og implementerer nye undervisningsmetoder sammen med de lokale lærer. Få gæstelærere og internationale hjælpelærere til at være i dialog med de lokale lærer om læringen, så det ikke er volden, der præger undervisningen.

Projektmål 2: At der bliver indkøbt bøger, redskaber og instrumenter til skolen.

Projektmål 3: At der er lokalt ejerskab til de nye undervisningsmetoder, således at lærerne selv er i stand til at arbejde med de nye tiltag og løbende udvikle undervisningen i forhold til hvad der er muligheder og behov for.
Forventet resultat
At en større andel af pigerne består eksamen og får selvtillid til at fortsætte uddannelsen.
At lærerne får forståelse for andre læringsmetoder.
At skolelederen, i samarbejde med lærerne, får en forståelse for, at vold ikke forbedrer indlæring af undervisningen.
At bøger, redskaber og instrumenter indgår som en naturlig del af undervisningen.
At forstanderinden fortsat holder planlægningsmøder med bestyrelsen og lærerne for at fastholde udviklingen i læringen.

Nyt – Februar 2023 . – Projekt 309 Bweranyange lukker.

Bweranyange er en Secondary School som har plads til ca. 400 piger.

Skolen ligger i et fattigt udkantsområde af Tanzania op mod grænsen til
Uganda og Rwanda – langt ude på landet.

Det er vigtigt at piger, i det område, får lov til at gå i skole og får en
uddannelse. Desværre prioriterer familierne ikke pigernes uddannelse særlig
høj. De seneste år har der været tørke i området, høsten er slået fejl.
Mange familier bruger indtægten fra kaffehøsten til skolepenge til deres
børn, og man prioriterer uddannelse til drenge højest, derfor har der været
under 100 piger på Bweranyange.

Der har også været flere udfordringer i forbindelse med projektet. Det er
vanskeligt at få lærerne til at flytte så langt ud på landet som skolen
ligger, man er nødt til at ansætte de lærer der har de dårligste
kvalifikationer, og udskiftningen har været stor.

Jeg har boet ved skolen og undervist eleverne og lærerne i flere perioder
på 3 måneder. Jeg tror jeg har fået både lærere og elever til at overveje
undervisningsmetoder, fysisk og psykisk vold, kvinder og pigers
ligeværdighed i forhold til drenge og mænd. Men det har været vanskeligt –
også på grund af den store udskiftning.

Udfordringerne på skolen har været store, og sidst er der også kommer
økonomisk uærlighed ind i billedet.

I de seneste år er der startet nye skoler med en mere tidssvarende
pædagogik, uden fysisk og psykisk vold, med forståelse for brug af
lærebøger m.v. i området. Jeg håber de skoler må vinde frem, og at deres
tilgang til undervisning må smitte af, også på skoler som Bweranyange.

De bedste hilsner Bodil