CARC – We are the future
Børn & unge Zimbabwe

Den psykosociale metode og bæredygtighed

CARC har gennem årene udviklet en psykosocial metode der styrker børnene og de unge personligt og socialt således, at de har større chance for at opnå en tilfredsstillende tilværelse.

Metoden er kombineret med fortalervirksomhed overfor de lokale ledere og lokalsamfund med henblik på at sikre, at børnene og de unge ikke udsættes for diskrimination og stigmatisering i familien, skoler og lokalsamfund og sikre at deres rettigheder til skolegang, sundhedsydelser, sikring mod fysisk og psykisk overgreb og almindelige levevilkår opfyldes.

Det er disse aktiviteter der nu flyttes fra CARC som organisation og ud til lokalsamfundene og dermed sikre den langsigtede bæredygtighed.

Det sker ved, at CARC sammen med de lokale ledere og borgere identificerer et antal frivillige i hver landsby der skal uddannes i at udføre de psykosociale aktiviteter, basal social og psykologisk rådgivning til børn, unge og familier. Derudover bliver lokale ledere, forældre og en gruppe unge uddannet i børns rettigheder. De unge skal organiseres i en gruppe i hver skole og fungere som en slags ambassadører for at sikre børnene og de unge mod stigmatisering på grund af deres HIV sygdom.

Der  etableres selvhjælpsgrupper af børn og unge, som selv skal bestemme de aktiviteter de vil arbejde med. Derved lærer de om demokrati og medbestemmelse samt tro på egne evner og kræfter.

CARC’s rolle

Projektets samarbejdspartner Child & Adolscent Center blev etableret i 2008 på Murambinda Hospital, Buhera District med det formål at støtte HIV positive børn og unge.

CARC skal fortsat yde vejledning og støtte og udføre fortalervirksomhed overfor de overordnende myndigheder herunder sikre, at der fortsat er den nødvendige HIV medicin til rådighed i de lokale sundhedscentre.

Medicinen – den såkaldte ARV medicin – er en nødvendighed for, at børnene og de unge forsat kan leve. Den udleveres gratis af regeringen, som hidtil har fået den gennem forskellige internationale organisationer.

Bevillingen

CISU har bevilget 959 656 kr. til projektet der løber fra januar 2019 til juni 2021. Men det har været en lang og hård proces at få bevillingen i hus.

Allerede i november i 2016 udarbejdede CARC og SuG projektgruppen en ansøgning om en Medborgerindsats til knap 500 000 kr. Den blev afslået i begyndelsen af 2017, og de kommentarer partnerne fik fra CISU’s bevillingsudvalg bevirkede, at vi tog hele konceptet op til en vurdering i samarbejde med CISU’s rådgiver.

Resultatet blev, at vi besluttede at søge om en større bevilling gennem CISU’s pulje. Ansøgningen blev udarbejdet i løbet af sommeren 2018 indsendt til bevillingsrunden i september og altså imødekommet til CARC’s og vores glæde.

Zimbabwes aktuelle situation

Zimbabwe er i meget store finansielle og økonomiske vanskeligheder. Det er vanskeligt for landet at opnå flere udenlandske lån, og ingen ønsker at investere i landet. Priserne på mad, benzin og diesel og ikke mindst medicin stiger stadig, og der er mangel på visse varer. Covid-19 krisen har forværret denne situation.

Der har også været beskrivelse i pressen af mangel på medicin. Hvis den situation opstår, at børnene og de unge ikke kan få den livsvigtige ARV medicin, som gennem årene har været en forudsætning for bevillingen, må vi vurdere hvad det betyder for projektet.

SuG-projektgruppen vil nøje følge, hvordan situationen udvikler sig i Zimbabwe og løbende vurdere, om projektsamarbejdet kan fortsætte som planlagt.

Status fra partner januar 2021

“Our project has been affected by the pandemic and we last gathered children in March last year. We have however found other means to keep in touch with the children. The CATS continued to visit and also to communicate by phone. The volunteers we trained the Child Care Workers are very good and they support the children also. Once per quarter we convene meetings with the CATS, volunteers, CARC staff, Department of Social Development officers. Case conferencing is done and the best option for each case is agreed and executed.”