CARC – We are the future
Børn & unge Zimbabwe

Den psykosociale metode og bæredygtighed

CARC har gennem årene udviklet en psykosocial metode der styrker børnene og de unge personligt og socialt således at de har større chance for at opnå en tilfredsstillende tilværelse.

Metoden er kombineret med fortalervirksomhed overfor de lokale ledere og lokalsamfund med henblik på at sikre børnene og de unge ikke udsættes for diskrimination og stigmatisering i familien, skoler og lokalsamfund, og sikre at deres rettigheder til skolegang, sundhedsydelser, sikring mod fysisk og psykisk overgreb og almindelige levevilkår opfyldes.

Det er disse aktiviteter der nu skal flyttes fra CARC som organisation og til lokalsamfundene og dermed sikre den langsigtede bæredygtighed.

Det skal ved at CARC sammen med de lokale ledere og borgere identificerer et antal frivillige i hver landsby der skal uddannes i at udføre de psykosociale aktiviteter, basal social og psykologisk rådgivning til børn, unge og familier. Derudover bliver lokale ledere, forældre og en gruppe unge uddannet i børns rettigheder; de unge skal organiseres i en gruppe i hver skole og fungere som en slags ambassadører for at sikre børnene og de unge med stigmatisering på grund af deres HIV sygdom.

Der skal etableres selvhjælpsgrupper af børn og unge, som selv skal bestemme de aktiviteter de vil arbejde med; derved lærer de om demokrati og medbestemmelse samt tro på egne evner og kræfter.

CARC’s rolle

CARC skal fortsat yde vejledning og støtte, og udføre fortalervirksomhed overfor de overordnende myndigheder, herunder sikre at der fortsat er den nødvendige HIV medicin til rådighed i de lokale sundhedscentre.

Medicinen – den såkaldte ARV medicin – er en nødvendighed for, at børnene og de unge forsat kan leve. Den udleveres gratis af regeringen, som hidtil har fået den gennem forskellige internationale organisationer.

Bevillingen

CISU har bevilget 959 656 kr. til projektet der løber fra januar 2019 til juni 2021. Men det har været en lang og hård proces at få bevillingen i hus.

Allerede i november i 2016 udarbejdede CARC og SuG projektgruppen en ansøgning om en Medborgerindsats til knap 500 000 kr. Den blev afslået i begyndelsen af 2017, og de kommentarer partneerne fik fra CISU’s bevillingsudvalg bevirkede at vi tog hele konceptet op til en vurdering i samarbejde med CISU’s rådgiver.

Resultatet blev at vi besluttede at søge om en større bevilling gennem CISU’s pulje. Ansøgningen blev udarbejdet i løbet af sommeren 2018 indsendt til bevillingsrunden i september og altså imødekommet til CARC’s og vores glæde.

Zimbabwes aktuelle situation

Men problemerne er ikke ovre! I løbet af især sidste halvdel af 2018 er Zimbabwe løbet ind i meget store finansielle og økonomiske vanskeligheder. Det er vanskeligt for landet at opnå flere udenlandske lån, og ingen ønsker at investere i landet. Inflationen stikker igen sit hoved frem – priserne på mad, benzin og diesel, og ikke mindst medicin stiger, og der er mangel på disse varer. Zimbabwe har siden 2008 anvendt US-dollars som møntfod, men stigende mangel på dollars i landet bevirkede at Mugabe indførte den såkaldte Bond som betalingsmiddel. Den har dog ikke slået igennem i befolkningen, og den er ikke anerkendt af udlandet som betalingsmiddel.

Der er stor mangel på dollars i landet, og der kan være en vis usikkerhed om CARC i hele projektperioden kan få udbetalt alle de dollars som SuG vil overføre som led i bevillingen .

Der har også været beskrivelse i pressen af mangel på medicin; hvis den situation opstår, at børnene og de unge ikke kan få den livsvigtige ARV medicin, som gennem årene har været en forudsætning for bevillingen, må vi vurdere hvad det betyder for projektet.

Alle disse fortrædeligheder har vi beskrevet som risikofaktorer i bevillingen, og SuG-projektgruppen vil derfor nøje følge hvordan situationen udvikler sig i Zimbabwe og løbende vurdere om projektsamarbejdet kan fortsætte som planlagt.