Dorcas Care Foundation
Sundhed Ghana

Projektet går ud på at etablere en lokal hjemmepleje i Odumase Manya Krobo i Ghana. I første omgang basseret på frivillig indsats. Den frivillige indsats forventes at skulle administreres af en lokal kvindegruppe. Frivilliggruppen skal have en grunduddannelse i basal pepleje. Denne skal varetages af kvindegruppen.

Der er etableret en støttegruppe i Danmark, og en støttegruppe i Ghana.

Formål med projektet: i samarbejde med den lokale partner i Ghana at udvikle en lokal organisation/ NGO. Denne skal organisere arbejdet i den private hjemmepleje og uddanne de frivillige, så de opkvalificeres i deres arbejde med at yde social og sundhedspleje til de svage ældre og handicappede.

Målet er at vores partner i Ghana, gennem denne organisering og udvikling, kan arbejde selvstændig i fremtiden.