Dorcas Care Foundation
Sundhed Ghana

Projektet går ud på at etablere en lokal hjemmepleje i Odumase Manya Krobo i Ghana. I første omgang basseret på frivillig indsats. Den frivillige indsats forventes at skulle administreres af en lokal kvindegruppe. Frivilliggruppen skal have en grunduddannelse i basal pepleje. Denne skal varetages af kvindegruppen.

Der er etableret en støttegruppe i Danmark, og en støttegruppe i Ghana.

Formål med projektet: i samarbejde med den lokale partner i Ghana at udvikle en lokal organisation/ NGO. Denne skal organisere arbejdet i den private hjemmepleje og uddanne de frivillige, så de opkvalificeres i deres arbejde med at yde social og sundhedspleje til de svage ældre og handicappede.

Målet er at vores partner i Ghana, gennem denne organisering og udvikling, kan arbejde selvstændig i fremtiden.

Hvad er der sket i projektet?

Vores projekt har vedholdende udviklet sig. Det har taget tid. Et par rejser til landsbyen Odumase i Ghana og til området. Rigtig mange møder og megen tovtrækkeri med lokale myndigheder for Projektholder Cynthia Padi.

Et lærestykke i hvor udfordrende et sådant projekt kan være.

I løbet af de sidste to år er der sket følgende:

 • Der er skabt en solid kontakt mellem projektets koordinator i Ghana Nii – Boy og projekt holder i Dk Cynthia Padi
 • Der er blevet uddannet 5 frivillige ” hjemmehjælpere”, som tager rundt og hjælper de ældre og handicappede, der har behov.
 • Der er søgt penge hos Genbrug til Syd til transport af hjælpemidler
 • Der er bevilget penge til transporten
 • Containeren med hjælpemidler er kommet frem til landsbyen og opstillet der`
 • Nogle af hjælpemidlerne er uddelt
 • Der er fundet en mand, som skal stå for vedligeholdelse af hjælpemidlerne
 • Uddannelse til reparatøren er påbegyndt

Eftertanke

 • Hvordan kunne vi have gjort det mere effektivt?
 • Hvordan kunne vi have noget flere konkrete resultater, hvis det ikke var så personligt og lokalt baseret? Og kunne vi?
 • Hvordan laver vi fremadrettet en fortsættelse, så det bliver mere selvkørende?

Vores planer i den kommende tid:

 • Der skal uddannes yderligere 5 ”hjemmehjælpere”
 • Der skal tages kontakt til de lokale myndigheder med henblik på aflønning af de frivillige hjælpere
 • Det skal afklares, hvad vores koordinator i Syd har brug for af viden, for at videreudvikle projektet
 • Muligheden for at etablere et Dag – og træningscenter skal undersøges. De ældre mennesker i området ønsker et dagcenter. Og mange af den skønnes at have brug for vedligeholdende træning
 • Vi er sammen med vores partnere i Syd i gang med opstart af et brilleprojekt. En optiker er i gang med at teste de ældres øjne.

Projektgruppen støtter op om projektet, ikke nødvendigvis økonomisk, men mere i retning af ”hjælp til selv hjælp”. Nye tiltag skal fra starten være gennemdrøftet i landsbyen, med koordinatorgruppen dernede, med høvdingen og borgmesteren. Og det skal aftales, hvad de selv vil yde.

Da vi ikke er afhængige af projektmidler og deadlines, kan projektet udvikle sig i det tempo vi og vores partnere i Syd kan magte.

Det er en stor fordel for projektet, at vores projekt holder selv kommer fra landsbyen, og kender kulturen.

Vi vil fortsat søge efter økonomiske midler til at støtte udviklingen i projektet.

(På grund af Covid-19 situationen er der begrænset aktivitet i gruppen i første halvår af 2021)