Empowerment of children and youth in the Yaaku community, Kenya
Børn & unge Kenya

 

Projektets formål er at initiere fokus på udvikling af børn og unges rettigheder og velfærd i fem Yaaku landsbyer i Laikipia North Subcounty, Kenya.

Yaaku stammen er en minoritetsstamme, der hører til i området omkring Mukogodo Forest. Ressourcestærke medlemmer af stammen arbejder for at blive anerkendt som en selvstændig etnisk gruppe og ikke blot som en gruppe assimileret af Maasai stammen. Yaaku stammen er marginaliseret og i fare for at uddø, idet den omfatter mindre end 4000 mennesker. De fleste af medlemmerne bor i isolerede landsbyer langt fra det civiliserede samfund med de udfordringer og konsekvenser dette indebærer f. eks videreførelse af undertrykkende kulturelle traditioner som: arrangerede ægteskaber, omskæring af børn, børnedrab, kønsdiskrimination, begrænset adgang til undervisning og oplysning etc.

 

                                                                     

I samarbejde med den lokale NGO, DCDC og på baggrund af et projekt om udvikling af organisationens kapacitet er formålet med nærværende 2-årige intervention at inddrage lokalsamfundet og informere om børns og unges rettigheder og dermed styrke børn og unges potentialer og livsvilkår.

Projektet blev afsluttet september 2021. 566 børn og unge deltog i aktiviteterne og ca. 75 ledere og ældre i landsbyerne har deltaget i workshops vedr. børns rettigheder og skadelig kulturel praksis e.g. omskæring. De frivillige, der står for aktiviteterne for børnene og de unge, har dannet nogle ungdomsgrupper, hvilket bl.a. har været medvirkende til et succesfuldt landbrugs-/gartneri projekt. Endvidere har fortalervirksomhed partneren DCDC ledt til, at der er oprettet en skole i en af landsbyerne. På trods af at aktiviteter og workshops i en periode måtte stoppes pga. corona, har projektet bevirket at flere af børnene har opnået større selvværd og tro på sig selv. Endvidere oplyser de ældre og lederne , at de har fået større forståelse for børns rettigheder og skadelig kulturelt betinget praksis.

SuG projektgruppen har i februar 2022 fremsendt en ny ansøgning til CISU vedr. støtte til en ny toårig intervention til forankring af den psykosociale model i de 5 Yaaku landsbyer.