Environmental Awareness Project – EAP
Miljø Uganda

Projektet er fire-årigt og gennemføres i Budaka, de fire distrikter på Mt. Elgon, hvor vi har været aktive siden 2011, og i et nyt område Karamoje, der ligger nord for Mt. Elgon.

De tre hovedområder er meget forskellige. Budaka er et typisk afrikansk savanneområde med selvforsyningsøkonomi, distrikterne på Mt. Elgon er mere nedbørsrigt og domineres af pengeafgrøderne kaffe og banan. Karomoje er simi-aridt og er præget af en nomadekultur der ligner masai’ernes produktionsmåde i Kenya og Tanzania.

Vi har valgt at fokusere på følgende miljøproblemer, der er gennemgående i de tre områder: energikrisen, mangel på vand, træfældning, fødevaresikkerhed og pres på jorden.

Den primære målgruppe er de unge, da de udgør hovedparten af befolkningen og er Ugandas fremtid. Gennem hele projektet samarbejder vi og de unge tæt med de lokale ledere i bred forstand – politisk valgte, religiøse ledere, lærere etc – da deres opbakning og beslutninger er afgørende for at projektet vil lykkes.

Finansiering: Projektet løber op i 1,9 mio kr og er finansieret af CISU

Projektet er afsluttet 1.5.2019