CEIP – Clean Environment Initiative Project, Soroti
Miljø Uganda

Formålet er at skabe bevidsthed om og præsentere løsningsmuligheder på tre alvorlige miljøproblemer i området omkring Soroti i det østlige Uganda.

Den primære målgruppe er elever på 6 secondary schools med kostafdelinger. Alle skoler har dannet Environmentals Clubs, der fungerer efter skoletid. Her bliver de trænet i baggrunden for de miljøproblemer, der er resultat af afskovning, brug af sundhedsfarlige komfurer, dårligt vand og affaldsmanagement. Træningen ledsages af løsningsforslag. Disse vil blive implementeret på skolerne, men det er hovedintentionen at eleverne skal bringe deres viden hjem til de områder, de kommer fra.

Projektet er et 2-årigt pilotprojekt der gennemføres sammen med JEEP, Joint Energy and Environment Projects og en gruppe unge uddannede environmentalister fra Makare Universitetet i Kampala.

Projektet starter januar 2018

Finansieret af CISU

Se video om CEIP Energy Saving Stoves

Projekt afsluttet 31.12.2019. Forlængelsesprojekt under forberedelse