Family Empowerment Project
Kvinders rettigheder Indien

Karunalaya Social Service Society er en almennyttig organisation, der specielt arbejder for kvinder og børn i slumområderne i den nordlige del af Chennai  i Sydindien.  Slumområderne ligger i nærheden af Chennai’s største havn, og beboere i slummen er primært arbejdsløse eller løsarbejdere, der ind i mellem arbejder i fiskeriet, på havnen eller med arbejde, der har tilknytning til fiskeriet. I områderne er der massive sociale problemer f.eks. alkoholmisbrug, vold i hjemmene, drops out af skolerne, børnearbejde og tidlige ægteskaber, seksuelt misbrug af børn og børn, der lever på gaden, prostitution, kriminalitet og selvmord.

Karunalaya arbejder med hjælp til gadebørn og har oprettet et hjem for bortløbne og hjemløse drenge og piger. Endvidere arbejder Karunalaya med udvikling og styrkelse af kvinderne i slummen.

Family Empowerment Project II er en fortsættelse af 2 tidligere projekter:

  • Et 2-årigt projekt, der havde det formål at styrke godt 300 fattige og marginaliserede kvinder i området, udvikle højere grad af ligestilling mellem mænd og kvinder gennem etablering af kvindegrupper, alfabetiseringsundervisning, organisering af kvinderne samt fortalervirksomhed. Endvidere at udvikle og styrke Women Association in the Community (finansieret af CISU: 199.999 kr)
  • Et 2-årigt fortsættelsesprojekt, der havde til formål at fortsætte aktiviteterne fra det første projekt og organisere og styrke yderligere godt 300 kvinder, 50 unge 13-19 årige drenge, 50 unge 13-19 årige piger samt 25 unge 19-25 årige mænd, der er blevet rollemodeller for andre unge.  Endvidere gennemførte 100 mænd alkoholbehandling og blev organiserede i mandegrupper (finansieret af CISU: 471.836 kr.)

Family Empowerment Project II er et 3- årigt udfasningsprojekt, hvis væsentligste formål er at styrke og konsolidere kvinderne og Women Association således, at de efter projektperiodens afslutning kan stå på egne ben og selv kan organisere og støtte udviklingen af nye kvinder samt nye teenage drenge og piger.  Mændene oplæres i at motivere og støtte nye mænd til alkoholbehandling og organisering i mandegrupper.

Målgrupperne er udvidet med 300 nye kvinder, 100 nye mænd, 75 unge teenage piger og 75 teenage drenge samt 50 unge mænd.

De konkrete projektmål er kapacitetsopbygning af Women Association, styrkelse af kvinderne, så de kan kæmpe for deres rettigheder gennem opbygningen af større grad af lighed mellem kønnene,  alkoholbehandling af mænden, samt at de unge styrkes og lærer respekt for det andet køn .

Der gennemføres følgende aktiviteter: etablering af selvhjælpsgrupper for kvinder, mænd og unge, træning i lederskab, undervisning i politiske, sociale og økonomiske forhold og kvinder rettigheder, individuel og rådgivning og grupperådgivning, alkoholbehandling af mændene, undervisning i seksuel og reproduktiv sundhed  for de unge samt problemerne ved at indgå tidligt ægteskab. Fortalervirksomhed ift de lokale myndigheder vil være en del af projektet.  Derudover vil der blive udgivet håndbøger/manualer, der beskriver metoder og best practice  og distribueres til organisationer, kvindegrupper og aktivistgrupper.

Strategien er at bygge videre på de tidligere 4 års projekter, så udviklingen spreder sig som ringe i vandet , og målet er at udviklingen  vil fortsætte  med at sprede sig som ringe i vandet også efter projektperiodens afslutning.

300 nye kvinder og 200 nye unge vil blive styrkede i projektperioden . Herefter vil over 1.000 kvinder være organiserede og styrkede. En del af disse kvinder vil i det 3. projektår blive oplært i at organisere og styrke nye kvinder samt unge drenge og piger, og Women Association vil blive kapacitetsopbygget, konsolideret og styrket således, at de kan tage initiativer til fortalervirksomhed og lobbying samt networke med andre kvindeorganisationer.

200 mænd vil have gennemført alkoholbehandling og være organiserede i mandegrupper. En del af mændene vil blive oplært i at organisere og støtte nye mænd til alkoholbehandling og udvikling.

Projektet er finansieret af en bevilling fra CISU på 855.542 kr.

Projektet afsluttes 31. august 2018

Projektet er afsluttet og projektregnskab er under udarbejdelse.

South India Tour (www.southindiatour.dk) besøger altid dette projekt, – når vi på vores ture til Indien er i Chennai. Deltagerne kan her ved selvsyn se, hvad der er igangsat gennem projektet – og har også mulighed for at møde/snakke med projektets ledelse og medarbejdere og nogle af de kvinder, der er med i projektet.