Hope – Frame, Voice, Report
Børn & unge Danmark

Problem og målgruppe

Det er et EU-finansieret oplysningsprojekt administreret af CISU. Altså ikke et udviklingsprojekt i egentlig forstand. Den primære målgruppe skal være i Danmark. Sekundært i vore samarbejdslande. Projektet anvender konstruktiv kommunikation og vil tage udgangspunkt i vores udviklingsprojekts for dropout teenagere i Soroti. I Danmark er den primære målgruppe unge i folkeskolens øvre klasser og gymnasier i bred forstand. Samarbejde vil blive forsøgt etableret med Operation Dagsværk. Der vil blive etableret to udstillingsformer: Den stationære traditionelle og et mobil popup mode.

Formål

  • Gøre opmærksom på et kæmpe problem i Global South
  • Vise løsningsmuligheder og håb
  • Promoverer SuG og vores arbejde.

Forventet resultat

  • Subcounties vil vedtage bylaws
  • Der vil indsamles midler til fuld udrulning af projektet i Soroti
  • SuG og vores arbejde synliggøres.

Planlagte aktiviteter

  • En professionel fotograf vil tage still billeder (Mike Kollöffel). Interviews med piger i Gwevi subcounty
  • Optagelse af lyd og film
  • Stationær og mobil udstilling
  • Hæfte med baggrundsoplysninger.

Forventet personlig indsats

Projektgruppen, Mike Kollöffel (aflønnet), Grafisk designer (aflønnet).

Finansiering

CISU, SuG ansøgning.

Danske partnere

Evt Operations Dagsværk og specifikke uddannelsesintuitioner.

Bæredygtighed

Projektet skal afsluttes senest et år efter bevilling (CISU regler)

Partnere i Syd

CIDI, SwB Uganda.