Landbrug i Badala (NB: på stand-by)
Landsbyudvikling Burkina Faso

SUG gruppen klargør og maler
Udstyret er klar til pakning i DK

Udstyret er klar til pakning i DK

Pakning i DK

Pakning i DK

Udpakning i Burkina Faso

Udpakning i Burkina Faso

Modtagelse og fordeling

Modtagelse og fordeling

Traktoren på arbejde

Traktoren på arbejde

IT kursus skoleudstyr i brug

IT kursus skoleudstyr i brug

Hjælp til bedre landbrug og uddannelse

I det vestlige Burkina Faso, i byen Dedougou og opland (Badala området ved Mouhoun floden), støtter vi 2 partnerforeninger:

A) en lille lokal landbrugsforening – ”POBM”  med pt ca 17 medlemmer, samt

B) en forening ”TERRE et CITÈ”, der som fokus har uddannelse af børn og unge med praktisk indhold, især landbrug. Foreningen driver bl.a. en skole ”Badenya Center” hvortil er knyttet et skolelandbrug.

Der er i 2019 lavet en aftale om samarbejde mellem SUG projektgruppen og de 2 partnere. Fokus i aftalen er kombinationen af teknisk hjælp og uddannelse – og især uddannelse som kan være med til forbedre landbruget og skabe jobmuligheder for unge og støtte uddannelse for svage grupper i samarbejdet.

om POBM:

er en sammenslutning af ca 15-17 bønder som dyrker både tørtid (kunstvanding af grønsager) og regntid med kornsorter. Tilsammen har de 50 ha, hvoraf de kan kunstvande cirka 14 ha i den tørre tid.

De afgrøder som sammenslutningen dyrker fra de kunstvandede jorder bliver overvejende afsat lokalt og i den nærmeste større by, Dedougou, 12 kilometer derfra. Overskud af kornsorter kan afsættes lokalt eller til opkøbere.

På vej mod et kooperativ: Tilskyndet af lokal lovgivning arbejder foreningen hen mod at blive et kooperativ, i første omgang på afsætningen af produkter.

Gruppens landbrug tjener som arbejdspladser for lønnede løsarbejdere i travle perioder – især kvinder og unge uden meget uddannelse.

Om TERRE et CITÈ:

En forening som har som formål at uddanne børn og unge i både skolefag men også praktiske færdigheder.

Lokal lovgivning giver mulighed for at opsamle børn og unge der er faldet ud af skolesystemet og basere indholdet på en kombination af formelle og uformelle kompetencer. Medlemmerne er til dels lokale undervisere og til dels også lokale, aktive farmere med forskellige produktioner.

Partnerskabsaftalen mellem SUG, POBM og TERRE et CITÈ: indgået for en 3 års periode. Der skal skaffes finansiering til uddannelse, udvikling og praktikophold for de unge i landbrugene.

Vores støtte :

I januar/februar 2020 gennemførte projektgruppen en forsendelse af teknisk udstyr til vores partnere: En 40 fods container med landbrugsudstyr (til fælles maskinstation med traktor+redskaber), samt en del skoleudstyr (borde, pcére, symaskiner) blev sendt gennem ”Genbrug til Syd” ordningen.

Partnerne er nu i gang med gradvist at indfase de nye muligheder som udstyret giver. Det er deres og vores forhåbning at vores hjælp giver muligheder for mere konsolidering og opsparing (øget indtægtsskabelse) og dermed mulighed for at flere kan uddannes skolemæssigt og praktisk.

Året 2021 har vi været i dialog med partnerne om forskellige uddannelsesforløb.. Der er ved årskiftet 21/22 ikke en endelig afklaring på en fortsættelse. Den sikkerhedsmæssige situation gør at vi er frarådet rejser til området for tiden. Efter et militærkup januar 2022 er der yderligere usikkerhed i billedet.

Vores støtte i de kommende år 2022-2024:

Vi vil søge at udvikle partnerskabet i retning af en øget fødevareproduktion, hvor der laves fælles opsparing til fremtidige investeringer og uddannelse.

Vi lægger vægt på at landbruget skal udvikle sig bæredygtigt og fremme både jordejere og løsarbejderes forhold.

Vi støtter partnernes planer om at bevæge sig i retning af et kooperativ.

Vi vil støtte de tiltag som falder indenfor verdensmålene.

Vi vil støtte på den måde, at vi ønsker at se en opsparing hos partnerne med investerings- og udviklingsformål… Således at SUG støtter/evt. medfinansierer tiltag som partnerne virkelig brænder for, og selv kan delvist finansiere.

Ved årsskiftet 2022/2023:

Efter nævnte “Genbrug til Syd”  levering af udstyr i 2020 har vores indsats i år 2022 bestået i kommunikation og support via mail og telefon og et par målrettede donationer i årets slutning.

Udstyret fra 2020 er i god brug og bidrager til lokal udvikling. Rejser til området er indtil videre umulige pga. sikkerhedssituationen i landet.

I løbet af 2022 har vi sendt donationer til partnerne, hvor 3 elementer indgik: 1) En donation ca kr 3500 til indretning af hegn ved skolehave ved Badenya Center (billedet) – vores skolepartner T&C. 2) En reservedelskøler til traktor har vi sponsoreret og sendt, ca kr 2500 inkl transport, og da Vestafrika i regnsæsonens afslutning, ca 1. oktober, blev ramt af store oversvømmelser og ødelagt høst har vi sendt en nødhjælp på ca kr 10.000 til vores landbrugspartner. Det hele er vel modtaget og vi har meldinger om at de er kommet godt i gang med kunstvandingssæsonen nu i tørperioden i vinteren 22/23.  Vi afventer flere informationer fra partnerne.

Seneste nyt: Projektet er september 2023 sat på pause/stand-by, mens veje til fremdrift undersøges.

Partnerne har fået nogen udbytte af vores hjælp, men vores mål om et uddannelsesprojekt for nogle definerede målgrupper i lokalsamfundet har været lidt svært at komme tættere på. Området er generelt presset af de interne flygtninge. Vores skolepartner, Terre et Cite, har gennemført forskellige kurser for denne målgruppe i 2022/23.

Hent seneste nyhedsbreve hernyhedsbrev 8

 nyhedsbrev 7