Makula Foundation
Børn & unge Uganda

Mange områder i Kampala er meget fattige. Herunder også området omkring Kakembo Road, Makindye. Der er også mange forældreløse, som bor hos slægtninge. Det betyder at mange børn ikke har reel mulighed for undervisning.

Makula Foundation er en privat organisation oprettet 2004. Non profit/NGO organisation. Makula Foundation er børnehjem for ca. 30 børn fra distriktet samt skole.

P.t. er der ca. 80 elever i skoledelen, fordelt på 3 hold fra pre-primary til primary 6. De fleste børn fra børnehjemmet går i prim. Klasser oå Makula. Enkelte går i secondary school på den nærliggende St. Peters School. Makula er fra starten og stadig afhængig af private bidrag til driften.

Man støtter, huser og uddanner fattige og forældreløse børn og unge i dette lokale område, Kakembo Road, Makindye, Kampala.
Målet for Makula Foundation er udvikling af børnehjem og skole. Man ønsker at dyrke/pleje den enkelte elevs talenter, det være sig dans, mindre håndværksmæssige færdigheder.

Driften af Makula er p.t. afhængig af donationer. Donationerne går primært til mad og undervisning. Det betyder at der mangler penge til at forbedre væsentlige faciliteter til h.h.v. køkken, vask og toilet samt undervisningslokaler.

Formålet med dette projekt

At oprette og udvikle en produktion af grøntsager og husdyr, der kan gøre Makula selvforsynende og dermed på sigt give indtægter til brug ved udvikling af både børnehjem og skole.

Formål med dette projekt er derfor at gøre dem uafhængige af deres sponsorater og give dem en bæredygtighed ved denne selvforsynethed med fødevarer, samt skaffe skolen en fremtidig indtægtskilde til en videre udvikling.

Konkrete delmål

  1. Køb/leje af areal til grøntsagsdyrkning og husdyrhold
  2. Etablere grøntsagsdyrkning og husdyrhold
  3. Sikre at der er en faglig viden og kunnen i organisationen til dyrkning og husdyrhold og at der arbejdes på afsætningsmulighederne.