Rent vand i Budaka
Landsbyudvikling Uganda

Formålet med dette projekt er at sikre at næsten 1.000 familier i to lokalsamfund i Budaka området får adgang til rent vand. Primært for at forbedre sundhedstilstanden hos befolkningen.

Området er et typisk savanneområde med kun 800 mm nedbør om året. Nedbøren er fordelt på to regntider og har desværre været faldende og mere ustabil de seneste år. Det er et fattigt område, hvor befolkningen primært dyrker de typiske afrikanske afgrøder til selvforsyning.

Drikkevand hentede man tidligere i nogle sumpområder, hvor vandet i form af overfladisk afstrømning bevæger sig fra den nedbørsrige Mt. Elgon til Victoria Søen. Vandet har et katastrofalt højt indhold af colibakterier. Det skal koges før det drikkes, men der er mangel på brænde og brænde er dyrt. Resultatet er at vandrelaterede sygdomme var udbredte i områderne.

Projektet er centreret om to skoler, hvor der er foretaget to boringer. Pumpningen til to vandtårne er soldreven. Vandet tilsættes klor og fordeles til 4 aftapningssteder i hvert lokalområde. Ved hvert aftapningssted er der opstillet en stykke Grundfos-teknologi i form af AQTaps. Beboerne har fået et plastikkort, som de  optanker ved hjælp af deres mobiltelefon eller ved at betale til den sælger, der driver aftapningsstedet. Kortet placeres i AQTap’en, der tankes vand i jerry-can’en og beløbet på kortet reduceres. Via nettet kan man følge forbruget og betalingen og sikre at alt foregår på den rigtige måde. AQTap’en er placeret i et lille skur, kaldet en vandkiosk, med et solpanel på toppen. Kiosken drives af sælgeren, der får en lille indkomst pr solgt liter. Der er også planer om, at sælgeren kan bringe vand ud mod en ekstra betaling.

Omkring 75 % af indkomsten fra salg af vand opspares til vedligehold og evt udvidelse af systemet

Systemet er gennemtestet i slumområder i Nairobi

På de to skoler er der oprettet skolehaver. Disse skal gøre undervisningen i naturfag mindre teoretisk. Samtidig bliver afgrøderne brugt i de måltider skolerne tilbyder eleverne. Det er også vores forventning, at det vil øge bevidstheden om dyrkning af sunde afgrøder blandt børnenes forældre. Der bliver også oprettet planteskoler, primært med frugttræer, der sælges af skolen og bidrager til et træplantningsprogram i området. Vandet hertil kommer fra Water Harvesting

Det hele styres af to vandkomiteer. Disse komiteer består af repræsentanter fra skolerne, forældre og lokale ledere. Disse komiteer fastsætter endvidere prisen på vand.

Projektet er finansieret af Poul Due Jensens Fond (Grundfos) med 1,9 mio kr. Og implementeres i tæt samarbejde med Fonden, Watertech Ltd og vores lokale SuG-repræsentant.

Projektet har allerede vist en række positive resultater: Sygeligheden er gået voldsomt ned, fraværet på skolen er reduceret, kvinderne har fået formindsket deres arbejdsbyrde, da de ikke længere skal gå langt efter vand og fordi behovet for brænde er blevet mindre. Kvinderne nævner også at vold i hjemmet er gået ned. De er mindre væk fra hjemmet.

 

Projektet er afsluttet 1.2.2019