Tailoring School i Budaka
Virksomhedsudvikling Uganda

Projektaktiviteterne startede i 2014 med en gruppe kvinder, som fik et års undervisning med afsluttende eksamen i syning og tilskæring. Det første år blev afsluttet i juni 2015, og pigerne fik tilbudt et lån til en symaskine. Dette lån blev afdraget i løbet af et år, således at der igen ville være en sum til at låne ud til næste års ”graduates”. Skoleåret 2015-16 blev tænkt som økonomisk bæredygtigt på den måde, at eleverne ydede en lille betaling, og underviseren skulle producere til markedet for på den måde at tjene en lille løn. Det var vanskeligt for hende at få nok til selv at leve for, så undervisningen foregår kun om formiddagen. Vi håbede, at de færdiguddannede piger kunne være med til også at hjælpe med indtægter til skolen. Det viste sig at være alt for svært at skaffe lærerlønnen på den måde. Det betød at skolen kun fungerede i halvdelen af året 2016-17. Den danske gruppe bag Tailoring School besluttede så at yde ekstra støtte i form af 3000 kr. til resten af skoleåret 2017. Der er hele tiden blevet solgt den gode Mt. Elgon kaffe med et lille overskud, som bliver sendt til projektet og anvendt til drift af skolen. I kurset i 2017 var der 6 piger, og alle sluttede med eksamen. I 2018/19 er der 4 piger og 2 unge mænd. Indtil videre er der uddannet 25 unge piger. Vi sælger fortsat kaffe fra Mt. Elgon til fordel for projektet, men indtægten kan kun dække halvdelen af udgifterne, så der er pr. 1. januar 2019 ansøgt om 3800 kr. fra Lions Club. Vi venter på svar i det nye år.

Samarbejdspartneren har været den lokale NGO Safe Neighbourhood Foundation (SNF) i Budaka, men efter at vi har måttet bryde med dem pga økonomiske uregelmæssigheder, har vi bedt en lokal kvinde Celina Takali om at administrere syskoleundervisningen. Vi får regelmæssige rapporter fra hende og hun fører nøje regnskab. Vi arbejder fortsat på at finde veje så skolen kan blive i stand til at være selvkørende. Den sidste nye idé er en produktion af indkøbsposer, syet af materiale fra brugte kitler og andet stof fra et dansk firma.

Finansiering er kommet fra flere sider: Ole Kirks Fond, Tipsmidlerne, One Step, SuG og private donationer.

Projektet er afsluttet