Uddannelse til Sabritis unge
Børn & unge Nepal

Baggrund: Igennem mange år har et SuG-projekt støttet Sabitris Børnehjem i forhold til midler til drift og skole/uddannelse fra en trofast sponsorgruppe. Børnene fra Sabitris Børnehjem i Kathmandu, Nepal er nu blevet unge og for de flestes vedkommende også voksne. Dette projekt er nu afsluttet.

Det nye projekt, ”Uddannelse til Sabitris unge” har som mål at hjælpe de sidste af Sabitris unge på vej med at få en uddannelse og frem mod selvforsørgelse.

Projektet dækker alle omkostninger i forhold til 5-6 af de unges skole og uddannelse herunder uniformer, bøger, eksamensafgifter skolemad m.m.

Projektet afsluttes når de 5-6 unge har færdiggjort deres uddannelse.

Hvis du vil vide mere f.eks. om rammer og praksis i projektet eller om de enkelte unges uddannelsesplaner og om deres baggrund, kan I altid kontakte de to projektansvarlige.

Hvis du ønsker at støtte kan det gøres til på kontonummer: 8401-1083031