Women at Risk
Kvinders rettigheder Uganda

Status januar 2020

Kvinderne er nu godt i gang med at dyrke grøntsager i deres nye Greenhouse, hvilket har skabt nogle indtægter – og noget mad til de fattige familier. Der er igen ydet støtte til børnene, denne gang har 64 børn fået skolebøger og skriveredskaber.

Arbejdsgruppen har besluttet at stoppe støtten til gruppen, idet kvinderne nu er godt i gang med med at skaffe deres egen mad. De har fået lån til nogle symaskiner fra staten, og de sidste penge på kontoen bliver nu sendt derned til indkøb af stof til syerskerne.

Projektet kan nu lukkes ned.

Beskrivelse

”Women at Risk” består af p.t. 30 kvinder (kristne og muslimer). Desuden rummer gruppen 2 ældre mænd.

Generelt er kvinderne under deres ægteskab blevet mishandlet, HVI smittet, blevet smidt ud af deres mand, eller efterladt i en ussel rønne efter deres mands død. Når manden dør, er det hans familie, som arver hus og jord, og i mange tilfælde er de enlige kvinder uønskede i familierne.

Ca. 40 % af kvinderne har HIV/AIDS, og flere børn bor hos deres bedsteforældre.

De har oprettet en NGO, og etableret en VSLA (opsparings-låne gruppe) uden kasse, da de ikke tør ligge inde med penge. De mødes hver søndag, hvor de afleverer det, som de har råd til. Herefter får dem, som ikke har fået mad i flere dage lidt penge til mad. Resten sætter deres leder Jemimah ind på en konto.

Women at Risk har planer om at etablere et krisecenter på et stykke jord, som Seniorer uden Grænser forsøger at skaffe midler til. De vil dyrke jorden, så de kan skaffe midler til at klare sig selv og til at støtte andre i samme situation. Desuden vil de gerne lave kurser i syning og andre færdigheder, samt arbejde for kvindernes rettigheder.

Mål for projektet

Det overordnede mål er at støtte de udsatte og misbrugte kvinder med et stykke jord, hvor de kan dyrke afgrøder – bl.a. passionsfrugter, således at de kan opretholde livet og skabe sig en indkomst. Herunder ønsker vi at sikre, at de har de fornødne redskaber og frø til at komme i gang.

På sigt ønsker kvinderne at etablere et krisecenter, hvor de misbrugte kvinder kan opholde sig, indtil de kan genetablere et hjem.

Deres hovedmål er at hjælpe kvinder til at skabe en økonomisk base, som vil sætte dem i stand til at håndtere deres fysiske, sociale og økonomiske udfordringer.

SuG projektgruppen ønsker p.t. ikke at indgå i etablering af selve krisecentret og deraf følgende juridiske og sociale støtte, ej heller de ønskede uddannelsesmuligheder. Vi mener, at fremskaffelse af midler til at købe ca. 5 acres jord vil gøre, at de selv kan klare dagen og vejen og på sigt få etableret krisecentret.

Projektaktiviteter

Lone Jacobsen og undertegnede besøgte kvinderne den 4. og 5. juni 2016, for at undersøge deres organisation og ledelse mm. Vi besøgte to kvinder med hver 4 børn, som ikke havde meget at gøre med. Især den ene var absolut uønsket i både svigerfamilien og i sin egen familie efter mandens død.

Inner Wheel Brædstrup-Ry havde doneret overskuddet fra julesalg af produkter lavet af brugte kaffesække. I vores land er det små penge, men i Uganda strakte det til skoletasker, bøger, skriveredskaber, madkasser og drikkedunke til de 52 skolesøgende børn. Vort besøg faldt så heldigt, at de fik deres grej dagen før det nye semester skulle starte.

Vi oplevede at høre, at de fleste børn kommer i skole, men når de ikke har bøger og blyanter, sidder de bare og lytter, hvilket selvsagt ikke fremmer indlæringen.

SUG’s projektudvalgt har i maj 2016 godkendt projektet, og der er ansøgt fonde og tipsmidler for tilskud til køb af jord og redskaber, såsæd mm.

Den forventede økonomiske ramme for projektet er ca. 80.000 til køb af jord, redskaber, såsæd, træning i jordbrug, advokat bistand samt løn til koordinator. Heraf er søgt et beløb på ca. 20.000 kr. fra tipsmidlerne.

Pengene forventes skaffet via dotationer fra fonde, privatpersoner og crowdfunding.

Projektet skal ses som et pilotprojekt og forhåbentlig som en model for andre lignende projekter, idet der er et stort behov i Mbale området, hvor SuG i forvejen har mange projekter under ”Rural Development Mt. Elgon and Budaka”.

SUG Afdeling Midtjylland havde i 2016 bevilget 4.000 kr. som særlig projektstøtte til Women at Risk. I April 2017 besøgte vi gruppen, hvor der igen blev købt skolebøger, tasker og skrivegrej til børnene. Desuden blev indkøbt 30 små solarlamper til de ældste elever. Børnene er hermed sikret det næste års tid.

Vi har ikke haft held med at søge midler til køb af jord, og denne del af projektet er foreløbig sat på pause, indtil vi kan sikre os, at kvinderne er klar til et større projekt. De mødes stadig hver søndag, dyrker grøntsager på lederens jord, laver flydende sæbe til skolebørn og fletter sovemåtter.

Vi har via vore besøg og løbende kontakt til gruppen erkendt, at det er vigtigt at støtte dem i deres rettigheder over for de familier, som har svigtet og udstødt dem. Derfor har vi nu kontakt til en advokat, som evt. vil kunne hjælpe kvinderne med at køre en eller flere retssager.

Vi vil derfor fortsat støtte kvinderne, idet de gør et stort arbejde for at blive i stand til bedre at kunne klare sig selv. Indtil videre vil det være i form af mindre projekter som indkøb af symaskiner, sykursus o.lign. Og som tidligere – forsøger vi at skaffe støtte til køb af skolegrej til børnene, hvilket for små penge gør en stor forskel.

Status januar 2019 v/Nina Fritsdal

Der er givet et tilskud til lederens skilsmissesag, og hun har vundet sagen, således at hun nu har forældremyndigheden over de 4 børn og ret til at beholde huset, som hun bor i. Det er også her Women at Risk holder til, og det betyder, at der kan laves aktiviteter i og omkring huset.

Der er desuden givet tilskud til skolebøger med 2.000 kr. i maj 2018. Inner Wheel har doneret ca. 7.000 kr. til Women at Risk. Nina Fritsdal har desuden doneret honorar for foredrag ved besøg i Inner Wheel klubber på 4.500 kr. Der er overført 6.178 kr. til opførelse af et greenhouse, som nu er ved at blive opført.

Kommunikation med leder af gruppen har desværre ikke været optimal det seneste halve år, hvorfor projektets fremtid skal vurderes, når det nye greenhouse er opført.