Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Afdeling Midt, afd.ledelsesmøde
9. juni, 9:3013:00

Møde i Afdelingsledelsen onsdag den 15. juni 2022, kl. 9.45-12.30 – Folkestedet (udsat fra den 9. juni)

 

Indkaldt: Erna Møller (EM), Mette Rostgaard (MRE)(afbud) Hans Jørgen Nielsen (HJN) (afbud), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS), Jørgen Due (JD) (afbud)

 

Referent: Kirsten

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden Dagsorden

 

   
1.3 Økonomi Økonomi

 

 

 

HJN

 

–          933 kr indsat på kontoen d- 5/4 fra Blue Energy. Ingen kender noget til beløbet. Erna beder Hans Jørgen prøve at finde ud af hvorfor beløbet er indsat.

 

1.4 Interne oplæg og kommunikation SuG Update

Indlæg og nyt fra afdelingen

 

 

 

 

 

Nye medlemmer efterlyser introskrivelse – indstik til landsdækkende pjece. Opdatering

EM

Alle

 

 

 

 

 

GS

–          Vi sætter punktet på til hvert møde – og finder ud af hvem der vil skrive nyt fra Midt og fra Tema møder. Henter deadlines fra Per Søvsø.

–          Kirsten laver referat fra temamødet d 16/6. Skal lægges i Dropbox og sendes til Sug update.

–          Gunnar laver lidt til SUG Update om orienteringsmødet i Rotary

–          Gunnar har lavet udkast til pjece/introskrivelse. Gunnar får den lavet færdig – skal også gøres tilgængelig på hjemmesiden.

 

 

 

1.5 Eksterne henvendelser Oplæg i Rotary, orientering om aftenen

 

Else Jensen – oplæg om SuG i Silkeborg og forslag til temamøde, opdatering

 

Qi Wang – forespørgsel vedr. tv-udsendelse

Mail videresendt

GS og HJN

 

 

JD

 

 

EM

–          God aften. Ca 30 tilstede.

 

 

–          Udsættes til Jørgen er med, da han skulle kontakte Else

 

–          Erna hører Poul Krøjer om han vil med i TV udsendelse. Vi tænker det kan være Poul og Erna, der kommer med.

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser   EM/MRE –          Ingen

 

 

 

1.10

Medlemmer

Status på registrering af nye medlemmer

 

Kompetenceoplysninger – opfølgning på medlemmer, der ikke har udfyldt skema – retur til Peder Lund. Deadline 1. august

 

 

 

GS/KMH –          Gunnar skriver mail til medlemmer, der ikke har betalt for at høre om de fortsat vil være medlem.

–          Gunnar tager kontakt til Poul vedr en liste over de medlemmer der mangler at udfylde kompetenceskema.

 

2.0: Projekter:

 

Rapport fra forberedelsesrejse til Binga, Zimbabwe

Mail videresendt

EM

 

 

–          Rapport er modtaget. Relevant projekt som der nu skrives CISU ansøgning til
2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

Ingen EM –          Ingen
2.3 Særlig projektstøtte Ingen

 

 

Alle

 

–          Ingen
3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen

– konstituering

 

– rekruttering og introduktion af nye medlemmer – best practice

– projekterfaring

– partnerskabsaftale med Mercur

– sekretariat

– Folkemøde på Bornholm

 

 

 

 

 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde findes på hjemmesiden.

Ønsker medlemmerne referatet som bilag til afdelingsmøde?

 

EM/MRE

 

 

 

 

 

–          Konstituering er på plads. Poul fortsat formand og Torsten er næstformand. Torsten er desuden blevet valgt ind i CISUs bestyrelse.

–          Intro af nye medlemmer. – Gunnar beskriver hvordan nye medlemmer introduceres til Sug. Sendes i første omgang til afdelingsledelsen. Erna sender videre til bestyrelsen.

–          Orientering om kontrakt med Mercur Fonden.

–          Obs at bidrag til Mercurfonden er fradragsberettiget. Medlemmer orienteres på temamøde

–          Sekretariat: Hanne Hjorth Jacobsen er tilbudt opgaven.

 

 

–          Erna medsender bestyrelsesreferat ved indkaldelse til afdelingsmøder.

 

 

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

PU

FU

 

 

HJN

MRE

 

EM

 

 

 

 

–          Referat modtaget fra KU møde

 

 

 

6.3   Temamøde

 

 

Planlægning af kommende temamøder

Seminar efterår 2022

Opfølgning og videre planlægning

 

Der skal tages stilling til antal deltagere – hele SuG eller kun Midt?

Økonomi.

 

 

OBS. Hvem laver referat til SuG og som dokumentation.

Alle

Alle

–          Landsdækkende Seminar 17/09-22, Bolbro Medborgerhus Odense kl. 10:30 til 16:30.

–          Rejse- og møde udgifter bør dækkes, så der ikke er personlige udgifter for deltagerne.

–          Erfaringsudveksling skal være en vigtig del.

 

–          Planlægning: Mette, Erna og Gunnar mødes d. 16/6

 

–          Kirsten fra temamøde 16/6

 

–          Erna nyt fra afdelingsmøde

–          Gunnar lidt fra infomøde i Rotary.

Evt. Socialt arrangement den 23. august 2022

 

 

Næste møde i afdelingsledelsen

 

 

 

EM

 

–          Erna går videre med planlægning. Bliver måske Bryrup/Vrads området i stedet for ”den genfundne bro”.

–          Mødet planlagt til 11/8 udsættes til mandag d. 22/8 pga ferie mm. (Bliver i lokale 1.6, Folkestedet)

 

 

 

 

Afdelingsmøder i 2021/referent. Lokale 0.6 Folkestedet.

2021 2022
25. februar 10.00-13.00/HJN – aflyst 20. januar 9.45-12.45/GS
11. marts 11.30-14.00 /MRE 3. marts 9.45-12.45/KMH
15. april 10.00-13.00/TJ 21. april 9.45-12.45/JD
3. juni 9.45.12.45/GS 15. juni 9.45-12-45/HJN
12. august 9.45-12.45/KMH 22 august 9.45-12.45/MRE
14. oktober 9.45-12.45/HJN 6. oktober 9.45-12.45/GS
2. december 9.45-12.45/MRE 1. december 9-45-12.45/KMH

 

 

Temamøder 2021:

 • Onsdag d. 3. februar, Folkestedet: The Great Green Wall (Kim Petersen) – aflyst
 • Onsdag d. 17. marts, Folkestedet Årsmøde – samt Temamøde om Doughnut Studiekreds (Poul Kroijer) – udsat til 20. maj 2021
 • Mandag d. 7. juni, Folkestedet – udsat til 21. juni 2021
 • Tirsdag d. 21. september, Folkestedet – Per Søvsø om intern kommunikation og ’brilleprojektet’.
 • Onsdag d. 8. december, Folkestedet – Pesitho

 

Temamøder 2022:

 • Torsdag den 27. januar, Folkestedet – aflyst
 • Onsdag den 9. marts – Årsmøde, Folkestedet
 • Torsdag, den 16. juni, Folkestedet. Max Schrøder og Gitte Siggaard om etik i projektarbejde
 • Mandag, den 5. september, Folkestedet, Ole Hammer.
 • Torsdag, den 8. december, Folkestedet

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner
 • Informationsmøde i Silkeborg – Der er mange der er interesserede i arbejdet i 3. Verden, men meget få kender til Seniorer Uden grænser
 • Foredrag ”Barn af et tvangsægteskab”, bilag fremsendt

 

 

Eksterne foredrag SuG:

Ældre Sagen d. 29/09-22 BIDIBIDI Uganda, med Poul og Lone.

Ældre Sagen d. 17/11-22 Doughnut, Mette og Erna.

Evt. SuG møde i Silkeborg

 

Kurser /seminarer: Landsdækkende Seminar 17/09-22, Bolbro Medborgerhus Odense kl. 10:30 til 16:30.

Planlægning: Mette, Erna og Gunnar.

Detaljer

Dato:
9. juni
Tidspunkt:
9:30 – 13:00

Arrangør

Seniorer uden Grænser, afd Midt

Sted

Folkestedet
Carl Blochgade 28
Aarhus C, Aarhus 8000 Danmark
+ Google Maps