Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Afdeling Midt, afd.ledelsesmøde
6. oktober 2022, 9:0013:00

Referat af møde i Afdelingsledelsen torsdag den 6. oktober 2022, kl. 9.45-12.30 – Folkestedet lokale 0.6

Indkaldt: Erna Møller (EM), Mette Rostgaard (MRE) Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS), Jørgen Due (JD)

 

Referent: GS

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden Dagsorden godkendes

 

Godkendt
1.3 Økonomi Økonomi – oversigt modtaget via mail fra HJN på sidste møde. Men der ønskes gennemgang af regnskab

 

CVR nummer:

SuG Midt nedlægger CVR-nummer og derefter anmod om at alle konti slette.

Fremover vil der oprettes nye konti efter behov og Midt kommer under SuGs CVR nummer.

 

 

HJN

 

Hans Jørgen gennemgik regnskabet. Der er p.t. 38.958 kr. på kontoen + 7.812 på konto i Arbejdernes Landsbank. Vores CVR-nr. er nedlagt og alle konti slettet.

Der er lavet et nyt regnskabssystem, som ser ud til at fungere godt for, især mindre, projekter. Det skal ikke afløse ProArk. CISU-projekters regnskaber følger fortsat CISU’s retningslinjer.

1.4 Interne oplæg og kommunikation SuG Update

Indlæg og nyt fra afdelingen

 

 

 

Pjece/introskrivelse – opfølgning

 

EM

Alle

 

GS

 

Rigtig godt indlæg i Update om vores aktiviteter. Desværre er der en fejl ved omtalen af næste temamøde som er den 8. december og ikke den 13., som der står i Update. Det skal vi være opmærksom på, når der indkaldes.

 

Gunnar får hjælp fra Mette til at udarbejde pjecen.

1.5 Eksterne henvendelser Foredrag i Ældre Sagen

Måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Keld Skaaning spørger til, om vi stadig er interesseret og vil gerne have svar inden den 20. oktober om vi kan både forår og efterår.

Drøftelse af emner/projekter til foredraget.

 

 

 

Alle

 

 

Desværre blev mødet i Ældresagen i september aflyst, men vi vil gerne stille os til rådighed til et arrangement forår 2023 og efterår 2023. Der er mange oplagte emner, vi kan tage op. F.eks. COFU og Bidi Bidi.

 

 

 

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser Bevilget Kim Petersen dækning for højskole hos CISU med kr. 1.000,00 OK

 

 

 

1.10

Medlemmer

Status på registrering af nye medlemmer

 

 

GS/KMH 96 medlemmer i Midt, 14 i Nord. Inden jul vil Erna og Gunnar mødes med Nord med henblik på at de bliver en selvstændig afdeling. Forud for temamødet 8/12 holder vi introduktionsmøde med Birgitte, som er nyt medlem.
2.0: Projekter:

 

Ingen EM

 

 

2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

Ingen EM
2.3 Særlig projektstøtte Ansøgning fra Kim Petersen.

 

Modtaget ansøgning fra Kjeld Holmboe om støtte til opstart af projektet ”Flight Free Environmental Project.”

Videresendt mail til alle.

 

Alle

 

Der er bevilget 10.000 kr. til Kim.

 

Der bevilges 7.500 kr. der kommer til udbetaling, når der er tilbagemelding om, hvilke andre donorer, der er skaffet.

3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen

 

Seminar om Netværk drøftet og besluttet at Midt tager initiativ til at genoptage ideen

 

 

EM/MRE

 

 

 

 

 

 

Gunnar, Erna og Mette mødes med Poul og Torsten for at evaluere forløbet og forberede gennemførelse af seminaret.

 

 

 

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

 

 

 

PU – referat i SuG Update

 

 

FRU

 

 

 

HJN

MRE

 

 

 

EM

 

 

 

Detaljeret gennemgang kan læses i SuG Update.

Velfungerende udvalg. Per og Hanne står for at opdatere hjemmesiden. Det er vigtigt at Hanne, som er ’sekretariat’ deltager i LB’s møder – om ikke andet, så digitalt.

 

Der laves et halvdagskursus i projektansøgning. Kjeld Lanng fra Nord er nyt medlem i Projektudvalget.

 

Henrik er gået ud af udvalget. Vi opfordrer Hans Jørgen til at blive del af udvalget.

6.3   Temamøde

 

 

Planlægning af kommende temamøder

 

Referent den 8. december vælges

 

 

 

Alle

 

Alle

Temamødet om Drop-Outs skal omtales i Aarhus Onsdag. Af hensyn til forplejning skal man tilmelde sig på sugafdelingmidt@gmail.com, 5/12.

 

 

 

 

Evt.  

 

 

 

 

 

 

 Jørgen arbejder videre med evt. møde i Silkeborg.

 

 

 

 

Afdelingsmøder i 2022/2023: referent. Lokale 0.6 Folkestedet.

2022 2023
20. januar 9.45-12.45/GS 17. januar 10.00 – 13.00/JD
3. marts 9.45-12.45/KMH 7. marts 10.00 – 13.00/KMH
21. april 9.45-12.45/JD 18. april kl. 10.00 – 13.00/GS
15. juni 9.45-12-45/HJN 13. juni kl. 10.00 – 13.00/MRE
22 august 9.45-12.45/MRE 22. august 10.00 – 13.00/JD
6. oktober 9.45-12.45/GS 3. oktober 10.00 – 13.00/KMH
1. december 9-45-12.45/KMH 5. december 10.00 – 13.00/GS

 

 

Temamøder 2022:

 • Torsdag den 27. januar, Folkestedet – aflyst
 • Onsdag den 9. marts – Årsmøde, Folkestedet
 • Torsdag, den 16. juni, Folkestedet. Max Schrøder og Gitte Siggaard om etik i projektarbejde
 • Mandag, den 5. september, Folkestedet, Ole Hammer. Indbydelse er sendt ud.
 • Torsdag, den 8. december, Folkestedet: Dropout teenagers i Soroti.

 

 

Temamøder i 2023:

 

 • Onsdag, den 25. januar 2023, kl. 17.00 – 19.00
 • Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 17.00 – 19.30: Årsmøde
 • Torsdag, den 15. juni 2023 kl. 17.00 – 19.00
 • Mandag, den 4. september kl. 17.00 – 19.00
 • Onsdag, den 13. december kl. 17.00 – 19.00

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?

Detaljer

Dato:
6. oktober 2022
Tidspunkt:
9:00 – 13:00

Arrangør

Seniorer uden Grænser, afd Midt

Sted

Folkestedet
Carl Blochgade 28
Aarhus C, Aarhus 8000 Danmark
+ Google Maps