Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Afdeling Midt: Ledelsesmøde

                                                     

Referat: Afdelingsmøde onsdag d. 4. december 2019 kl. 10.00 -13.00

Lokale 1.7

Deltagere: Anne Marie (AMF), Erna (EM), Mette (MRE), Mona (MJ), Torben(TJ).

Afbud: Keld (KS)

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Referat

Afdeling

 

Møde med evt. ny deltager ifm. Kommunikationsudvalg.

 

AMF har revideret forretningsorden pba. seneste møde.

Skal revideres iht. notat fra ny webmaster.se mail fra KS videresendt af am d. 11.09

MRE

 

 

Alle

 

MRE, KS

Pågældende har ikke kunnet deltage i dag. Punktet udskydes til næste møde.

Alle tjekker forretningsorden og sender mail til AMF.

 

1.3 Økonomi

Økonomi fra Midt –status

Oplæg til budget for 2020 se mail fra MJ d. 9.11.19

 

MJ

OK til budget fra alle.

1.4 Interne oplæg og kommunikation

Drøftelse af Midts opgaver ifm. SUG -arkiv  og ny hjemmeside

Struktur på googledrev

 

Handlingsplan for Midt rev.3.10.19 – gennemgang

Forslag til kompetencekatalog jfr 2 mails fra amf d. 26.11.

MRE

 

AMF/

alle

Handlingsplan, forretningsorden og projektoversigt i Midt lægges på Google Drev. Handlingsplan udskydes til næste møde

Kompetencekatalog: Bestyrelsesopgave.

 

1.5 Eksterne henvendelser

 

 

 

 

 

1.10

Medlemmer

Nye medlemmer

 

EM

 

 

Info til nye medlemmer: Indbydelse til 11 nye medlemmer til møde 20.1 KS/EM

 

 

 

2.0: Projekter: 

 

Oversigt bevillingsansøgninger til CISU

 DB bilag til afd. møde d. 9. okt.

AMF/KS

 

Gennemgået

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

Indien -Fortsættelsesprojekt , Family Empowerment -orientering

 

Opdateret oversigt v. MJ (amf)

AMF

Orientering om F_E projekt og den opdaterede oversigt i øvrigt. Se også 2.3.

2.3

Særlig projektstøtte

 

Ansøgning fra projekt Family Empowerment, Indien -se mail fra amf d.05.11.19

Ndere: ansøgning -se DB og mail fra amf 12.11.19

AMF

 

 

AMF

F_E projekt: Ansøgning godkendt.

Ndere: Tilsvarende.

Desuden: Ansøgning fra Arne Backlund om projekt i Uganda – ansøgning ikke modtaget. Udskydes til næste møde.

3 Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. oktober- mail fra amf d.12.11.19.

Bevillingsmyndighed: Særlig projektstøtte

Reglen Særlig projektstøtte:  Information

Bestyrelsesmøde d. 13.12.:

Indmeldinger?

 

Kapacitetsanalyse: Mødeplan se mail fra amf d.1.11 samt info

AMF

 

 

 

Alle

 

 

AMF

Særlig projektstøtte: Håndteres af den enkelte afdeling.

 

 

 

Kapacitetsanalyse: Gennemgang v/AMF. Afventer nærmere.

4.1 Udvalg

Nyt fra Udvalg

ØKU

KU                                   

Ref. fra PU: mail fra amf d.13.11.19

 

MJ/KS

MRE

AMF

ØKU: Intet nyt.

KU: Redegørelse fra MR

PU: Ingen kommentarer

6.3   Temamøde

 

 

Temamøde d. 14.11 Kenya: status  

Temamøde d. 11.12 -Tema: Kommunikation. MRE, PS+??

Temamøde d. 29.01.20

Oplægsholder fra Senegal?

Årsmøde d. 11.03: Foredrag?? Forslag??

Bidrag til årsberetning: projektbeskrivelse og donorbevillinger

Hvem er på valg

KS

MRE

 

AMF

 

Alle

MRE/KS

Kenya: Afholdt fællesmøde for Kenya projekter. Kenya netværk etableret.

Temamøde 24.9.20: Aftalt indlæg med Ole Hammer.

AMF kontakter KP for indlæg d.29.01 og IB vedr. foredrag til årsmøde.

KS laver projektbeskrivelse

AMF udsender opgaveliste for planlægning af årsmøde.

Formand (AMF)og KS stopper. Ny formand og nyt medlem skal vælges

 

Evt.

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 2018/2019: 28.08, 24.10, 13.12, 23.01, 23.03,

16.04.20  Årsmøde Århus

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

 

Afdelingsmøder i 2019 /referent. Lokale 1.7 (med mindre andet er anført)  på Folkestedet

16. januar 10.00-13.00 -aflyst

20.februar 10.00-13.00/KS

6. marts 10.00-13.00/EM

24. april 10.00-13.00/MRE

17. juni 10.00-13.00/KS

15. august 10.00-13.00/EM Lok. 0.6

9. oktober  10.00-13.00/MRE

4. december10.00-13.00/TJ

 

 

Temamøder 2019:

 • Torsdag d. 21. Februar, Folkestedet lok. 0.3
 • Torsdag d. 13. Marts, Folkestedet Lok. 0.3 Årsmøde
 • Torsdag d. 2. Maj, Folkestedet lok.1.1
 • Torsdag d. 13. Juni, Folkestedet lok. 1.1
 • Onsdag d. 2. Oktober, Folkestedet lok. 0.3
 • Onsdag d. 11. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Afdelingsmøder i 2020/referent. Lokale 1.7,( undtaget d. 12.03 -lok. 0.6), Folkestedet

29. januar 10.00-13.00/KS

26.februar 10.00-13.00/EM

12. marts 10.00-13.00/MRE

22. april 10.00-13.00/TJ

17. juni 10.00-13.00/KS

19. august 10.00-13.00/EM

21. oktober 10.00-13.00 /MRE

2. december10.00-13.00/TJ

 

Temamøder 2020:

 • Torsdag d. 29. Januar, Folkestedet lok. 1.1
 • Onsdag d. 11. Marts, Folkestedet Lok. 1.1 Årsmøde
 • Torsdag d. 4. Juni, Folkestedet lok. 0.3
 • Torsdag d. 24. September, Folkestedet lok. 0.3
 • Onsdag d. 9. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra

CISU

 

Kurser /seminarer:

4. december 2019 , 10:00 13:00

Detaljer

Dato:
4. december 2019
Tidspunkt:
10:00 – 13:00

Folkestedet

Carl Blochgade 28
Aarhus C, Aarhus 8000 Danmark
+ Google Maps