Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Midt: Afdelingsledelsesmøde

                                                     

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 24. juni 2020. kl. 13.00-16.00

Mødested: Ernas terrasse, Horsens

Indkaldt: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Torben(TJ), Erna (EM), Mette (MRE)

Referent: TJ overtog tjansen

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Referat

1.3 Økonomi

 

 

 

 

KS

 

KS gennemgik økonomien for afdelingen som helhed med tal for de enkelte projekter. KS udarbejder ½ års regnskab til næste afd. møde.

1.4 Interne oplæg og kommunikation

Annoncere i lokale aviser? – hvem tager sig evt. af opgaven?

 

 

Alle

 

Emnet udskydes fortsat efter årsmødet

1.5 Eksterne henvendelser

Foreningernes Inspirationsdag den 20.03.2020

EM

 

Inspirationsdagen er fortsat udskudt på ubestemt tid p.g.a Corona krisen

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser

 

 

Fortsat ingen ansøgninger at behandle

 

1.10

Medlemmer

 Registrering af nye medlemmer

 

 

 

AM/KS/EM/MRE

Info om nye medlemmer kommer til landskassereren (Holger) , der videresender til Mette Keld, Erna og formanden.

 

2.0: Projekter: 

 

Oversigt over SuG projekter fra Midt

Bestyrelsen skal orienteres om, hvilke ansøgninger, der er på bedding samt om der er ændringer i de hidtil ansøgninger.

Hvem gør dette?

 

MRE/EM

 

Projekter / Midt, drøftes på kommende bestyrelsesmøde (8.7).

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

 

Alle

Forlængelse af Young Female dropout projekt på vej til SuG godkendelse. Afgørelse om godkendelse via mail til alle i Afdelingsledelsen.

2.3

Særlig projektstøtte

 

Alle

 

Fortsat ingen indkomne ansøgninger

3 Bestyrelsen

Orientering fra møde med Bestyrelse og Projektudvalg

– Action plan (kapacitetsanalysen)

– Kvalitetssikring

– Strategi for projekter

– Ny procedure

Bilag fremsendt 15.06.20

– Prioritering af ansøgninger p.g.a. loft fra CISU på 6 mill.

EM

Action plan: Intet

Kvalitetssikring: Det udsendte skema skal ikke anvendes – udgår.

Strategi: Der arbejdes videre på sagen.

Der arbejdes med at sammenfattede tre procedurer-dokumenter til et dokument. EM vil sende revideret forslag til kommentarer fra afdelingsledelsen inden bestyrelsesmødet den 8. juli.

 

4.1 Udvalg

Nyt fra Udvalg

ØKU

KU                                   

PU

 

KS

MRE

ØKU: Intet

KU: Møde afholdt 16.6. MRE gennemgik kort referatet fra mødet.

PU: Intet

6.3   Temamøde

 

 

Årsmøde den 12. august

– dagsorden på plads – hvem gør hvad?

Alle

Årsmøde:

Dirigent: Gunnar Skov. Referent: Mette

Alt materiale er klar og udsendt

Vi fastholder et max. antal deltagere og krav om forhåndstilmelding. Skulle der dukke ikke-tilmeldte deltagere op, kan de deltage hvis max antal ikke er nået.

Evt.

Datoer for møde i afdelingsledelsen

Temamøder efteråret

 

Alle

Tema møde 24.9 (Ole Hammer) aflyses – Sættes på som et muligt, kommende tema møde.

Leif Fritsdal kontaktes om et muligt temamøde.

 

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 2019/2020: 28.08, 24.10, 13.12, 2020: 24.01, 23.03,

(16.04. 20  Generalforsamling i Århus. Ændret til:) 26. august i Bolbro, Odense.

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

 

 

 

Afdelingsmøder i 2020/referent. Lokale 1.7,( undtaget d. 12.03 -lok. 0.6), Folkestedet

29. januar 10.00-13.00/KS

26.februar 10.00-13.00/EM

12. marts 10.00-13.00/MRE

22. april 10.00-13.00/TJ

27. maj 13.00-16.00/KS

24. juni 13.00-16.00/TJ

19. august 10.00-13.00/??

21. oktober 10.00-13.00 /MRE

2. december10.00-13.00/??

 

Temamøder 2020:

  • Torsdag d. 29. Januar, Folkestedet lok. 1.1
  • Onsdag d. 11. Marts, Folkestedet Lok. 1.1 Årsmøde – aflyst – ny dato 12. august 2020 kl. 16/17 i Stiften Lounge, FO-Byen, Aarhus
  • Torsdag d. 4. Juni, Folkestedet lok. 0.3 – aflyst
  • Torsdag d. 24. September, Folkestedet lok. 0.3, aflyst
  • Onsdag d. 9. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

  • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
  • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
  • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
  • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
  • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra

CISU

Tema møde med Ole Hammer (vil nogen være venlig at præcisere ?)

Tema møde med Leif Fritsdal ( samme )

 

Kurser /seminarer:

24. juni 2020 , 10:00 13:00

Detaljer

Dato:
24. juni 2020
Tidspunkt:
10:00 – 13:00

Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus,

Carl Blochs Gade 28
Aarhus, Danmark
+ Google Maps