Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Midt: Afdelingsledelsesmøde

                                                     

Referat af Afdelingsmøde  Midt onsdag d. 19. august 2020 kl. 10.00-13.00

Mødested: Jerichausgade 26, 4. sal, 8000 Århus C

Indkaldt: Erna (EM), Mette (MRE) (ref.), Torben (TJ), Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KHM), Gunnar Skou (GS)

Referent:

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Referat

1.2 Forretningsorden

Konstitution af afdelingsledelsen

Oversigt over deltagelse i bestyrelse og udvalg

 

EM/MRE

Oversigt er ajourført. Ligger I DB 1.2.

1.3 Økonomi

Halvårsregnskab 2020

 

Økonomiudvalg

 

 

 

 

 

HJN/KS

 

Keld Skaaning har  fremsendt halvårsregnskab 2020

 

HJN deltager i udvalget. Vi vil gerne, om også Keld Skaaning  kan deltage i udvalget på kommende økonomiudvalgs-møde.

1.4 Interne oplæg og kommunikation

Annoncere i lokale aviser? – hvem tager sig evt. af opgaven?

 

 

Alle

 

Udsættes

1.5 Eksterne henvendelser

Foreningernes Inspirationsdag den 20.03.2020

faBRIKKEN – udvikling af et moderne seniorliv

EM

 

Udsættes

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser

 

 

Ingen ansøgninger modtaget

 

1.10

Medlemmer

 Registrering af nye medlemmer

 

 

 

EM

Udsættes

2.0: Projekter: 

 

Oversigt over SuG projekter fra Midt

Bestyrelsen skal orienteres om, hvilke ansøgninger, der er på bedding samt om der er ændringer i de hidtil ansøgninger.

Hvem gør dette?

 

 

 

udsættes

2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

 

Alle

Ingen ansøgninger modtaget

2.3 Særlig projektstøtte

Ansøgning fra Poul Krøijer vedr. projekt Bidi Bidi på 5.455 kr. til finansiering af hul på 4 måneder

 

Alle

 

Bevilget  som udlæg ,  idet det forudsættes, at beløbet indgår i  projektgruppens ansøgning til CISU til september.

3 Bestyrelsen

 

EM/MRE

MRE deltager som bisidder i bestyrelsen indtil videre

4.1 Udvalg

Nyt fra Udvalg

ØKU

KU                                   

PU

 

KS

MRE

Intet

6.3   Temamøde

 

 

Planlægning af kommende temamøder

Alle

Planlagt: 24. september. Tema: EM kontakter Nicaragua dialyse projektet om oplæg. Hvis ikke, er der andre emner.

 

Datoer fastlagt for 2021 – se nedenfor.

 

Evt.

Datoer for møde i afdelingsledelsen

 

 

Alle

Datoer fastlagt – se nedenfor.

Lokaler er bestilt i 2020.

Datoerne i 2021 skal bestilles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 2019/2020: 28.08, 24.10, 13.12, 2020: 24.01, 23.03,

(16.04. 20  Generalforsamling i Århus. Ændret til:) 26. august i Bolbro, Odense. Datoer herefter kommer efter generalforsamlingen.

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

 

 

Afdelingsmøder i 2020/referent. Lokale 1.7,( undtaget d. 12.03 -lok. 0.6), Folkestedet og afdelingsmøder i 2021

2020

2021

29. januar 10.00-13.00/KS

28. januar 10.00-13.00

26.februar 10.00-13.00/EM

25. februar 10.00-13.00

12. marts 10.00-13.00/MRE

11. marts 10.00-13.00

22. april 10.00-13.00/TJ

15. april 10.00-13.00

27. maj 13.00-16.00/KS

 

3. juni 10.00-13.00

24. juni 13.00-16.00/EM

12. august 10.00-13.00

19. august 10.00-13.00/MRE

14. oktober 10.00-13.00

21. oktober 10.00-13.00 /TJ

2. december 10.00-13.00

2. december 10.00-13.00/GS

 

 

 

Temamøder 2020:

 • Torsdag d. 29. Januar, Folkestedet lok. 1.1
 • Onsdag d. 11. Marts, Folkestedet Lok. 1.1 Årsmøde – aflyst – ny dato 12. august 2020 kl. 16/17 i Stiften Lounge, FO-Byen, Aarhus
 • Torsdag d. 4. Juni, Folkestedet lok. 0.3 – aflyst
 • Torsdag d. 24. September, Folkestedet lok. 0.3
 • Onsdag d. 9. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

Temamøder 2021:

 • Onsdag d. 3. februar, Folkestedet
 • Torsdag d. 18. marts, Folkestedet Årsmøde
 • Mandag d. 7. juni, Folkestedet
 • Tirsdag d. 21. september, Folkestedet
 • Onsdag d. 8. december, Folkestedet

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner

 

Kurser /seminarer:

19. august 2020 , 10:00 13:00

Detaljer

Dato:
19. august 2020
Tidspunkt:
10:00 – 13:00

Folkestedet

Carl Blochgade 28
Aarhus C, Aarhus 8000 Danmark
+ Google Maps