Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Afdelingsledelsesmøde
17. januar, 10:0011:00

SuG Midt: Møde i Afdelingsledelsen tirsdag den 17. januar 2023, kl. 9.00-10.00 – Online

Indkaldt: Erna Møller (EM), Mette Rostgaard (MRE), Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS) afbud, Jørgen Due (JD)

 

Referent: JD

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden Dagsorden godkendes

 

  Godkendt
1.3 Økonomi  

 

 

HJN

 

HJN har sendt regnskab for 2022 pr mail 17-01-2023
1.4 Interne oplæg og kommunikation SuG Update

Indlæg og nyt fra afdelingen

 

Pjece/introskrivelse – opfølgning

 

Alle

 

 

GS/MRE

 

 
1.5 Eksterne henvendelser Foredrag i Ældre Sagen den 26.01.2023

Forårs-dato fastlagt, og åben for indhold

Max melder afbud, Poul og Lone fortæller om Bidi Bidi, og jeg fortæller om Binga projektet eller andre forslag?

 

 

Alle

 

 

 

Taget til efterretning

 

 

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser Ingen    

 

 

 

1.10

Medlemmer

Status på registrering af nye medlemmer til årsberetningen

Erna og Poul deltager i møde med Nord

 

GS/KMH Opdateret
2.0: Projekter:

 

 

 

EM

 

 

.

Ingen

 

 

 

2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

Ingen EM Ingen
2.3 Særlig projektstøtte Ingen ansøgninger

 

Alle

 

Ingen
3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen

 

 

 

 

EM/MRE

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

PU

FRU

 

 

 

HJN

MRE

 

 

 

 

EM

 

 

Der er lavet bidrag til årsberetningen

 

Møde 21-02-2023

 

6.3   Temamøde

 

 

Temamøde den 18. januar – planlægning fortsat

Der er udsendt til deltagerne om opdeling af grupper, bilag

 

Referent til temamødet den 18. januar?

 

Planlægning af temamøder 2023

Oplægsholder til årsmødet – forslag?

 

 

 

 

EM/MRE

 

Alle

Der er formøde med 8 tilmeldte nye medlemmer kl.14.30

 

EM Sørger for Kaffe og Kage

MRE/JD Tager Referat

 

 

 

 

Forslag til årsmøde:

1.       Jysk landsbyudvikling i Nepal

2.       Projekt Rejser

3.       Gambia Praktikforløb tandplejeruddannelse

4.       Verdens Bedste Nyheder

Evt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsmøder i 2022/2023: referent. Lokale 0.6 Folkestedet.

2022 2023
20. januar 9.45-12.45/GS 17. januar 10.00 – 13.00/JD
3. marts 9.45-12.45/KMH 7. marts 10.00 – 13.00/KMH
21. april 9.45-12.45/JD 18. april kl. 09.00 – 12.00/GS
15. juni 9.45-12-45/HJN 13. juni kl. 10.00 – 13.00/MRE
22 august 9.45-12.45/MRE 22. august 10.00 – 13.00/JD (afholdes privat)
6. oktober 9.45-12.45/GS 3. oktober 10.00 – 13.00/KMH
1. december 9-45-12.45/KMH 5. december 10.00 – 13.00/GS

 

 

Temamøder 2022:

 • Torsdag den 27. januar, Folkestedet – aflyst
 • Onsdag den 9. marts – Årsmøde, Folkestedet
 • Torsdag, den 16. juni, Folkestedet. Max Schrøder og Gitte Siggaard om etik i projektarbejde
 • Mandag, den 5. september, Folkestedet, Ole Hammer. Indbydelse er sendt ud.
 • Torsdag, den 8. december, Folkestedet: Dropout teenagers i Soroti.

 

 

Temamøder i 2023:

 

 • Onsdag, den januar 2023, kl. 16.00 – 18.00 (lokale 0.3 – har lokalet fra 15.30-18.00)
 • Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 18.00 – 19.30: Årsmøde (lokale 0.3 – har lokalet 18.00-21.30)
 • Torsdag, den 15. juni 2023 kl. 17.00 – 19.00 (lokale 1.1 – har lokalet 16.30 – 19.15)
 • Mandag, den 4. september kl. 17.00 – 19.00 (lokale 0.3 – har lokalet 16.30 – 19.15)
 • Onsdag, den 13. december kl. 17.00 – 19.00 ( lokale 0.3 – har lokalet 16.30 – 19.00)

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner
 • Informationsmøde i Silkeborg – Der er mange der er interesserede i arbejdet i 3. Verden, men meget få kender til Seniorer Uden grænser
 • Foredrag ”Barn af et tvangsægteskab”, bilag fremsendt

 

 

Eksterne foredrag SuG:

Ældre Sagen d. 29/09-22 BIDIBIDI Uganda, med Lone, Else, Erna,  Mette

Ældre Sagen d. 17/11-22 Doughnut, Poul, Kirsten, Mette, Erna.

Evt. SuG møde i Silkeborg: Vi afventer, om der er mulighed for at afholde et lokalt temamøde

 

Kurser /seminarer:

.

Detaljer

Dato:
17. januar
Tidspunkt:
10:00 – 11:00