Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Midt: Afdelingsledelsesmøde

Referat: Afdelingsmøde Midt onsdag d. 29. januar 2020 kl. 10.00 -13.00

Lokale 1.7

Indkaldt: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Mette (MRE), Mona (MJ)Torben(TJ).

Afbud: MJ, EM

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Bemærkning/ Referat

1.3 Økonomi

Regnskab 2019 og Budget for 2020

mail fra MJ d. 02.01.2020

MJ

Udsat til næste møde, da MJ har meldt afbud.

1.4 Interne oplæg og kommunikationt.

Kl. 10.00: Møde med Leif Fritsdal om deltagelse i kommunikationsopgaver – udvalg.

 

 

 

 

Struktur på googledrev

 

 

Handlingsplan for Midt rev.3.10.19 – gennemgang

MRE

 

 

 

 

 

 

AMF/

alle

Leif Fritsdal (LF) fortalte om sine mange gode forslag til SuG ekstern orientering.

MRE orienterede om KU, og, og alle ønsker LF som medlem i KU; bliver indmeldt af MRE.

AMF fortalte kort, Google drev og Dropbox supplerer hinanden i afdelingen.

Handlingsplanen kan fortsat undergå ændringer.

1.5 Eksterne henvendelser

KS Deltagelse i fokusgruppeinterview hos CISU, info

KS

 

Kort om undersøgelse, interview og resultater. Bestyrelsesformanden orienteret

1.10

Medlemmer

 Intromøde

EM/KS

 

 

Intromøde 20. januar havde 8 deltagere, er nr. to for nye medlemmer 2019.

Henvender sig når ønske om mentor.

2.0: Projekter: 

 

Oversigt projekter se DB

 

AMF/KS

 

Det er vigtigt, at projektoversigten for Midtjylland løbende holdes ajour.

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

-Kenya, Communication Matters

AMF

Projektforslaget godkendt med bemærkninger, som senere er afklaret med projektgruppen.

2.3

Særlig projektstøtte

 

Ansøgning fra projekt: Communication Matters, Kenya, Se mail fra amf d.23.dec.

 

 

 

Family Empowerment, Indien -se mail fra amf d.05.11.19 -status

 

Ndere: bevilling . Status :overførsel af

bevilling

AMF

 

 

 

 

AMF

 

 

MJ/KS

Der skal ske omformule-ringer i ansøgningen før godkendelse. Efterfølgende er støtte på 1.840 kr godkendt.

Stadig visse uklarheder i forbindelse med afslutning.

AMF kontakter IB.

Forskud Særlig Projektstøtte er overført.

Opfølgning senere.

 

3 Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde d. 24.01.:

Kapacitetsanalyse: info

AMF

 

AMF orienterede kort om status vedr. kapacitets-analysen. Endelig konsu-lentrapport sendes til alle medlemmer start februar.

4.1 Udvalg

Nyt fra Udvalg

ØKU

KU                                   

PU

 

MJ/KS

MRE

AMF

Ingen kommentarer

6.3   Temamøde

 

 

Temamøde d. 29.01.20: Guinea

 

Indlæg d.11.03 : Indien-projekter

Årsmøde d. 11.03: Bilag i DB:

-Beretning – udkast

-Opgaver ifm årsmøde

-Indbydelse

 

AMF

Afvikles af AMF, TJ og Keld med bistand af Ditte.

Indlæg om Indien projekter falder ud til fordel for FU orientering om kapacitetsanalysen og dens konsekvenser. Ny tidsplan:

16.10-17.10 Kapacitetsanalysen ved FU.

17.10 Kaffe

17.20-18.45 Årsmødet.

Alle bilag incl. opgavespecifikation klar i DB 12. febr.

NB: Orientering om regnskab og budget: Vises på skærm og ca. 10 kopier til udlevering!

Gunnar Skou er dirigent på årsmødet.

Evt.

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 2019/2020: 28.08, 24.10, 13.12, 2020: 24.01, 23.03,

16.04. 20  Årsmøde Århus

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

 

 

Temamøder 2019:

 • Torsdag d. 21. Februar, Folkestedet lok. 0.3
 • Torsdag d. 13. Marts, Folkestedet Lok. 0.3 Årsmøde
 • Torsdag d. 2. Maj, Folkestedet lok.1.1
 • Torsdag d. 13. Juni, Folkestedet lok. 1.1
 • Onsdag d. 2. Oktober, Folkestedet lok. 0.3
 • Onsdag d. 11. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Afdelingsmøder i 2020/referent. Lokale 1.7,( undtaget d. 12.03 -lok. 0.6), Folkestedet

29. januar 10.00-13.00/KS

26.februar 10.00-13.00/EM

12. marts 10.00-13.00/MRE

22. april 10.00-13.00/TJ

17. juni 10.00-13.00/MJ

19. august 10.00-13.00/EM

21. oktober 10.00-13.00/

MRE

2. december10.00-13.00/TJ

 

Temamøder 2020:

 • Torsdag d. 29. Januar, Folkestedet lok. 1.1
 • Onsdag d. 11. Marts, Folkestedet Lok. 1.1 Årsmøde
 • Torsdag d. 4. Juni, Folkestedet lok. 0.3
 • Torsdag d. 24. September, Folkestedet lok. 0.3
 • Onsdag d. 9. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra

CISU

 

Kurser /seminarer:

29. januar 2020 , 10:00 13:00

Detaljer

Dato:
29. januar 2020
Tidspunkt:
10:00 – 13:00

Folkestedet

Carl Blochgade 28
Aarhus C, Aarhus 8000 Danmark
+ Google Maps