Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Midt: Afdelingsledelsesmøde

Referat: Afdelingsmøde onsdag d. 26. februar 2020 kl. 10.00 -13.00

Lokale 1.7

Indkaldt: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Mona (MJ)Torben(TJ), Erna (EM)

Afbud: Mette (MRE)

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Bemærkning/ Referat

1.3 Økonomi

Regnskab 2019 og Budget for 2020

mail fra MJ d. 02.01.2020

 

MJ

Forslag til afdeling Midtjyllands regnskab 2019 til orientering

og forelægges på årsmødet

Forslag til Budget 2020 afdeling Midtjylland til orientering og forelægges på årsmødet

1.4 Interne oplæg og kommunikation

KU-udvalget nyt?

MRE

 

 

Mette følger op på Leif Fritsdals deltagelse i KU-arbejdet

1.5 Eksterne henvendelser

Foreningernes Inspirationsdag den 20.03.2020

EM

 

 

Der er tilmeldt to. Invitation sendes ud til alle via FB

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser

Max Schrøder og Erna forespørger, om der er mulighed for at søge CISU om et internt SuG kursus i LFA og i ansøgning til Små indsatser og Medborgerindsatser

 

Ansøgning om rejsetilskud fra Max Schrøder (mail 19.02.20)

EM

Forelægges bestyrelsen på kommende møde

 

 

 

Bevilget

1.10

Medlemmer

 

 

 

 

 

2.0: Projekter: 

 

 

 

 

 

 

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

John Nielsens ansøgning,Uganda-projekt (mail 13.02.20)

 

Kjeld Holmboes ansøgning,  mail 3.02.2020 Flight Free Project

 

 

alle

Drøftet og mail sendes til ansøger

Godkendt, men der anmodes om en mere dækkende projekttitel, mail sendes til ansøger

2.3

Særlig projektstøtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Bestyrelsen

Kapacitetsanalyse, opgaver som afdelingsledelsen skal varetages

KS/MRE/EM

 

 

Keld og Erna gennemgår forslag til Management Response og sender kommentarer senest fredag d.28.02.

Keld drøfter responsen med Mona efterfølgende

 

 

4.1 Udvalg

Nyt fra Udvalg

ØKU

KU                                   

PU

 

MJ/KS

MRE

AMF

 

6.3   Temamøde

 

 

Årsmøde d. 11.03:

 

MRE

KS

Reminder om kandidater til formandsposten og til medlem i afdelingsledelsen sendes ud på FB og i mail til medlemmerne

Rettelse skal sendes ud, idet Erna er på valg samtidig med evt. forslag

Keld aflægger beretning for året der gik samt hovedlinier for afdelingen i 2020

Evt.

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 2019/2020: 28.08, 24.10, 13.12, 2020: 24.01, 23.03,

16.04. 20  Årsmøde Århus

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

 

 

Temamøder 2019:

 • Torsdag d. 21. Februar, Folkestedet lok. 0.3
 • Torsdag d. 13. Marts, Folkestedet Lok. 0.3 Årsmøde
 • Torsdag d. 2. Maj, Folkestedet lok.1.1
 • Torsdag d. 13. Juni, Folkestedet lok. 1.1
 • Onsdag d. 2. Oktober, Folkestedet lok. 0.3
 • Onsdag d. 11. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Afdelingsmøder i 2020/referent. Lokale 1.7,( undtaget d. 12.03 -lok. 0.6), Folkestedet

29. januar 10.00-13.00/KS

26.februar 10.00-13.00/EM

12. marts 10.00-13.00/MRE

22. april 10.00-13.00/TJ

17. juni 10.00-13.00/KS

19. august 10.00-13.00/EM

21. oktober 10.00-13.00 /MRE

2. december10.00-13.00/TJ

 

Temamøder 2020:

 • Torsdag d. 29. Januar, Folkestedet lok. 1.1
 • Onsdag d. 11. Marts, Folkestedet Lok. 1.1 Årsmøde
 • Torsdag d. 4. Juni, Folkestedet lok. 0.3
 • Torsdag d. 24. September, Folkestedet lok. 0.3
 • Onsdag d. 9. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra

CISU

 

Kurser /seminarer:

26. februar 2020 , 10:00 13:00

Detaljer

Dato:
26. februar 2020
Tidspunkt:
10:00 – 13:00

Folkestedet

Carl Blochgade 28
Aarhus C, Aarhus 8000 Danmark
+ Google Maps