Indlæser Begivenheder
Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Midt. Afdelingsledelesmøde

22. august, 10:0012:30

SuG Midt: Møde i Afdelingsledelsen tirsdag den 22. august 2023, kl. 10.00-13-00 – hos Gunnar

Indkaldt: Erna Møller (EM), Mette Rostgaard (MRE), Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS), Jørgen Due (JD)

Afbud: Kirsten Møller Hansen, Hans Jørgen Nielsen

Referent: MRE

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden Dagsorden godkendes

Referat fra sidste møde godkendes

Alle OK
1.3 Økonomi Gennemgang af regnskab 2022 og budget 2023

 

 

HJN

 

OK.
1.4 Interne oplæg og kommunikation SuG Update

Indlæg og nyt fra afdelingen – deadline september

 

 

 

Pjece/introskrivelse – opfølgning

 

 

 

MRE laver indlæg fra september-temødet.

 

Artiklen om netværkssminaret i juni sender EM og MRE til bestyrelsen

 

MRE har lavet tekst. GS arbejder på at finde egnede billeder

 

 

1.5 Eksterne henvendelser  

 

 

Alle

 

 

Ingen

 

 

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser     Ingen

 

 

 

1.10

Medlemmer

Nyt fra/om medlemmer

 

GS/KMH EM svarer på henvendelse vedr. mulighed for at søge støtte til formidling af folkeeventyr
2.0: Projekter:

 

Nyt fra projekterne:

1.       Frellsen kaffe projekt – orientering

 

 

2.       Video fra CFOU

 

 

3.       Brilleprojektet

 

 

 

 

4.       School of Hope – v. Ole Holst – se videresendt mail

 

 

EM

EM

 

 

1.       Frellsen Kaffe har selv ønsket at genoptage aktiviteten. Projektansøgning er godkendt af LB

 

2.        Der er lavet en lille, rigtig god video fra projektet, som vi gerne vil vise på et temamøde

 

3.       Projekt Brilleforsyningen har modtaget 20.000 kr. fra Metro- Schrøder fonden. Donationen vil blive anvendt til Grå Stær operationer og Eye Camps i Mbale området.

 

4.       Der er lavet tilføjelse til projektansøgningen

2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

“CBO Empowerment and Promotion of Sustainable

Agroecological Farming Technologies and Climate

Mitigation”, der udløber ved udgangen af 2023.

EM Ansøgning om fortsættelsesprojektet  med kr. 500.000,-

godkendt til videresendelse til PU

 

 

2.3 Særlig projektstøtte Opfølgning på ansøgninger om særlig projektstøtte

 

Alle

 

EM orienterede
3 Bestyrelsen Nyt fra Bestyrelsen

Hovedkasserer og formand afgår

 

 

SuG/CISU møde

 

 

LOSP – nyt

 

EM/MRE

 

 

 

 

Der skal vælges både ny formand og kasserer ved generalforsamlingen i 2024.

Der er Best.møde/Udvalgssemninar i november, hvor der skal diskuteres visioner og strategi.

CISU har indbudt SuG’s bestyrelse til et fællesmøde i september 2023

 

De allersidste steps for at få sagen afsluttet om mgl. dokumentation for afholdte udgifter er ved at blive taget nu.

 

 

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

PU

FRU

 

 

 

HJN

MRE

 

EM

 

Intet

Intet

 

Intet

6.3   Temamøde

 

 

Henvendelse fra Mona Lisa, Nord, vedr. besøg fra Uganda. Se videresendt mail.

 

 

Planlægning af temamøde 4. september:

Torsten Malmdorf vil holde oplæg – indhold og forventninger

 

Opfølgning af netværksseminar 21.06.2023

– se SuG Update juni

 

 

EM

 

 

 

Alle

 

 

 

Alle

 

Vi vil gerne afholde et møde målrettet medlemmer, der har erfaring inden for sundhedsområdet (enten gennem projekter eller i DK)

 

MRE sender indbydelse ud d.d. og tager referat fra mødet.

 

 

 

Opfølgning er foretaget under pkt. 1.4.

7. Drøftelse af visioner for 2023/26 Alle

 

Muligt netværkssamabrjde – SkyTem/lokale samarbejdspartnere?

 

Næste møde: 3. oktober 10 – 14 med drøftelse af visioner 2023 – 2026

 

 

 

 

 

Afdelingsmøder i 2022/2023: referent. Lokale 0.6 Folkestedet.

2022 2023
20. januar 9.45-12.45/GS 17. januar 10.00 – 13.00/JD
3. marts 9.45-12.45/KMH 7. marts 10.00 – 13.00/KMH
21. april 9.45-12.45/JD 18. april kl. 09.00 – 12.00/GS
15. juni 9.45-12-45/HJN 13. juni kl. 10.00 – 13.00/MRE
22 august 9.45-12.45/MRE 22. august 10.00 – 13.00/JD (afholdes privat) +

30. august kl. ca. 16.00 hos Erna

6. oktober 9.45-12.45/GS 3. oktober 10.00 – 13.00/KMH
1. december 9-45-12.45/KMH 5. december 10.00 – 13.00/GS

 

 

Temamøder i 2023:

 

 • Onsdag, den januar 2023, kl. 16.00 – 18.00 (lokale 0.3 – har lokalet fra 15.30-18.00)
 • Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 18.00 – 19.30: Årsmøde (lokale 0.3 – har lokalet 18.00-21.30)
 • Torsdag, den 15. juni 2023 kl. 17.00 – 19.00 (lokale 1.1 – har lokalet 16.30 – 19.15)
 • Mandag, den 4. september kl. 17.00 – 19.00 (lokale 0.3 – har lokalet 16.30 – 19.15)
 • Onsdag, den 13. december kl. 17.00 – 19.00 (lokale 0.3 – har lokalet 16.30 – 19.00)

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner
 • Informationsmøde i Silkeborg – Der er mange der er interesserede i arbejdet i 3. Verden, men meget få kender til Seniorer Uden grænser
 • Foredrag ”Barn af et tvangsægteskab”, bilag fremsendt

 

 

Eksterne foredrag SuG:

Ældre Sagen d. 29/09-22 BIDIBIDI Uganda, med Lone, Else, Erna, Mette

Ældre Sagen d. 17/11-22 Doughnut, Poul, Kirsten, Mette, Erna.

Evt. SuG møde i Silkeborg: Vi afventer, om der er mulighed for at afholde et lokalt temamøde

 

Kurser /seminarer:

.

Detaljer

Dato:
22. august
Tidspunkt:
10:00 – 12:30