Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Midt Afdelingsledelesmøde
27. maj 2020, 13:0015:00

                                                     

Referat: Afdelingsmøde onsdag d. 27. maj 2020. kl. 13.00-16.00

Mødested: Ernas terasse, Horsens

Indkaldt: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Torben(TJ), Erna (EM), Mette (MRE)

Afbud: Torben

Referent: Keld

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Referat
1.3 Økonomi Status på projektmidler fra salg på markeder

 

MJ

KS

MJ er trådt ud af afdelingsledelsen og ophørt som økonomiansvarlig.

Saldo på markedskontoen blev oplyst

Afdelingsledelsen kan disponere midlerne.

Posteringer på afdelingens bankkonto blev oplyst. Der vil blive udarbejdet halvårsregnskab medio juli.

1.4 Interne oplæg og kommunikation Annoncere i lokale aviser? – hvem tager sig evt. af opgaven? Alle

 

Emnet udskydes til efter årsmødet
1.5 Eksterne henvendelser Foreningernes Inspirationsdag den 20.03.2020 EM

 

Inspirationsdagen er udskudt på ubestemt tid p.g.a Corona krisen
1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser Ingen ansøgninger at behandle

 

1.10

Medlemmer

 Registrering af nye medlemmer AM/KS/EM Oplysning om nye medlemmer tilgår stadig afdelingsledelsen.

AMF udsender velkomstbrev, KS/EM orienterer det nye medlem pr. tlf. og sørger efterfølgende for invitation til orienteringsmøde (8-10 nye).

MRE oplyser landskassereren, at nævnte fire i afdelingsledelsen skal  modtage oplysningerne om nye medlemmer.

2.0: Projekter:

 

Oversigt over SuG projekter fra Midt

 

MJ

 

MRE overtager opgaven med løbende at ajourføre afdelingens projektliste incl. projektnr. fra landskassereren.
2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser Max Schrøder: Lego Medarbejder Fond

 

Mette: Skoleliv i Nepal

 

Alle Fællesprojekt Hope in Life og DCDC godkendt til ansøgning hos Lego Medarbejder Fond.

Ansøgning om anvendelse af del af reserverede midler på Markedskonto (se 1.3.) til eksisterende skoleprojekt i Nepal blev accepteret.

Projektforslag godkendt tidligere pr. mail:

Indkøb af jord til dyrkning af afgrøder og demonstrationslandbrug, Uganda (tilknyttet projekt 217 CFOU). Godkendt 8. april 2020.

Fortsættelse af projekt 217 Child Friendly Organisation, Uganda. Godkendt 19. maj 2020.

2.3

Særlig projektstøtte

Status på projekt Family Empowerment EM

 

Afventer udbetaling fra CISU på nyt projekt
3 Bestyrelsen Kapacitetsanalyse, opgaver som afdelingsledelsen skal varetages:

– fond raising gruppe

– kompetencekatalog

– strategi Børn og unge – uddannelse

(se bilag)

EM SuG Management Responce i revideret form er godkendt af CISU. Afdelingens opgaver er:

Skaffe medlemmer til Fund Raising gruppe. Afventer genåbning.

Projekter er opfordret til at bidrage til kompetancekatalog. Mind om det i projekterne! må gerne håndskrives.

Nedsat gruppe (Erna, Max, Ragnhild, Ingefred) til at udarbejde strategi for Børn, Unge og uddannelse. MRE tilbyder at være konsulent.

Ingen forslag fra ØST og SYD

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

PU

 

MJ/KS

MRE

AMF

KS refererede fra ØKU møde 9. marts

Mail 25. maj fra HJ viser enighed om KU bidrag til Management Response og ændringer i KU kommissorium.

PU har oplæg til kvalitetssikring under udarbejdelse.

6.3   Temamøde

 

 

Årsmøde den 12. august

 

Alle Fornyet indkaldelse til årsmøde 12. august i Stiften Lounge.

16-17 Orientering fra FU om kapacitetsanalysen

17-19 Årsmødet

Evt. Datoer for møde i afdelingsledelsen

Temamøder efteråret

 

Monas udmeldelse af afdelingsledelsen

Forslag til fast punkt på dagsordenen omhandlende mødeklimaet

Alle Næste udendørs møde:  17. juni (ændret til 24. juni)  kl. 13-16 i Horsens.

Efterfølgende møder og temamøder  afklares senere.

 

Synspunkter på årsag og konsekvens blev drøftet.

Forslaget ikke vedtaget.

 

Kommende bestyrelsesmøder 2019/2020: 28.08, 24.10, 13.12, 2020: 24.01, 23.03,

(16.04. 20  Generalforsamling i Århus. Ændret til:) 26. august i Bolbro, Odense.

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

 

 

 

Afdelingsmøder i 2020/referent. Lokale 1.7,( undtaget d. 12.03 -lok. 0.6), Folkestedet

29. januar 10.00-13.00/KS
26.februar 10.00-13.00/EM
12. marts 10.00-13.00/MRE
22. april 10.00-13.00/TJ
27. maj 13.00-16.00/KS

24. juni 13.00-16.00/EM

19. august 10.00-13.00/??
21. oktober 10.00-13.00 /MRE
2. december10.00-13.00/TJ

 

Temamøder 2020:

 • Torsdag d. 29. Januar, Folkestedet lok. 1.1
 • Onsdag d. 11. Marts, Folkestedet Lok. 1.1 Årsmøde – aflyst – ny dato 12. august 2020 kl. 16/17 i Stiften Lounge, FO-Byen, Aarhus
 • Torsdag d. 4. Juni, Folkestedet lok. 0.3 – aflyst
 • Torsdag d. 24. September, Folkestedet lok. 0.3
 • Onsdag d. 9. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra

CISU

 

Kurser /seminarer:

Detaljer

Dato:
27. maj 2020
Tidspunkt:
13:00 – 15:00