Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Midt: Afdelingsledelsesmøde
11. marts 2021, 10:00

                                                     

Møde i Afdelingsledelsen torsdag den 11. marts 2021 kl. 11.30-14.00

Mødested: Mødet blev afholdt som videomøde – Mette indkalder

Indkaldt: Erna (EM), Mette (MRE), Torben (TJ), Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS)

 

Referent: KMH

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden Oversigt over deltagelse i bestyrelse og udvalg. Kan den godkendes?

OBS på opgaver ifm medlemslister

 

EM ·         Forretningsorden og fordeling af opgaver godkendes.

·         Medlemslister – det nemmeste er at se de projektansvarlige via projekterne på hjemmesiden. Mette checker op

1.3 Økonomi Økonomi

 

HJN

 

·         Afdelingen har brugt 23.000 kr i 2020.
Havde 60.000 fra SUG – men pga Corona er alle midler ikke brugt.
1.4 Interne oplæg og kommunikation   GS/TJ

 

 

·         Torben har haft kontakt til lokalavisen i Favrskov. – Redaktøren synes ikke SUG er lokalt nok, så kan ikke få noget deri. Vil nok kun sætte noget i, hvis det er lokalt for Favrskov

·         Gunnar har nogle navne/kontakt til lokale ugeaviser. Vi kan som regel få noget i, hvis vi selv forfatter indholdet. Og når det har lokal relevans.

1.5 Eksterne henvendelser Ingen EM

 

·         Henvendelse fra Keld Skaaning, Ældresagen om SUG/afdelingsledelsen vil have et oplæg på et temamøde i ældresagen. En dag i efteråret.
Afdelingsledelsen synes det vil være rigtig fint – eks. a.la. oplæg og video-film fra SuG som på daghøjskole. Vi vender tilbage til det, når vi ved mere.
1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser Ingen    

 

1.10

Medlemmer

Registrering af nye medlemmer

Hvor mange medlemmer er vi?

Opgørelse af restancer – bilag

 

 

 

GS/KMH ·         Nogle har ikke fået betalt kontingent

·         Gunnar og Kirsten mailer eller ringer til dem, der ikke har betalt. Venter med at maile/ringe til efter 1. april

·         Mette har en kladde til mail, der kan sendes til medlemmer, der ikke har betalt.

·         Gunnar kontakter Holger kort efter påske, og hører hvordan det ser ud med betalingen. Derefter kan vi kontakte sene betalere.

2.0: Projekter:

 

 

 

EM/MRE

 

 

 

 

·         Fra HB: Der er to projektansøgninger til CISUs Udviklingspulje fra Afdeling Midtjylland.
CFOU, Uganda
Shamba Farming and Ecotourism (SFE). Kenya
2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

  EM Ingen
2.3 Særlig projektstøtte Ingen

 

Alle

 

 
3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen, referat fra bestyrelsesmøde findes på hjemmesiden

 

 

 

EM/MRE ·         Se hjemmesiden.

·         Bl.a. Diskuteret om SUG skal markere sig ift. corona vaccination i fattigere lande.

·         Et dilemma om en involvering i ”globale diskussioner” skal ske i SUG. Er det for partipolitisk. Bliver drøftet videre i bestyrelsesregi eller evt. på Årsmødet

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

PU

 

 

 

 

HJN

MRE

 

ØKU:

·          Overskud på ca. 100.000 kr i 2020, pga Corona.
ca. 165 medlemmer i SUG

·         I et projekt har der manglet bilag til CISU afregning.
Diskuteret om det måske ikke er så hensigtsmæssigt med ProArk. Der ses videre på det.

KU:

·          Arbejder med kommunikation med medlemmerne, projekternes præsentation for offentligheden. Eks. at projekterne på hjemmesiden kan tage sig bedre ud. KU laver en inspirationsliste ift hvad der kan stå i projektbeskrivelserne for at lave det mere inspirerende.

·         Information ift nye medlemmer – hvordan gøres det
Erna sender et inspirationsprogram til Mette ift modtagelse af en lille gruppe af medlemmer.

·         Opfordring til at bruge Facebook gruppen noget mere – eks. fortælle fra de enkelte projekter.

 

6.3   Temamøde

 

 

Temamøde med Charlotte Valløe og Anne-Lena La Cour udsat på ubestemt tid

Planlægning af kommende temamøder:

 

Kim Petersen, Great Green Wall

 

 

 

Årsmødet fastsat til den 20. maj 2021 kl. 16-18 i Huset Trøjborg

Kaffe og kage købes eller?

 

Poul Kroijer og Kirsten Krogh Jespersen holder oplæg ”Doughnut” på Årsmødet.

 

Tidsplan for aftenen

 

Beretning afdelingen – bilag

Beretning projekter – bilag

Regnskab

Alle Fra sidste referat:

Vi vender tilbage til oplægsholderne, når vi ved., hvornår vi kan holde fysiske temamøder igen.

 

Der er lavet en film og Great Green Wall. Det undersøges, om den kan vises i Øst for Paradis og vises ved et medlemsarrangement.

 

Vi forventer årsmødet måske vil tage 3 timer, 16.30 – 19.30.
Kirsten forhører i caféen om de kan lave sandwich og kaffe. Og måske stille sodavand frem, som vi kan afregne stykvis.
Der bliver tilmelding til årsmødet.

 

Denne del om Doughnut tager 1. time. Erna og Mette redigerer invitationen

 

 

 

Erna laver forslag til hovedlinjer for Midt.

Evt. Datoer for møde i afdelingsledelsen opdateres

 

Planlægning af SuG generalforsamling den 9. juni 2021

 

 

 

 

EM/KMH

 

 

 

 

Venter til næste gang. Men næsten på samme måde som afdelingsmødet. Er på Folkestedet.

Forhåbentlig bliver muligt at indkalde til introduktionsmøde inden 1. maj.

Afdelingsmøder i 2021/referent. Lokale 1.7, Folkestedet.

2021
25. februar 10.00-13.00/HJN – aflyst
11. marts 11.30-14.00 /MRE
15. april 10.00-13.00/TJ
3. juni 10.00-13.00/GS
12. august 10.00-13.00/KMH
14. oktober 10.00-13.00/HJN
2. december 10.00-13.00/MRE

 

Temamøder 2020:

 • Onsdag d. 9. december, Folkestedet Lok. 1.1: Dialyse apparater til Nicaragua

 

Temamøder 2021: Lokalereservation kommer!

 • Onsdag d. 3. februar, Folkestedet: The Great Green Wall (Kim Petersen) – aflyst
 • Onsdag d. 17. marts, Folkestedet Årsmøde – samt Temamøde om Doughnut Studiekreds (Poul Kroijer) – udsat til 20. maj 2021
 • Mandag d. 7. juni, Folkestedet
 • Tirsdag d. 21. september, Folkestedet
 • Onsdag d. 8. december, Folkestedet

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner

 

Kurser /seminarer:

Detaljer

Dato:
11. marts 2021
Tidspunkt:
10:00