Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Midt: Afdelingsledelsesmøde
15. april 2021, 10:00

Referat af  møde i Afdelingsledelsen torsdag den 15. april 2021 kl. 10.00-12.00

Mødested: Mødet afholdes som videomøde 

Erna (EM), Mette (MRE), Torben (TJ), Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS)

Referent: TJ

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion    Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden EM
1.3 Økonomi Økonomi HJN Modtaget fra Hans-Jørgen. Tages til efterretning.

1.4 Interne oplæg og kommunikation  Kim Petersen deltager og fortæller om sin ide med temamøde om The Great Green Wall Alle Kim deltog og fortalte I detaljer om projektet (formål, geografisk omfang, lande, status mv.).

I DK, involvering af bl.a. Uffe Elbæk og Rasmus Preen – desuden SPOR Media og Nordisk Film. 

En del problematikker skal fortsat afklares, bl.a. finansiering (må ikke tage entré, men deltagelse skal bookes på forhånd). Muligheder CISU, andre fonde.

Promovering af SuG – mulig oplægsholder: Anne Mette Kær, ÅU – Afrikastudier. 

Kim afklarer.

Erna tager emnet med på et bestyrelsesmøde og præsenterer idéen dér.

Gunnar: Vi bør starte i Århus og derpå tage konceptet videre ud i landet.

1.5 Eksterne henvendelser Ældre sagen – v. Keld Skaaning

Temamøde den 28. oktober kl. 13.30-15.00

EM Promovering af SuG over for ÆS’s medlemmer. Detaljer fastlægges senere. Stadigvæk god tid. Vi tænker alle over det, ideer mv. til næste møde (3.6. / 11.5)

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser Ingen -IN
1.10

Medlemmer

Status på registrering af nye medlemmer og restancer GS/KMH Restancer – pt.18 på listen, der skal/bør kontaktes. De deles mellem Erna, Mette og Gunnar. Mette har koncept til mail til udsendelse.
2.0: Projekter:   EM/MRE IN
2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser Ingen EM IN
2.3 Særlig projektstøtte Ingen Alle IN
3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen, referat fra bestyrelsesmøde findes på hjemmesiden EM/MRE
4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

PU

FU (fundraising udvalg)

Der er indkommet ansøgninger om deltagelse i fundraising kursus. Deltagere udvælges.

HJN

MRE

EM

KU: Per Søvsø har lavet et oplæg til KU med disposition til temamøde om SuG’s kommunikationsstrategi og de medier, som SUG arbejder på. Enighed om, at det er et relevant emne til et temamøde i Midt på et tidspunkt. 

PU Intet nyt.

FU: Fundraising: Finder sted juni. i Kbh. 2 dage, datoerne kommer senere.  Betales af SUG ( rejse & ophold).

Fra region midt deltager Hans Jørgen, Gunnar og Charlotte Valløe

 1. Temamøde 
Temamøde med Charlotte Valløe og Anne-Lena La Cour udsat på ubestemt tid

Planlægning af kommende temamøder:

Kim Petersen, Great Green Wall

Årsmødet fastsat til den 20. maj 2021 kl. 16-18 i Huset Trøjborg

Poul Kroijer og Kirsten Krogh Jespersen holder oplæg ”Doughnut” på Årsmødet. 

Alle 7.6 Forsøger med sukkerrørsarbejderne i Nicaragua.  Erna kontakter Charlotte/Anna-Lena.

Årsmøde: Keld Dirigent. Accept.

11.5 Afdeling Møde hos i Erna (sommerhus). Erna sender info om tidspunkt og adresse.

Intromøde med nye medlemmer afholdes onsdag, 2. juni kl. 17 – 19. 

Evt. Planlægning af SuG generalforsamling den 9. juni 2021 EM/KMH Gunnar kan forvente at blive foreslået som dirigent.


Afdelingsmøder i 2021/referent. Lokale 1.7, Folkestedet. 

2021
25. februar 10.00-13.00/HJN – aflyst
11. marts 11.30-14.00 /MRE
15. april 10.00-13.00/TJ
3. juni 10.00-13.00/GS
12. august 10.00-13.00/KMH
14. oktober 10.00-13.00/HJN
2. december 10.00-13.00/MRE

 

Temamøder 2020: 

 • Onsdag d. 9. december, Folkestedet Lok. 1.1: Dialyse apparater til Nicaragua

 

Temamøder 2021: Lokalereservation kommer!

 • Onsdag d. 3. februar, Folkestedet: The Great Green Wall (Kim Petersen) – aflyst
 • Onsdag d. 17. marts, Folkestedet Årsmøde – samt Temamøde om Doughnut Studiekreds (Poul Kroijer) – udsat til 20. maj 2021
 • Mandag d. 7. juni, Folkestedet
 • Tirsdag d. 21. september, Folkestedet
 • Onsdag d. 8. december, Folkestedet

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • Evt.: Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner

 

Kurser /seminarer:

Detaljer

Dato:
15. april 2021
Tidspunkt:
10:00