Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Midt: Afdelingsledelsesmøde
22. august 2022, 10:0012:30

Referat af møde i Afdelingsledelsen onsdag den 22. august 2022, kl. 9.45-12.30 – Folkestedet lokale 1.6

 

Indkaldt: Erna Møller (EM), Mette Rostgaard (MRE)(afbud) Hans Jørgen Nielsen (HJN), Kirsten Møller Hansen (KMH), Gunnar Skou (GS), Jørgen Due (JD)

 

Referent: Mette

 

Dagsordenspunkt Aktivitet/Konklusion   Ansv. Bemærkninger/Referat
1.2 Forretningsorden Dagsorden godkendes

 

  Godkendt
1.3 Økonomi Økonomi – oversigt modtaget via mail fra HJN

 

 

 

HJN

 

Vi vil gerne bede HJN gennemgå tallene på næste møde, så vi kan forstå dem korrekt.
1.4 Interne oplæg og kommunikation SuG Update

Indlæg og nyt fra afdelingen

 

 

Referat fra temamøde den 5. sep.

 

 

 

 

 

Pjece/introskrivelse

 

EM

Alle

 

GS

 

 

·         Udflugt til den forsvundne bro KMH) . NOW2030, (EM)

·         Tv interview (EM)

 

·         MRE tager referat den 5. september

·         GS undersøger, om vi kan få en omtale i Aarhus Onsdag

·         KMH undersøger, om mødet kan komme med i folkestedets aktivitetskalender

 

Der er nu kommet en ny, landsdækkende pjece. GS laver udkast til et Midt-indstik om afdelingens aktiviteter, herunder introforløbet for medlemmer

.

 

1.5 Eksterne henvendelser Oplæg om SuG i Silkeborg og forslag til temamøde, opdatering

 

Qi Wang – tv-udsendelse info samt forslag til nye udsendelser

 

 

NOW2030 udstillingen i Aarhus

 

 

 

 

Modtaget forslag om temamøde med temaer ’´Fred

JD

 

 

EM

 

 

 

EM

Vi afventer, om der er mulighed for at lave f.eks. et intromøde for medlemmer i Silkeborgområdet

 

Poul og Erna deltog i et spændende TV interview om præsentation af SuG. Der er lavet aftaler om senere interviews om flere af vores projekter.

 

6-7 medlemmer  deltog i SuG’s dag på NOW2030 temaudstillingen på Bispetorvet den 17. august.

 

 

 

Er FN’s Verdensmål nr. 16 og også SuG mål. Temaet skal i givet fald behandles inden for rammerne af SuG’s arbejde og projekter. EM følger op om en  mere konkret tilgangsvinkel

1.6 Ansøgninger og tilskud til kurser   EM/MRE Ingen

 

 

 

1.10

Medlemmer

Status på registrering af nye medlemmer

 

Kompetenceoplysninger – opfølgning på medlemmer, der ikke har udfyldt skema – retur til Peder Lund. Deadline 1. august – opdatering

 

 

 

GS/KMH Der er kommet 2 nye medlemmer

 

Vi har sendt mail ud med opfordring til at udfylde og indsende. Vi foretager os ikke yderligere.

2.0: Projekter:

 

Ingen EM

 

 

Intet til orientering
2.2 Projekt ansøgninger og godkendelser

 

Ansøgning: BCK School of hope EM Blev godkendt
2.3 Særlig projektstøtte  

 

 

Alle

 

ingen
3 Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen

 

Fra sidste møde:

Intro af nye medlemmer. – GS beskriver hvordan nye medlemmer introduceres til Sug. Sendes i første omgang til afdelingsledelsen. Erna sender videre til bestyrelsen.

 

Referat fra bestyrelsesmøde 2. maj medsendt

 

 

EM/MRE

 

 

GS

 

 

 

 

 

Sendes til LB til orientering

 

 

4.1 Udvalg Nyt fra Udvalg

ØKU

KU

PU

Kan vi foreslå et medlem af ledelsen til PU?

 

FRU

 

 

 

HJN

MRE

 

EM

 

 

 

Intet

Har møde den 26.8.

Intet

Udsættes

 

Udvalget skal bestykkes med flere medlemmer

6.3   Temamøde

 

 

Planlægning af kommende temamøder

 

Referent den 5. september vælges

Aftale med Ole Hammer til temamødet 5. september  er i hus

 

Seminar efterår 2022 aflyst

 

 

Alle

 

Alle

8. december: Dropout Teenagers i Soroti

 

MRE tager referat

Indbydelse er udsendt 18. august 2022

 

 

Måtte aflyses, da der ikke kunne opnås konsensus fra medlemmer i andre afdelinger og LB om programindholdet. Der følges op på LB møde 29.9.

Evt. Socialt arrangement den 23. august 2022

 

Nye datoer for møder og temamøder i 2023

Fastlægges

 

Lokalereservationer

 

 

 

EM

 

Alle

 

 

KMH

Der er tilmeldt ca 15. til den genfundne bro 23. 8.

 

Er planlagt. Se nedenfor.

 

 

Aftales.

 

 

 

 

Afdelingsmøder i 2022/2023: referent. Lokale 0.6 Folkestedet.

2022 2023
20. januar 9.45-12.45/GS 17. januar 10.00 – 13.00/JD
3. marts 9.45-12.45/KMH 7. marts 10.00 – 13.00/KMH
21. april 9.45-12.45/JD 18. april kl. 10.00 – 13.00/GS
15. juni 9.45-12-45/HJN 13. juni kl. 10.00 – 13.00/MRE
22 august 9.45-12.45/MRE 22. august 10.00 – 13.00/JD
6. oktober 9.45-12.45/GS 3. oktober 10.00 – 13.00/KMH
1. december 9-45-12.45/KMH 5. december 10.00 – 13.00/GS

 

 

Temamøder 2022:

 • Torsdag den 27. januar, Folkestedet – aflyst
 • Onsdag den 9. marts – Årsmøde, Folkestedet
 • Torsdag, den 16. juni, Folkestedet. Max Schrøder og Gitte Siggaard om etik i projektarbejde
 • Mandag, den 5. september, Folkestedet, Ole Hammer. Indbydelse er sendt ud.
 • Torsdag, den 8. december, Folkestedet: Dropout teenagers i Soroti.

 

 

Temamøder i 2023:

 

 • Onsdag, den 25. januar 2023, kl. 17.00 – 19.00
 • Torsdag, den 9. marts 2023, kl. 17.00 – 19.30: Årsmøde
 • Torsdag, den 15. juni 2023 kl. 17.00 – 19.00
 • Mandag, den 4. september kl. 17.00 – 19.00
 • Onsdag, den 13. december kl. 17.00 – 19.00

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

 • Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018
 • Outcome kursus v. CISU -opfølgning
 • : Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper
 • Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?
 • Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra CISU
 • Temamøde, der annonceres i lokalblade: Oplæg fra Verdens bedste Nyheder efterfulgt af et oplæg fra projekt, hvor der er opnået outcome
 • Socialt arrangement – f.eks. besøg hos kunstner
 • Informationsmøde i Silkeborg – Der er mange der er interesserede i arbejdet i 3. Verden, men meget få kender til Seniorer Uden grænser
 • Foredrag ”Barn af et tvangsægteskab”, bilag fremsendt

 

 

Eksterne foredrag SuG:

Ældre Sagen d. 29/09-22 BIDIBIDI Uganda, med Lone, Else, Erna,  Mette

Ældre Sagen d. 17/11-22 Doughnut, Poul,  Kirsten, Mette, Erna.

Evt. SuG møde i Silkeborg: Vi afventer, om der er mulighed for at afholde et lokalt temamøde

 

Kurser /seminarer:

.

Detaljer

Dato:
22. august 2022
Tidspunkt:
10:00 – 12:30

Sted

Folkestedet
Carl Blochgade 28
Aarhus C, Aarhus 8000 Danmark
+ Google Maps