Choya
Landsbyudvikling Gambia

Landsbyudvikling i Gambia

Choya er en landsby i Gambia med omkring 300 indbyggerne. Befolkningen fik tidligere sit vand fra en enkelt gravet brønd med forurenet vand beliggende i nogen afstand fra landsbyen. I januar 2015 fik vi foretaget en boring til rent grundvand i 80 meter dybde med pumpe drevet af solenergi der leverer vandet til vandhaner tæt ved alle boliger. Siden har vi også kunnet hjælpe på anden måde. Vi støtter nu befolkningens egne bestræbelser på at udvikle og forbedre deres levevilkår.

Choya’s befolkning består hovedsageligt af traditionelle nomadiske kvægholdere, der nu har slået sig ned og driver landbrug i det omfang den ene årlige regntid tillader. Vandet i floden Gambia er salt, og det øveste vandbærende lag er mange steder forurenet. Vand er således en mangelvare for folk, kvæg, og afgrøder.

Vandboringen til rent grundvand vi fik foretaget i Choya i januar 2015 har forbedret sundheden, især for landsbyens talrige børn, ved at reducere vandbårne sygdomme, og fordelingen til vandhaner tæt ved alle boliger og offentlige bygninger har befriet kvinderne for en stor arbejdsbyrde. Vi er derfor i færd med at udbrede vandanlægget til tre landsbyer beliggende nord, øst, og syd for Choya med tilsammen endnu 300 indbyggere. Denne udvidelse forventes færdiggjort i foråret 2017.

Vi har også opført et skolekøkken, hvor der dagligt tilberedes måltider til de 150 elever i Choya’s skole. Det bidrager ikke alene til en bedre ernæring af børnene (daglig mad er ingen selvfølge) men også til bedre uddannelse. Skolemåltiderne er en kraftig motivation til at passe skolen, og indlæringen går bedre på en fuld mave. Fordi det landlige program for skolebespisning ikke har penge dækker vi omkostningerne. Vi søger sponsorer til at hjælpe med at dække denne omkostning.

Yderligere har vi installeret maskiner til at afskalle hirse og male det til mel. Hirse er en hoved-bestanddel af den daglige ernæring, men det er meget arbejdskrævende, igen for kvinderne, at bearbejde hirsen ved at stampe den. Kvinderne fra Choya og fra omliggende landsbyer betaler nu omkring 50 øre for at få en portion hirse afskallet og malet. Det beløb kan dække brændstof til og vedligehold af maskinerne og løn til de der opererer maskinerne (der er to arbejdspladser) og der ud over give et overskud. En del af dette overskud udlånes til et antal kvinder til små indkomstgivende aktiviteter såsom at fremstille og sælge sæbe.

Vi støtter også ungdommen og dens fodboldklub og skakklub.

Udover at hjælpe med konkrete tiltag vil vi også gerne hjælpe landsbyen til at opbygge deres kapacitet til selv at kunne varetage videre projekter. Landsbyen har en lastbil, der blev indkøbt som del af et projekt vi måtte opgive. Den anvender de nu til transportopgaver, såsom at levere grus der kan graves på landsbyens jord. Det giver en indtjening, som landsbyen, sammen med indtjeningen fra hirsemøllerne, kan anvendes til mindre udviklingsprojekter.

Projektgruppens arbejde vil i 2017 fokusere om støtte til skolen. Den blev opført af staten i 2012 for de daværende 60 elever på første til femte klassetrin. (Ældre elever går i en anden skole seks kilometer væk.) Nu er der 150 elever! Staten lønner lærerne, men bidrager derudover ikke til skolens drift. Venlige sponsorer har i 2016 skaffet skriveredskaber, tavlekridt, og andre nødvendige forsyninger. Men skolen mangler alt, lærebøger, skrivepapir, skølemøbler, o.s.v. Projektgruppen søger støtte til at indsamle, opbevare, pakke, og forsende hjælpemidler.

Årsberetning for 2019 kan læses her