Empowerment of children and youth in the Yaaku community, Kenya
Børn & unge Kenya

 

Projektets formål er at initiere fokus på udvikling af børn og unges rettigheder og velfærd i fem Yaaku landsbyer i Laikipia North Subcounty, Kenya.

Yaaku stammen er en minoritetsstamme, der hører til i området omkring Mukogodo Forest. Ressourcestærke medlemmer af stammen arbejder for at blive anerkendt som en selvstændig etnisk gruppe og ikke blot som en gruppe assimileret af Maasai stammen. Yaaku stammen er marginaliseret og i fare for at uddø, idet den omfatter mindre end 4000 mennesker. De fleste af medlemmerne bor i isolerede landsbyer langt fra det civiliserede samfund med de udfordringer og konsekvenser dette indebærer f. eks videreførelse af undertrykkende kulturelle traditioner som: arrangerede ægteskaber, omskæring af børn, børnedrab, kønsdiskrimination, begrænset adgang til undervisning og oplysning etc.

 

                                                                     

I samarbejde med den lokale NGO, DCDC og på baggrund af et projekt om udvikling af organisationens kapacitet er formålet med nærværende 2-årige intervention at inddrage lokalsamfundet og informere om børns og unges rettigheder og dermed styrke børn og unges potentialer og livsvilkår.

Projektet afsluttes juli 2021 – og forventes fulgt op med en ansøgning til CISU på en lignende indsats til de resterende  landsbyer i Yakuu stammens område.