Enviroment awareness project/programme (EAP) Malawi
Miljø Malawi

Malawi – Environmental Awareness Programme

Implementeringen af dette projekt er påbegyndt primo november 2020. Det er sket uden besøg fra Danmark. Det forventes også at blive fjernmonitoreret i 1. halvdel af 2021. Projektperioden er  2 år. Budget,  0,5 mio. kr. Partneren er Green Livelihood.

 

Projektets formål 

Er at skabe bevidsthed om miljøproblemer i landdistrikterne i Malawi. Dette inkluderer rådgivning om nødvendige handlinger til ændringer, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed på alle niveauer i samfundet med særligt fokus på unge af begge køn. Målet er at styrke bevidstheden blandt de primære målgrupper, især de unge (kvinder og mænd), om årsagerne til miljøproblemerne.

Projektet er baseret på en strategi der betegnes Triple-Win-tilgangen, med fokus på bæredygtig udvikling, dvs. det er økonomisk – social – miljøorienteret intervention, der vil generere tre klare resultater, og disse er: a) fødevaresikkerhed, b) indtægtsgenerering og c) økologisk genopretning.

I projektet anvendes en tilgang betegnet Rural Initiative og Participatory Agricultural Transformation (RIPAT) til henholdsvis levering og markedsføring af udvidelsestjenester. Projektets ideelle profil er en ung kvinde eller mand, der er 18 til 40 år gammel og har potentialet og ambitionen til at ændre sin fremtid fremover gennem deltagelse i RIPAT-tilgangen.

Modtagere af “miljøbevidsthedsprogrammet”, i Malawi, vil ideelt set være husstande og måske hele landsbyer. Projektet vil i første fase på 2 år blive målrettet mod 5 landsbyer med to grupper på 25 husstande i hver landsby (250 husstande). Projektet er et pilotprojekt.

Forventede resultater af det foreslåede projekt.

Det antages, at gennemførelsen af ​​projektet vil bidrage til etablering af ​​alternative energisystemer, primært solceller, og dette om fatter bla. Afprøvning af solcelle drevne komfurer, hvilket reducerer behovet for tømmer som kilde til madlavning. Solenergi kan også skabe en indtægtskilde ved opladning af mobiltelefoner og andet elektrisk udstyr. Desuden introduktion af fremstilling af briketter baseret på landbrugs-biprodukter. Beplantning med træer og buske samt pløjning efter højdekurver, begge aktiviteter for at holde på jorden under regnskyld.

Effekterne af initiativerne på livskvaliteten forventes at blive følgende: 1. Forøgelse af indkomsten gennem salg af landbrugs- og husdyrprodukter. 2. Reduktion i erosion  3. mindre udbredelse af lunge- og øjeninfektioner på grund af reduceret brug af brænde til madlavning. 4. Lys fra den soldrevne enhed giver mulighed for at lave lektier (eller andre aktiviteter) efter mørkets frembrud. 5. Forbedret fortalervirksomhed, med den konsekvens at beslutningstagerne bliver mere lydhøre I forbindelse med miljø- og klima foranstaltninger.

 

Projektansvarlig: Karsten Schleiss

Økonomiansvarlig: Thea Lauridsen

Projektgrupe: Peder Lund, Lars Mønsted, John Bondo, Thea Lauridsen