Family Empowerment Project
Kvinders rettigheder Indien

Karunalaya Social Service Society er en almennyttig organisation, der specielt arbejder for kvinder og børn i slumområderne i den nordlige del af Chennai  i Sydindien.  Slumområderne ligger i nærheden af Chennai’s største havn, og beboere i slummen er primært arbejdsløse eller løsarbejdere, der ind i mellem arbejder i fiskeriet, på havnen eller med arbejde, der har tilknytning til fiskeriet. I områderne er der massive sociale problemer f.eks. alkoholmisbrug, vold i hjemmene, drops out af skolerne, børnearbejde, tidlige ægteskaber, seksuelt misbrug af børn, børn, der lever på gaden, prostitution, kriminalitet og selvmord.

Der er gennemført og afsluttet 3 projekter: :

  • Et 2-årigt projekt – Women Empowerment project – der havde det formål at styrke godt 300 fattige og marginaliserede kvinder i området, udvikle højere grad af ligestilling mellem mænd og kvinder gennem etablering af kvindegrupper, alfabetiseringsundervisning, organisering af kvinderne samt fortalervirksomhed. Endvidere at udvikle og styrke Women’s Association in the Community (finansieret af CISU: 199.999 kr.)
  • Et 2-årigt fortsættelsesprojekt – Family Empowerment Project, der havde til formål at fortsætte aktiviteterne fra det første projekt og organisere og styrke yderligere godt 300 kvinder, 50 unge 13-19 årige drenge, 50 unge 13-19 årige piger samt 25 unge 19-25 årige mænd, der er blevet rollemodeller for andre unge.  Endvidere gennemførte 100 mænd alkoholbehandling og blev organiserede i mandegrupper (finansieret af CISU: 471.836 kr.)
  • Et 3- årigt udfasningsprojekt – Family Empowerment Project II, hvis væsentligste formål var at styrke og organisere yderligere 300 kvinder, 100 nye mænd, 75 teenage piger, 75 teenage drenge, og 50 unge mænd samt  konsolidere kvinderne og Women Association og lave fortalervirksomhed.  Samtidig blev 35 TOT kvinder og 30 TOT mænd trænet til at fortsætte aktiviteterne for henholdsvis kvinder, teenagere og mænd efter projektperiodens afslutning, således at Women’s Association og mændene kan stå på egne ben og støtte og organisere nye kvinder, nye mænd og teenage drenge og piger (finansieret af CISU: 855.542 kr.)

Der er gennemført følgende aktiviteter i de 3 projekter: Etablering af selvhjælpsgrupper for kvinder, mænd og unge, træning i lederskab, undervisning i sociale og økonomiske forhold og kvinder rettigheder, individuel rådgivning og grupperådgivning, alkoholbehandling af mændene, undervisning i seksuel og reproduktiv sundhed for de unge samt problemerne ved at indgå tidligt ægteskab. Kvinderne har gennemført gade teater og mange gade-events og fortalervirksomhed ift de lokale myndigheder.

Strategien har været hele tiden at bygge videre på erfaringer fra tidligere projekterer og udvide målgrupperne, så udviklingen hele tiden vil fortsætte og spreder sig som ringe i vandet også efter projektperiodens afslutning.

Women Empowerment – follow up project

Efter afslutningen af udfasningsprojektet har et vist sig, at der er behov for et mindre follow up project, idet der er behov for yderligere at styrke Women’s Association. Det har vist sig, at

  • Der er behov for egentlig gruppeledertræning af 50 gruppeledere eller TOT women.for at styrke og konsolidere arbejdet i nogle af kvindegrupperne,
  • Der er der er brug for flere TOT women. Der blev trænet 35 TOT women i det tidligere projekt, hvilket har vist sig ikke at være nok, da en del af kvinderne- som konsekvens af deres styrkelse i de tidligere projekter – har fået et job eller har startet en lille virksomhed og derfor tjener deres egne penge.
  • Der er behov for at styrke arbejde i 10 kvindegrupper og løse vanskelige familieproblemer.

(finansieret af CISU: 93.176 kr.)

Projektet gennemføres fra 1. aug. 2020 til 31. juli 2021 og er blevet forsinket og lidt ændret af Corona pandemien.