Palliativt arbejde i landdistrikter i Jinja Distrikt
Sundhed Uganda

Det overordnede mål vil være, at støtte Rays of Hope’s organisatoriske kapacitet.

Konkrete mål

  1. Gennem samarbejde med danske organisationer at sende medicinsk udstyr til Rays of Hope
  2. I samarbejde med Rays of Hope at beskrive og udarbejde ansøgning om støtte til uddannelse af frivillige i landdistrekterne
  3. I samarbejde med Rays of Hope at beskrive strategi for organisationens fortalervirksomhed

De forventede resultater er, at der løbende sendes medicinsk udstyr til Rays of Hope, at det frivillige arbejde i landdistrikterne styrkes og at der udarbejdes en strategi for fortalervirksomhed.

Planlagte aktiviteter

Kontakt med relevant organisation der bevilger og sender medicinsk udstyr, i samarbejde med Rays of Hope at beskrive og udarbejde ansøgning om udvikling af organisationens kapacitet og fortalervirksomhed.

Nogle medlemmer af projektgruppen arbejder med ansøgning om medicinsk udstyr andre medlemmer med ansøgninger om støtte til organisationsudvikling gennem CISU.

Udsendelse af relevant uddannede frivillige til Rays of Hope.

Tilvejebringelse af midler

  1. Frivillig indsats og privat finansiering: Involering af medlemmer
  2. Ansøgning(er) til private eller offentlige fonde: CISU
  3. SuG ansøgning: I forbindelse med 2 gruppemedlemmers rejse til Uganda med henblik på i samarbejde med Rays of Hope at beskrive og udarbejde ansøgning til CISU m.v.

Bæredygtighed

Det forventes, at Rays of Hope fortsætter som organisation med den form for støtte fra forskellige fonde og private, som man hidtil har anvendt.

Partnere

Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus – muligheden for samarbejde vil blive undersøgt i forløbet.

Rays of Hope har hidtil søgt forskellige fonde, og vil fortsætte med dette.

Den organisatoriske bæredygtighed søges sikret ved uddannelse af frivillige, etablering af selvhjælpsgruppe i lokalsamfundene m.v.