Hans Elbæk

Afdeling Østdanmark

Tilknyttede projekter

Involvement of Danish agricultural enthusiasts in development work

Landbrug Uddannelse Danmark Uganda
Involvement of Danish agricultural enthusiasts in development work  Pengene til projektet er bevilget af CISU gennem ”Engagementspuljen”. Projektet har til formål at engagere interesserede danskere til at deltage i udviklingsarbejde med fokus på landbrug. I dansk landbrug er de basale menneskelige behov alle opfyldt, men det er sket på…